دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح/ پروژه: طراحی و مشاوره ساخت استخرهای آبزی¬پروری-کشاورزی

شماره مصوب: 90136-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: محمد محمدی سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1395
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1311 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

در کشوری مانند ایران که بخش بزرگی از آن را نواحی بیابانی تشکیل می­دهد و جزو کشورهای کم آب به شمار می­رود ارزش آب چندین برابر می­گردد. استان­های داخلی ایران مانند یزد علیرغم شرایط آب و هوای کویری، استعدادهای زیادی در زمینه پرورش آبزیان دارند. در سطح استان یزد بیش از 4380 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، 3206 رشته قنات و 629 دهنه چشمه جمعاً حدود 8215 منبع آبی وجود دارد که می‌تواند برای آبزی‌پروری مورد استفاده قرار گیرد (آبزی یزد، 1387).

از زمان ورود ماهی تیلاپیا به کشور و پس از انجام تحقیقات اولیه روی این ماهی در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب­های شور با توجه به تراکم پذیر بودن آن قابلیت تولید اقتصادی و انبوه از این منابع میسر شد. به این منظور پروژه حاضر طراحی گردید و در آن به کمک سیستم پرورشی

نتایج:

به‌منظور ایجاد حجم قابل قبولی از مخازن پرورشی جهت تولید اقتصادی آبزیان از منابع آب­های زیرزمینی که به شکل حفر چاه­های کشاورزی با دبی­های حداقل 10 لیتر بر ثانیه موجود می­باشند 4 مخزن هشت‌ضلعی با طول دوازده متر و عمق میانگین 4/2 متر با حجم آبگیری 275 مترمکعب و شیب کف 13% ساخته شد. قطر دیواره آن‌ها 15 سانتی­متر در نظر گرفته شد و روی سطح آن جهت ایجاد شرایط برای رفت و آمد نیروها یک لبه 50 سانتی­متری احداث گردید.

دو ورودی آب برای هر مخزن به‌صورت روکار در نظر گرفته شد که از دو ضلع مقابل هم وارد و به‌طور عمودی از کنار دیواره پایین رفته و به‌موازات دیواره استخر قرار گیرند. هر ورودی به 3 قسمت تقسیم شد تا با نیروی آب وارد شده به‌موازات دیواره حرکت لازم ایجاد گردد و به جهت ایجاد کمترین اصطکاک آب با دیواره، لوله ورودی مقداری (به‌اندازه یک ماهی) از دیوار فاصله داده شدند.

هر مخزن دارای 3 خروجی است. دو خروجی (dual drain) در وسط و کف استخر داخل یک فضایی کاسه مانند و پایین­تر از کف استخر تعبیه شد و یک خروجی سطحی. ایجاد این کاسه سبب افزایش مکش مواد جامد می­گردد و هدف از خروجی کوچک کف تخلیه اصل فضولات جامد است (5 درصد آب هر مخزن) و قسمت عمده تعویض آب از سوراخ­های تعبیه شده روی لوله بزرگ اصلی میان مخزن انجام می­شود (70 درصد آب هر مخزن). 25 درصد باقیمانده هم آب تمیز رویی بوده که مستقیم به حوضچه ذخیره منتقل می­گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه چاه های کشاورزی در نواحی کویر مرکزی و گرم ایران که شرایط لازم برای پرورش ماهی تیلاپیا را داشته باشند

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج