برای تولید محصولات غنی شده غلات شامل نان حجمی، کیک و شیرینی لایه ای مقدار 0.25% ، 0.5% ، 0.75% ، 1% و 1.25% پودر خشک ریز جلبک اسپیرولینا به فرمول تولید این محصولات اضافه میگردد. محصول در کارخانه با روش تولید صنعتی معمول تولید میشود. برای اطمینان از افزایش ارزش غذائی (غنی سازی) و قابلیت پذیرش محصولات جدید آزمایشات زیر انجم میگردد.

1- ارزیابی حسی با استفاده از جدول با مقیاس 7 نقطه ای و با تعداد 10 نفر افراد آموزش دیده و یا 30 نفر افراد آموزش ندیده ارزیابی حسی محصول انجام خواهد شد. هریک از ارزیابان از عدد 1 (خیلی بد) تا 7 (خیلی خوب) را در جدول وارد میکنند. فاکتورهای ارزیابی شامل رنگ، بو ، طعم، بافت و پذیرش کلی خواهد بود. پس از آن امتیاز داده شده توسط ارزیاب ها تجزیه وتحلیل میگردد. میانگین امتیاز 4 و بالاتر بعنوان محصول قابل قبول ارزیابی میگردد.

2- آنالیز برخی مواد غذائی با ارزش که انتظار میرود با افزودن اسپیرولینا به محصولات فوق افزایش یابد انجام میشود. این مواد شامل پروتئین، آهن، اسید های چرب، اسیدهای امینه ... میباشد. پس از اندازه گیری این مواد و مقایسه آن با شاهد مقدار افزایش این مواد در نمونه های هدف مشخص میگردد.

3- غنی سازی مواد غذائی همواره با افزایش قیمت نیز همراه است برای اطلاع از میزان این افزایش و اینکه محصول تولیدی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ و اینکه قابلیت فروش برای تولید کننده دارد ویا خیر؟ لازم است قیمت تمام شده محصولات جدید محاسبه و با محصول شاهد مقایسه گردد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج