چهارشنبه 29 خرداد 1398

حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی با اولویت ماهی سفید دریای خزر در استان مازندران با جلب مشارکت‌ های مردمی و محوریت زنان روستایی

گزارش نهایی پروژه "حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی با اولویت ماهی سفید دریای خزر در استان مازندران با جلب مشارکت‌ های مردمی و محوریت زنان روستایی"
وضعیت اجرا شده | طرح ها و پروژه های بسیج | بازدید: 1332 مرتبه | 0 نظر
سالانه 400 میلیون عدد بچه ماهی  ناشی از تکثیر مصنوعی در دریای خزر رها سازی می شود. برطبق منابع و گزارشات، اثرگذاری این رهاسازی برای ماهی سفید 5% بازگشت صید است. این در حالی است که پیش‌بینی می شود، بیش از 90% صید فعلی ماهی سفید وابسته به بازسازی ذخایر  ناشی از تکثیر مصنوعی است. سهم استان مازندران از بازسازی طبیعی ذخایر ماهی سفید تا قبل از اجرای این طرح نزدیک به صفر بوده است.
برگزاری دوره های آموزشی- ترویجی در مدارس و مساجد برای دانش آموزان و زنان روستایی با هدف معرفی اهمیت حفظ ذخایر ماهی برای نسل های آینده و تداوم برداشت از دریا در سالهای آتی ، تهیه اقلام ترویجی و بروشورهای اطلاع رسانی، فرهنگ سازی بین جوامع روستایی حاشیه رودخانه و صیادان محلی، مشارکت دانش آموزان و زنان روستایی در کاستن از فشار صیادی از طریق حضور در مصب رودخانه و مطالبه از صیادان برای حفظ ماهی برای نسل های آینده ، همکاری و تعامل مثبت صیادان محلی در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی سفید،  و تهیه برنامه های رادیو تلویزیونی در سطح استان برای فرهنگ سازی از اهم اقدامات انجام شده در این طرح بود که در نهایت منجر به اعمال محدودیت صید در فصل مهاجرت با همکاری صیادان محلی و یگان حفاظت دریایی و شوراهای اسلامی روستاهای حاشیه رودخانه خیرود گردید.
با انجام این طرح ضمن 40 نفر ساعت آموزش برای کارشناسان پهنه در استان و مشارکت آنها در طرح، تعداد  450 زن روستایی و تعداد 500 دانش آموز آموزش و مشارکت داده شدند و با همکاری مردم و صیادان محلی، حدود 15000 عدد مولد نر و ماده در رودخانه اجازه عبور پیدا کرد که طبق برآورد انجام شده بر اساس موفقیت 50 درصدی تولید مثل برای ماهیان مهاجرت کرده ، در نتیجه اجرای این طرح 5/7 تا 5/12 میلیون لارو و بچه ماهی تولید و آماده رفتن به دریا شدند که در مراسم اختتامیه و رونمایی طرح، لاروهای تکثیر شده در رودخانه به رؤیت مدعوین و مسئولین دستگاههای اجرایی استانی و کشوری رسید. در طول دوره انجام این طرح بر اساس مشاهدات و محاسبات، بیش از 96 درصد از ماهیان مهاجرت کرده را ماهی سفید، 3 درصد را ماهی آزاد دریای خزر و همچنین تعداد قابل توجهی ماهیان سیاه کولی، شاه کولی و مارماهی دهان گرد دریای خزر و تشکیل می دادند.
با تعمیم این طرح و در نتیجه اجرای عملیات مشابه در10 رودخانه استان های ساحلی دریای خزر، پتانسیل تولید تعداد 120-70 میلیون عدد لارو و بچه ماهی سفید در هر سال در رودخانه های این استان ها قابل پیش بینی است.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج