یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی مناطق پراکنش میگوی ببری سبز و سفید در منطقه بحرکانسر

یکی از مشکلات مدیریت صید، اعمال مدیریت مناسب بر گونه‌هائی است که ویژگی‌های رفتاری و شیوه صید مشابهی داشته ولی از لحاظ خصوصیت تولید مثلی و به دنبال آن زمان باز سازی ذخیره متفاوت هستند. دو گونه میگوی سفید (Metapenaeus affinis) و ببری سبز Penaeus semisulcatus ) ) در خلیج فارس با توجه به منابع موجود در منطقه از لحاظ زمان تخم ریزی و بازسازی ذخیره با هم متفاوت بوده و صید یکی با فصل تخم ریزی دیگری هم زمان می‌باشد.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2879 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات میگوی ایران

008-003-81

محسن نوری‌نژاد

با همکاری:

کامبوزیا خورشیدیان ـ افشین پارسامنش

1381-1380

بررسی مناطق پراکنش میگوی ببری سبز

و سفید در منطقه بحرکانسر

استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر

مرکز تحقیقات میگوی ایران

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

خلاصه

یکی از مشکلات مدیریت صید، اعمال مدیریت مناسب بر گونه‌هائی است که ویژگی‌های رفتاری و شیوه صید مشابهی داشته ولی از لحاظ خصوصیت تولید مثلی و به دنبال آن زمان باز سازی ذخیره متفاوت هستند. دو گونه میگوی سفید (Metapenaeus affinis)و ببری سبزPenaeus semisulcatus ) ) در خلیج فارس با توجه به منابع موجود در منطقه از لحاظ زمان تخم ریزی و بازسازی ذخیره با هم متفاوت بوده و صید یکی با فصل تخم ریزی دیگری هم زمان می‌باشد. در چنین شرایطی همواره این بحث در جامعه شیلاتی استانهای خوزستان وبوشهر مطرح بود که چگونه می‌توان از مولدین این گونه‌ها در زمان تخم ریزی حمایت نمود. در این راستا با توجه به تصمیم هیئت مدیره شیلات ایران، پروژه بررسی پراکنش دو گونه میگوی ببری و سفید در آبهای منطقه بحرکانسر در زمان برداشت میگوی سفید، جهت حمایت از مولدین میگوی ببری سبز پیشنهاد گردید.

این تحقیق از دی ماه الی اسفند ماه 1380 در 17 ایستگاه انتخابی در حد فاصل محدوده آبهای گناوه تا دهانه خور موسی منطقه زیست مشترک این دو گونه، با استفاده از تور ترال، بصورت ماهانه انجام شد.

در این تحقیق فقط سه گونه میگوی ببری سبز، خنجری و گل باقلایی (carssicornisSolenacera ) در اعماق 30 - 10 متر صید گردید، ولی میگوی سفید که بومی آبهای منطقه خورموسی و بحرکانسر محسوب می‌شود، در ترکیب صید این منطقه قابل مشاهده نبود.

با توجه به نتایج این تحقیق در فصل زمستان در اعماق 30 -10 متر، به نظر می‌رسد که میگوی سفید بر خلاف میگوی ببری سبز تمایلی به اعماق بیش از 10 متر ندارد. همچنین با توجه به صید میگوی سفید در مناطق ساحلی و نیز نتایج حاصل ازسایر پروژه‌های انجام شده در اعماق کمتر از 10 متر در منطقه بحرکانسر، می‌توان گفت که میگوی سفید بر خلاف میگوی ببری سبز حداقل در فصل زمستان اعماق کم ساحلی را نسبت به اعماق بیش از 10 متر ترجیح می‌دهد. لذا با توجه به این موضوع می‌توان بر اساس ویژگی عمق، منطقه صید این دو گونه را در فصل زمستان از هم تفکیک نمود و نگرانی‌های موجود در رابطه با صدمه به مولدین میگوی ببری سبز در هنگام صید میگوی سفید در سواحل استان خوزستان کاهش داد.

شماره ایستگاه

وزن نر

گرم

وزن ماده

گرم

میانگین طول نر

میانگین طول ماده

نسبت جنسی

مراحل باروری ماده

I

II

III

IV

V

1

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

270

150

2/15

2

5/16

4

66

34

3

0

0

4

0

0

-

-

-

5

0

0

6

200

350

16

19

1

15

85

7

0

0

8

9

200

1200

5/15

5/20

41/0

65

35

10

11

12

13

14

0

0

15

30

50

5/15

5/19

1

100

16

30

250

16

5/20

250/0

50

50

17

20

25

16

18

100

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج