یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان پروژه : معرفی فنآوری فیلتر چند گانه در یک واحد بدون مصرف برق و با استفاده از هوادهی

شماره مصوب : 91136-12-12-2 واحد اجرا : بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی نام مجری : دکتر محمد رضا حسن نیا سال شروع : 1391/10/1 سال خاتمه: 1392
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2821 مرتبه | 0 نظر

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق :

در حال حاضر سیستمهای مدار بسته آبزی پروری در کشور بر اساس الگوی دهه های 80 و 90 میلادی در اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستمها و مولفه های تشکیل دهنده آن با اصلاحاتی که در آنها صورت گرفته بتدریج جای خود را در فرهنگ آبزی پروری ایران باز کرده است بطوریکه هم اکنون درام فیلتر به عنوان یکی از مولفه های آن در مزارع پرورشی سنتی استفاده روز افزونی پیدا کرده است. این درحالی است که بتدریج سیستمهای جدید تر با کارائی بیشتر مراحل تحقیقاتی خود را طی کرده و فرآیند تحقیق با شتاب فزآینده ای راه خود را می پیماید. بدون شک بیوفیلتر قلب تپنده این سیستمها می باشد و هر فرآیندی که بتواند این بخش حیاتی را دستکاری و موجبات بهبود راندمان آنرا فراهم آورد ، جزء تحقیقات درجه اول جهان خواهد بود . از سوی دیگر سطح فیلتراسیون فیزیکی با اندازه فیلتر شده ها نسبتا مستقیم دارد و فیلترهای فیزیکی موجود ، ذرات 60 میکرون را هدف گرفته است و در صورتیکه قطر این ذرات کمتر یا بیشتر شود لامحاله بر کارائی سیستم اثر گذاشته و حتی موجب محو شدن اثرات سیستم و حتی نتیجه گیریهای بسیار اشتباه خواهد شد. کارائی فیلترها از زوایای گوناگونی مانندکاهش هزینه برق مصرفی و ادغام فیلترهای مختلف مورد توجه و تحقیق صاحب نظران می باشد. فیلترهای کنونی نیازمند برق سه فاز برای ایجاد نیروی محرکه جهت چرخش مدولهای تصفیه گر، برقراری سیستم بک واش و پمپ آن و همچنین برقراری سیستم کنترل برای تنظیم دو سیستم فوق و تنظیم میزان آب ورودی و خروجی می باشند. از سوی دیگر فیلتر فیزیکی برای حذف مواد جامد معلق و بیوفیلتر جهت حذف مواد آلاینده محلول در آب جدا از یکدیگر استفاده می شوند که معمولا فضای نسبتا بزرگی از مجموعه را در بر می گیرند. فیلتر ابداعی با استفاده از هیدرولیک آب و تنظیم فشار هوای مازاد هوادهی و نیروی ستون آب ، برای چرخش مدول تصفیه گر و بک واش وپمپ آن و همچنین هوادهی بیوفیلتر به برق نیاز ندارد . از سوی دیگر با ادغام فیلترهای فیزیکی و بیوفیلتر در یکدیگر موجب کوچک شدن مزارع پرورش ماهی خواهد شد. بر همین اساس این نوع فیلتر می توان الگوی مزارع پر تابل را به واقعیت نزدیک نماید. مزارع پرورش ماهی مدار بسته در آینده با این نوع فیلتر نمای دیگری خواهد داشت و به مقدار زیاد در لوله کشی های سیستمهای مختلف صرفه جوئی بزرگی صورت خواهد گرفت.

نتایج :

فیلتر دانه ای با ارتفاع 170 سانتی متر، قطر 84 سانتی متر، ظرفیت 80 کیلوگرم ، حجم بستر دانه ها 85 لیتر،حداکثر جریان 170 لیتر در دقیقه، حداکثر میزان فشار 7/0 بار (psi 10) و حجم هوای بک واش 210 لیتر ساخته شد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی :

این فیلتر می تواند در صنایع آب و فاضلاب و شیلات به طور وسیعی استفاده شود . از آنجائیکه این فیلتر به برق سه فاز نیازی ندارد در نتیجه صرفه جوئی در مصرف برق آن به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و آنرا به وسیله ای بسیار ایده آل برای استفاده در مناطق محروم معرفی می نماید. توصیه می شود ظرفیت تصفیه این فیلتر برای استخرهای مختلف ماهیان پرورشی اعم از سرد آبی ، گرم آبی ، میگو و خاویاری ررسی و به تناسب ظرفیت هر استخر ظرفیت های مختلف این نوع فیلتر دسته بندی و ارائه گردد..

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :

این فیلتر را می توان در هر منطقه و با هر نوع آب مورد استفاده قرار داد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج