شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح/پروژه : مطالعه اثرات فیتواستروژنهای جنیستین و اکوال بر روند رشد تولیدمثلی فیل¬ماهی (Huso huso) پرورشی

شماره مصوب: 89081- 12- 86- 2 واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات بین¬المللی تاسماهیان دریای خزر محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول: ایوب یوسفی جوردهی مجری استانی : مشاوران : محمود بهمنی، محمد سوداگر و همایون حسین¬زاده صافی همکاران طرح : رضوان¬اله کاظمی، محمد¬علی یزدانی، علی حلاجیان، محمد پوردهقانی، مالک محمدیها، هوشنگ یگانه، مهتاب یارمحمدی، سهراب دژندیان و مریم صالحی. سال شروع : 1389/7/1سال خاتمه: 1393/7/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2762 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

آنچه مسلم است ذخایر طبیعی بسیاری از گونه­های ماهیان، بویژه تاسماهیان دریای خزر طی سال­های اخیر به دلایل متعدد از قبیل صید بی­رویه و قاچاق، از بین رفتن بسترهای تخمریزی و تکثیر طبیعی و انواع آلودگی­ها بشدت کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی تهدید تاسماهیان به انقراض نسل، طولانی بودن چرخه تولید­مثلی آنها در طبیعت می­باشد. کاهش سن بلوغ جنسی در ماهیان و بویژه تاسماهیان به دلیل طولانی بودن سن رسیدگی جنسی آنها ضروری است. انجام این پروژه به دلیل اینکه حدود 70 – 30 درصد هزینه پرورش این ماهیان را غذا به خود اختصاص می­دهد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. با توجه به اینکه طولانی­ترین مرحله رسیدگی جنسی در گونه­های مختلف ماهیان و بویژه فیل­ماهی مرحله II و III رسیدگی جنسی می­باشد (در برخی از گونه­ها تا 10 سال نیز طول می­کشد). بنابراین، جهت کاهش دوره رسیدگی جنسی می­بایست این مراحل را هدف مطالعه قرار داد.

صنعت نوپای پرورش تاسماهیان در کشور در بسیاری موارد از روشهای سنتی پیروی می­کند که هزینه زیادی را برای پرورش دهندگان از نظر تغذیه و مدیریت به دلیل طولانی بودن دوره بلوغ آنها تحمیل می­کند. با توجه به گرایش جامعه پرورش­دهندگان تاس­ماهی به سمت تولید با بازده اقتصادی بالا در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورت ایجاد تحول در جیره غذایی فیل ماهیان ماده به منظور دسترسی سریعتر به خاویار و کاهش دوره رسیدگی جنسی آن­ها امری اجتناب­ناپذیر می­نماید. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی صنعت پرورش تاس­ماهیان کوتاه کردن دوره تکامل تولیدمثلی این ماهیان به منظور دستیابی سریعتر به خاویار پرورشی می­باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات دو ماده فیتواستروژن (ایزوفلاونوئیدهای جنیستین و اکوال) بر روند رسیدگی جنسی فیل­ماهیان ماده، برخی از شاخص­های رشد، سطوح هورمونهای جنسی تستوسترون، 17 بتا - استرادیول و 17 آلفا - هیدروکسی پروژسترون و برخی از شاخص­های تولید­مثلی (قطر اووسیت­ها، کلسترول و کلسیم) فیل­ماهیان ماده طی فصول مختلف به انجام رسید تا بتوان از این طریق از سن بلوغ این ماهیان کاسته و در نتیجه کاهش هزینه مصرفی پرورش، در راستای تولید سریعتر خاویار و مولد­سازی آن­ها گام برداشت.

نتایج:

پس از تغذیه فیل­ماهیان با میانگین وزن اولیه 13 کیلوگرم که در مرحله II رسیدگی جنسی قرار داشتند، رشد سوماتیک آنها به بیش از دو برابر وزن اولیه طی یکسال تغذیه با فرمولاسیون جیره مورد نظر رسید. تسریع رشد گنادیک (گذر از مرحله II به III رسیدگی جنسی طی یکسال) و سن رسیدگی جنسی به 7 - 6 سال در مولدین فیل­ماهی ماده پرورشی در تیمار اکوال با غلظت 4/0 گرم در کیلوگرم جیره کاهش یافت. بلوغ فیل­ماهیان تغذیه شده با سایر غلظت­های جنیستین و اکوال در سالهای دوم و سوم اجرای پروژه بروز نموده و 80 درصد از فیل­ماهیان تحت تیمار به مرحله خاویاردهی و تکثیر رسیدند. 20 کیلوگرم خاویار مرغوب از 5 مولد فیل­ماهی با میانگین قطر 5/3 – 3/3 میلی­متر به میزان 15 – 13 درصد وزن بدن استحصال گردید. تکثیر مصنوعی مولدین فیل­ماهی ماده پرورشی انجام و لارو و بچه ماهی تولید گردید. درآمدزایی به میزان 100 میلیون تومان حاصل از فروش خاویار و لارو ایجاد شد. در صورت استحصال خاویار از همه مولدین فیل­ماهی بالغ شده و با احتساب میانگین 5 کیلوگرم خاویار از هر مولد و قیمت هرکیلوگرم خاویار 6 میلییون تومان بین 800 میلیون تا 1 میلیارد تومان حاصل درآمد این پروژه می­تواند باشد که به دلیل اهمیت حفظ ذخایر این گونه ارزشمند از تعداد معدودی از آنها خاویار استحصال گردید و سایر مولدین برای تخم­دهی مجدد یا بازجذب شدند و یا جهت تکثیر مورد تزریق قرار خواهند گرفت.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

- تغذیه فیل­ماهیان ماده پرورشی با فرمولاسیون نوین جیره غذایی (فیتواستروژنها) به میزان 1 درصد وزن بدن و به دفعات 2 بار در روز

- افزودن 4/0 گرم در کیلوگرم اکوال به جیره مولدین فیل­ماهی به منظور تسریع بلوغ در آنها

- تنظیم دمای آب در دامنه 21 – 18 درجه سانتی­گراد با بکارگیری همزمان آب چاه و رودخانه در تمام فصول سال

- تعویض دو سوم آب حوضچه­های پرورش مجهز به سیستم هوادهی به دفعات 2 بار در روز

- پرورش مولدین فیل­ماهی با تراکم 25 کیلوگرم در هر متر مربع در حوضچه­های بتونی سرپوشیده

ویژگی­های مناطق کاربردی و توصیه ترویجی:

مراکز اجرایی و کارگاه­های خصوصی تکثیر و پرورش تاسماهیان در داخل و خارج کشور

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج