1396/12/2    
بازدید: 1040
مشخصات شناور تحقیقاتی گیلان:
طول: ۵۰/۲۹ متر
عرض: ۹/۸ متر
آبخور: ۵ متر
ظرفیت۶۳۷:GRT تن
ظرفیت۷۷۸:NRT تن
سرعت ۹ گره دریایی
قدرت موتور ۱۰۰۰ اسب بخار
ساخت روسیه ( ۱۹۷۱)
تجهیزات صیادی موجود در شناور تحقیقاتی گیلان:
اکوساندر Plotter مارک سیمراد
رادار
SSBسیستمهای مخابراتی VHF +
تور ترال و عملیات توراندازی
سیستم علمی نت ساندر فورونو
موتورخانه و بخشهای مختلف فنی آن
اطاق فرمان و کلیه سیستمهای ناوبری
اطاقهای پرسنل کشتی و کارشناسان Accomodation