شنبه 22 خرداد 1395

عنوان پروژه/ طرح: بررسی چرخه‌های زایشی و نرخ زادآوری در جمعیت‌های محلی دوجورپای جنس گاماروس (بندپایان: سخت‌پوستان)

شماره مصوب: 88096-12-50-4 واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس محل اجرا: منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی ارژن نام مجری مسئول: مهرداد زمان‌پور سال شروع: 1388 سال خاتمه: 1390
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1924 مرتبه | 0 نظر

اهمیت و ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

مساله‌ی تهیه‌ی غذا برای آب‌زیان از مهم‌ترین مشکلات صنعت شیلات است. بنابر این لازم است قدم‌هایی برداشته شود تا ضمن یافتن روش‌هایی برای تغذیه‌ی آب‌زیان از یک منبع کامل و مفید، صرفه‌ی اقتصادی نیز در نظر گرفته شود. یکی از روش‌های متداول در جهان استفاده از موجودات زنده است، که ارزش غذایی بالایی دارند و تمامی مواد مورد نیاز ماهی از پروتیین‌ها و آمینواسیدهای ضروری گرفته تا مواد معدنی، ویتامین‌های مفید و رنگ‌دانه‌ها را در خود دارند. یکی از این موجودات گاماروس (Amphipoda)است که در آب‌های طبیعی زندگی می‌کند، و به‌طور وسیعی در نواحی مختلف جغرافیایی ایران پراکنده است، از این رو تصور می‌شود که تکثیر و پرورش آن موفقیت‌آمیز باشد. لازم است راه‌هایی برای آگاهی از حداکثر میزان تولید در این جانوران یافت شود که تا صرفه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت پرورش آن به عنوان غذای زنده‌ی ماهی آگاهی حاصل شود. آگاهی دقیق از نرخ تولید مثل که به معنای مقدار بازدهی و سود‌آوری در حوضچه‌های پرورش گاماروس است می‌تواند مدیران و تصمیم‌گیرندگان اجرایی شیلات را در جهت توسعه‌ی پرورش این آب‌زی با ارزش بهتر یاری کند تا با اطمینان بیش‌تری در این راه مهم گام بردارند.

نتایج:

ایستگاه 2 دمای آب، اکسیژن محلول، و غلظت یون‌های محلول بیش‌تری داشت. شمار جمعیت‌ها در اواخر زمستان بیش‌ترین و در پایان تابستان کم‌ترین بود. این جمعیت‌ها کاهش مشخصی را در شمار تخم‌های ساخته شده در پاییز نشان دادند، و شمار ماده‌های بی‌تخم در پاییز و زمستان، و شمار ماده‌های تخم‌دار در بهار و تابستان و ​​بیش‌تر بود. هر دو گروه ماده‌ها و نرها شمار بیش‌تری در ایستگاه 1 داشتند، اما نسبت جنسیتی وزنی در هر دو زیرجمعیت به نفع نرها بود. وزن نمونه‌های هر دو جنس در ماه‌های بهار و تابستان افزایش یافت، و نرهای ایستگاه 1 وزن بیش‌تری از ایستگاه 2 داشتند. ماده‌های زیرجمعیت 1 تخم‌هایی با میانگین حجم دو برابر ساخته اند، در حالی که شمار تخم‌ها در این زیرجمعیت کم‌تر بود. هر دو جمعیت در ماه‌های پایانی زمستان و آغازین بهار نمایه‌ی باروری بالاتری داشتند، و این نمایه در مجموع در زیرجمعیت ایستگاه 2 بالاتر بود. هر دو زیرجمعیت G. pseudosyriacus مانند بسیاری از دیگر گونه‌های گاماروس آب شیرین در همه‌ی ماه‌های سال زادآوری داشتند.

توصیه‌های فنی و ترویجی به بخش اجرا:

طرح تغییرات فصلی شمار جمعیت نشان می‌دهد که استراتژی این جمعیت‌ها افزایش شمار در زمستان و افزایش وزن در تابستان است. به نظر می‌رسد که هر دو زیرجمعیت شرایط را در ماه‌های پایان زمستان تا آغاز بهار مناسب‌تر ارزیابی می‌کنند،‌ و از آن روی در این دوره‌ی زمانی سرمایه‌گذاری بیش‌تری برای ساخت شمار بیش‌تری از فرزندان انجام می‌دهند. بنابراین هر گونه برنامه‌ریزی برای پرورش باید با توجه به این زمان‌بندی انجام گیرد.

ویژگی‌های مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

این مناطق باید دارای آب‌‌های جاری با کیفیت خوب، دمای پایین و اکسیژن بالا باشد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج