شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: ‌ مطالعه و انتقال مرجان های واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: چابهار نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری : دانیال اژدری سال شروع: 1392/7/1سال خاتمه: 1393/1/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2264 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق: برای حفظ و نجات مرجان­های محصور شده بین دایک­های (Dikes) شمالی و جنوبی طرح توسعه اسکله شهید بهشتی بندر چابهار، به منظور بازسازی و احیا مناطق مرجانی و ازسویی بدلیل کمک به سازمان بنادر و دریا نوردی جهت ادامه کار ساخت اسکله شهید بهشتی چابهار ضرورت همکاری احساس میشد که با هدف بهبود، پایداری بهره برداری و احیا مناطق مرجانی این کار طی دو مرحله پایلوت و نهایی اجرا و پس از کنترل و تعیین بهترین روش، عملیات توسط کارشناسان و غواصان ماهر و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 4 مرحله شامل: بسترسازی در سایت جدید با سازه­های مصنوعی، جداسازی مرجان از سایت قدیم، انتقال مرجان به سایت جدید و در مرحله آخر استقرار و تثبیت مرجان­ها بر روی بسترها اجرا شد.

نتایج: با توجه به نوع و اندازه مرجان­ها، با استفاده از تجهیزات مکانیکی مخصوص توسط غواصان، آنها را از بستر جدا و با سبدهای مخصوص با حداقل سرعت و بدون فشار به سایت جدید منتقل شدند. در طول اجرای عملیات، دستگاه مخصوص انتقال مرجانها به نام Coral Carrier ابداع و اختراع گردید که برای اولین بار در دنیا از آن استفاده شد. طبق مشاهدات انجام یافته کلیه مرجان­ها در سلامت کامل قرار داشته و مراحل رشد مرجان­ها نیز مشاهده می­شدند. نتایج این مطالعه در اجرا نشان داد که کارشناسان ایران دارای توانایی بومی سازی تکنیکهای نو راداشته و قادرند باابتکار و نوآوری در علوم دریایی دستاوردهای علمی و علم افزایی داشته باشند. و در این راه زیستگاههای جدیدی ایجاد شد که محیط بسیار مناسبی برای زندگی و رشد و زادآوری انواع آبزیان شده است، که این خود به منزله موفقیت در سطح ملی و بین المللی است و میتواند به عنوان راهکاری در احیا، توسعه، بهبودو حفاظت از محیط زیست دریایی در جهت بهره برداری پایدار از آن بهره برد. دستگاه مذکور در سازمان ثبت اختراع به نام موسسه تحقیقات ثبت گردیده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی: فناوری و دانش بدست آمده در خصوص انتقال مرجان دارای اهمیت بوده و دستگاه مخصوص انتقال مرجانها به نام Coral Carrier که ابداع و برای اولین بار در دنیا از آن استفاده شد ه است، میتوان از آن بعنوان دستگاهی در انتقال انواع مرجان­ها با سلامتی کامل استفاده نمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی: مناطق مورد استفاده در سواحل و جزائر و دیگر منابع آبی در ایران و حتی در دیگر کشور ها میباشد. و تمامی سازمان ها و ارگان های در یایی میتوانند از آن در جهت اتنقال مرجان ها و حتی دیگر آبزیان بهره ببرند.

L

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج