بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان یکی از واحدهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است که از سال ۱۳۶۹ همزمان با شکل گیری سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران ( موسسه تحقیقات علوم شیلاتی فعلی )تاسیس گردید. ازسال ۱۳۷۷-۱۳۶۹ تحت عنوان بخش تکنولوژی و فراوردهای شیلاتی فعالیت میکرد واز سال ۱۳۷۷ این بخش به بخش زیست فناوری تغییر نام داد.
در حال حاضر این بخش دارای سه گروه‌ تخصصی فرآورده‌های بیولوژیک آبزیان ، ژنتیک مولکولی آبزیان و فراوری و بهداشت فراورده های آبزیان میباشد.
 
 
 
اهداف بخش زیست فناوری آبزیان
حفظ و نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی آبزیان و حفظ تنوع زیستی آنان به عنوان سرمایه‌های ملی با استفاده از روش‌های زیست فناوری از مهمترین اهداف بخش زیست فناوری آبزیان است.
 •    جمع آوری نمونه‌های بیولوژیک گونه‌های مختلف آبزیان، آماده‌سازی و نگهداری بلندمدت آن، ثبت ژنتیکی گونه‌های در معرض تهدید و در حال انقراض .
 •    استفاده از تکنیک‌های زیست فناوری برای حفظ، بقا و مدیریت ژنتیکی گونه‌های آبزی و راه اندازی بانک ژن آبزیان .
 •    تهیه شجره ژنتیکی تکامل نژادی آبزیان کشور و تفکیک دقیق آبزیان از همدیگر و تهیه شناسنامه ژنتیکی آنها.
- استفاده از دانش زیست فناوری و سایر فناوری های نو ین مانند نانوتکنولوژِی در جهت بهبود کیفیت وتوسعه پایدار و تامین امنیت غذایی .
- تعیین اولویت‏های تحقیقات زیست فناوری آبزیان ، مهندسی ژنتیک، زیست‏ شناسی مولکولی و علوم وابسته.
– همکاری در تهیه و بهینه‌سازی طرح جامع زیست فناوری کشاورزی جمهوری اسلامی ایران.
- انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی زیست فناوری در جهت حل مشکلات بخش شیلات و بهبود کیفی و کمی محصولات شیلاتی.
- تحقیق در زمینه روش‏های جدید زیست فناوری آبزیان و کاربرد آنها از جنبه‏های اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، مسائل زیست محیطی و زیست ایمنی و قابلیت اجرای آنها در ایران.
– همکاری ملی در اجرای ایمنی زیستی و بررسی پیش‏نویس معاهدات بین‏المللی مرتبط با بیست فناوری و ایمنی زیستی و تهیه نظریه کارشناسی و ارائه آن به مراجع ذیربط و شرکت فعال در مذاکرات ملی و بین‏ المللی.
- همکاری و ارتباط مستمر با موسسات مشابه، سایر موسسات تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، دانشگاه‏ها و سایر مراکز علمی داخلی، خارجی و بین‏ المللی.
- بررسی و ارائه نظرات کارشناسی درخصوص خرید و انتقال دانش فنی فناوری‌های نوین به داخل کشور
تحقیق و توسعه در کاهش ضایعات و بهبود کیفیت آبزیان
تحقیق و توسعه در روشهای نوین فرآوری و بسته بندی آبزیان و تولید محصولات با ارزش افزوده
توسعه بهداشت فرآورده های آبزیان و پایش آلودگی و راه کارهای پیشگیری و کاهش مخاطرات مصرف
 
 
 
 
نیروی انسانی:
تعداد اعضای هیات علمی وپژوهشگر این بخش در ستاد مرکزی موسسه ، ۵نفر به شرح ذیل میباشند:
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک و رشته تحصیلی
سمت
۱
یزدان مرادی( دانشیار)
دکتری علوم صنایع غذایی
رییس بخش زیست فناوری
۲
احمد غروقی(استادیار)
دامپزشک
مسئول گروه ژنتیک مولکولی آبزیان
۳
حمیدرضا شاه محمدی (استادیار)
دکتری صنایع غذایی
مسئول گروه فرآوری و بهداشت فراورده های آبزیان
۴
منصور صدریان
دامپزشک
مسئول گروه زیست فناوری و فرآورده‌های بیولوژیک آبزیان
۵
سوسن شاهرخی
فوق لیسانس بیولوژی دریا
کارشناس ارشد سیتو ژنتیک
 
 
وظایف بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان
در حال حاضر این بخش با ۳ گروه‌های تخصصی زیر ، کلیه وظایف محوله را انجام میدهد.
 • ۱- گروه تخصصی فرآورده‌های بیولوژیک آبزیان
 • ۲-گروه تخصصی ژنتیک مولکولی آبزیان
 • ۳-گروه تخصصی فرآور ی و بهداشت فراورده های آبزیان
وظایف بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان بمنظور تحقق امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار بشرح ذیل می باشد:
 • ۱ –کوشش جهت ارتقا دانش فنی و حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت
 • ۲ – کاهش ضایعات زیست محیطی و حفاظت ذخایر ژنتیکی و منابع طبیعی آبزیان
 • ۳- عمل آوری آبزیان و تولید فرآورده های متنوع و بالابردن ارزش افزوده آنها
 • ۴ – تولید انبوه فرآورده های بیولوژیک آبزیان نظیر اسپرم منجمد, سوسپانسیون سلولی آبزیان, تولید آگار و آکاروز, کیتین و کیتوزان.
 • ۵ – مطالعه ساختار ژنتیکی آبزیان و تعیین نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی آنها جهت تاسیس بانک ژنی آبزیان بومی کشور و ثبت و کاتالوک کردن آنها.
 • ۶ – شناسایی و مطالعات سیستماتیک آبزیان به روش مولکولی جهت تشکیل اجداد خالص آبزیان ایران
 • ۷ – دستیابی به دانش فنی و تجهیزات مخصوص تولید سوریمی و پروتئین خالص ماهی.
 • ۸- انجام پروژه های تحقیقاتی وکاربردی به منظورشناسائی ، استخراج و فرآوری مواد بیولوژیک از آبزیان برای مصارف انسانی
 • ۹ – بررسیهای بیولوتکنولوژی و تولید میکروارگانیسم به منظور تصفیه بیولوژیکی پسبابهای کارگاههای پرورش میگو، ماهیان گرم آبی, خاویاری و ماهیان سردآبی .
حذف مؤثر آلاینده‌های خطرناک از محیط زیست با استفاده از ارگانیسم های پالایشگر آلودگی و استفاده از فنون نگهداری و بهره برداری مناسب از ذخائر ژنتیکی ملی از جمله وظایف زیست فناوری آبزیان می باشد.
 
 

شرح وظایف گروه تخصصی فرآوری و بهداشت فراورده های آبزیان
 •    بررسی و تحقیق در زمینه شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی انواع آبزیان ، موادنگهدارنده و افزودنیهای مجاز جهت فرآوری انواع آبزیان
 •    بررسی و تحقیق در جهت ایجاد تنوع محصولات شیلاتی ، حفظ ارزش غذایی آبزیان ، کاهش ضایعات و بالا بردن ارش افزوده آنها
 •    طراحی سیستم افزایش مقیاس (Scale Up) و انجام محاسبات مهندسی اطلاعات تولیدمحصول از مرحله آزمایشگاهی به مرحله نیمه صنعتی (پایلوت) جهت بهینه‌سازی روشهای تولید صنعتی محصولات شیلاتی
 •    همکاری در تدوین آزمایشهای آنالیز مواد غذایی و محصولات شیلاتی وتهیه برنامه‌های ایمن‌سازی ، خدماتی و اجرایی و تحقیقاتی فرآوری آبزیان بر اساس آئین‌نامه‌های استاندارد ملی و مراجع علمی
 •    هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات مختلف تولید محصولات شیلاتی وهمکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پیشنهاد اعتبارات مربوطه .
 •    گردآوری وثبت نتایج حاصله از آزمایش‌های مختلف انجام شده جهت بازنگری مجدد و پیگیری
 •    همکاری در ثبت سرویس و خدمات جهت تعمیر و نگهداری دستگاه‌های فراوری،تجهیز آزمایشگاه به لوازم و تجهیزات ایمن جهت بالابردن راندمان کاری و سلامت پرسنل .
 • ۸-برنامه‌ریزی و هماهنگی بر اساس نیازها و اولویت‌های کاری که از سوی بخش اعلام میگرد


 
 
شرح وظایفگروه تخصصی مهندسی ژنتیک مولکولی آبزیان
 •    تعیین اولویت‌های پروژه و طرحهای تحقیقاتی زیست شناسی سلولی و مولکولی آبزیان
 •    تحقیق در زمینه شناخت آبزیان و تعیین مقدار قابل بهره‌برداری با استفاده از روشهای سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک
 •    تهیه نقشه‌های ژنتیک و اشباع مولکولی ، تلفیقی و فیزیکی آبزیان و ریز ساز واره‌های آنها
 •    استفاده از نشانگرهای دی‌ان (DNA) کاوشگرها و مواد زیستی و کلونهای مورد نیاز تحقیقات آبزیان
 •    انجام آزمایشهای مولکولی و صدور شناسنامه ژنتیکی جهت واردات آبزیان و احراز وضع آلودگی آنها (قرنطینه) حسب تقاضای مراجع ذیربط
 •    استفاده از روشهای نوین مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی به منظور تفکیک توده‌ها و جمعیتهای مختلف آبزیان اقتصادی کشور
 •    شناسائی و انتقال ژنهای با ارزش و موثر به آبزیان مختلف (مهندسی ژنتیک) در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات آنها.
 •    بررسی ، تدوین و پیشنهاد طرحها و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی پیرامون مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی
 •    جمع‌آوری آمار ،‌اطلاعات ، گزارشهای فنی و تخصی پیرامون مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارشهای تحلیلی
 •    نظارت مستمر بر نحوه پیشرفت و اجرای طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی و تنظیم و ارائه گزارشهای لازم.
 •    مطالعه و بررسی گزارشهای نهایی پروژه‌های تحقیقاتی ، اصلاخ آنها و برگزاری جلسات دفاعیه .
 •    ایجاد لاین‌های خالص آبزیان با استفاده از روشهای زیست فناوری
 •    همکاری در ثبت سرویس و خدمات جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاههای ژنتیک مولکولی مراکز تحقیقاتی اعلام نیاز به لوازم و تجهیزات ایمن جهت بالابردن راندمان کاری و سلامت پرسنل.
 •    برنامه‌ریزی و هماهنگی بر اساس نیازها و اولویت‌های کاری که از سوی بخش اعلام میگردد.

عناوین برخی از پروژه های اجرا شده در بخش
خاتمه
شروع
عنوان
ردیف
۱۳۹۳
۱۳۹۲
بررسی امکان تولید برگر تلفیقی با استفاه ار مخلوط گوشت مرغ و ماهی کیلکا
۱
۱۳۹۳
۱۳۹۱
تولید انواع فرآورده های خشک طعم دار از کیلکا معمولی
۲
۱۳۹۲
۱۳۹۱
عمل آوری ماهیان خاویاری و محصولات فرآوری شده آن
۳
۱۳۹۲
۱۳۹۰
بررسی تاثیر لعاب های مختلف روی کیفیت کیلکای سوخاری۴
۴
۱۳۹۲
۱۳۸۹
ارزیابی تازگی گوشت ماهی تیلاپیا نگهداری شده در یخ و دمای یخچال به روش اندازه گیری شاخص های کیفیت ( QIM )
۵
۱۳۹۰
۱۳۸۹
بررسی امکان استفاده از ژلاتین استخراج شده از زائدات فرآوری کپور ماهیان پرورشی در تولید کره کم چرب
۶
۱۲۹۱
۱۳۸۹
بهبود و توسعه فرایند تولید خاویار با استفاده از تکنولوژی هردل
۷
۱۳۹۱
۱۳۸۹
بررسی تاثیر استفاده از نگهدارنده های طبیعی (رزماری و آویشن) بر پایداری گوشت بدون استخوان ماهی کپور نقره ای در شرایط انجماد
۸
۱۳۹۱
۱۳۸۹
بررسی تولید برگر تلفیقی از گوشت ماهی کیلکا و کپور نقره ای
۹
۱۳۹۰
۱۳۸۹
بررسی امکان بهبود بافت و قابلیت پذیرش برگر ماهی کپور نقره ای با افزودن پکتین در مواد برگرHypophthalmicthys molitrix))
۱۰
۱۳۹۰
۱۳۸۸
تهیه دستورالعمل کشت و پرورش میکروجلبک و کنسانتره کردن آن جهت استفاده درتغذیه ماهی فیتوفاگ پرورشی و ارائه آموزشهای لازم
۱۱
۱۳۸۷
۱۳۸۷
بررسی امکان استفاده از عصاره دانه انگور، کاتچین، فرولیک اسید و ۴ هگزیل رزورسینول جهت جاوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگوی پرورشی
۱۲
۱۳۸۲
۱۳۸۰
بررسی امکان تولید اسنک حجیم شده از اضافات گوشت فیله ماهی کپور نقره ای(Hypophthalmicthys molitri)
۱۳
۱۳۸۲
۱۳۸۰
ارزیابی کیفی سیست های تولیدی آرتمیای دریاچه ارومیه در طول
یکسال
۱۴
۱۳۸۱
۱۳۸۰
تعیین روش مطلوب فرآوری سیست آرتمیای دریاچه ارومیه
۱۵
۱۳۸۱
۱۳۸۰
شناسایی و خالص سازی ماده موثر در جلبک تتراسلمیس
۱۶
۱۳۸۲
۱۳۸۰
ارزیابی بهداشتی صیدگاه های ماهیان خاویاری بازسازی شده به روش EEC در استان مازندران
۱۷
۱۳۸۱
۱۳۸۰
ارزیابی کیفیت خاویارهای فشرده در بسته بندی های جدید ( تیوپ )
۱۸
۱۳۸۱
۱۳۸۰
استخراج اسیدهای چرب امگا-۳ از روغن کیلکا
۱۹
۱۵/۴/۱۳۸۰
۱۵/۴/۱۳۷۹
بررسی خواص ضد باکتریائی مرکب ماهی مرکب
(Sepia . sp.) و اسکوئید (Loligo sp.)
۲۰
۳۰/۷/۱۳۷۹
۱۰/۱۱/۱۳۷۹
امکان بهبود در کیفیت خاویار رقم B۱ در
A. gueldenstaedti وA. persicus وتبدیل آن به خاویار رقمA۱
۲۱
۳۱/۳/۱۳۸۰
۱/۴/۱۳۷۹
تهیه Silage ( سیلاژ ) از اندامهای باقیمانده تون ماهیان
۲۲
۳۰/۴/۱۳۸۰
۱/۴/۱۳۷۹
بررسی راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست سپر ماهیان غالب خلیج فارس
۲۳
۱/۱۲/۱۳۷۹
۱/۱۲/۱۳۷۸
تهیه آیزین گلاس از کیسه شنای ماهی خاویاری
۲۴
۱/۶/۱۳۸۰
۱/۶/۱۳۷۸
عمل آوری گوشت فیل ماهی و قره برون پرورشی
( دو ساله ) و ارزیابی کیفیت صادراتی آن
۲۵
۱/۹/۱۳۸۰
۱/۹/۱۳۷۸
بهینه سازی خاویارهای فوق رسیده در زمان تکثیر از طریق روشهای اسمزی و فیزیکی
۲۶
۳۰/۳/۱۳۸۰
۱/۱۰/۱۳۷۸
ارزیابی روغن کیلکا برای مصارف خوراکی
۲۷
۱۵/۶/۱۳۷۹
۱۵/۶/۱۳۷۶
بررسی ،مطالعه و کنترل عوامل موثر در تغییرات میکروبی و شیمیائی خاویار با استفاده از سیستمهای HACCP و مدلهای ریاضی پیشگو
۲۸
۱۵/۴/۱۳۷۹
۱۵/۴/۱۳۷۷
بررسی تهیه فرآورده از اندامهای اضافی مانده از ماهیان خاویاری
۲۹
۱۵/۲/۱۳۷۷
۱۵/۱۰/۱۳۷۷
بررسی و اصلاح روش تولید پودر ماهی کیلکا به منظور افزایش کیفیت
۳۰
۲۹/۱۲/۱۳۷۷
۱/۸/۱۳۷۷
بررسی زنجیره سرمائی حمل و نقل میگو ( در فصل صید استان به مدت ۵ ماه
۳۱
۱۵/۶/۱۳۸۰
۱۵/۱/۱۳۷۹
تهیه سس از ماهی کیلکا
۳۲
۱/۹/۱۳۷۹
۱/۳/۱۳۷۹
بررسی پودر ماهی های تولیدی استان گیلان از لحاظ عوامل میک
۳۳
۳۰/۱۱/۱۳۷۸
۱/۵/۱۳۷۸
بررسی برخی تغییرات میکروبی و شیمیائی ماهی فیتوفاگ از صید تا عرضه
۳۴
۲۹/۱۲/۱۳۷۸
۱/۵/۱۳۷۸
تهیه فرآورده دودی و ورقه ای از فیتوفاگ پرورشی در بسته بندیهای خلا و ارزیابی اندیسهای شیمیائی میکروبی ، اورگانولپتیکی در طول شش ماه نگهداری
۳۵
۳۱/۶/۱۳۷۸
۱/۷/۱۳۷۷
اندازه گیری اسیدهای چرب ۵ گونه از جلبکهای استخرهای پرورش ماهیان گرمآبی
۳۶
۳۰/۱۰/۱۳۷۹
۱/۱۱/۱۳۷۷
استفاده از جلبک سبز تتراسلمیس سوسیکا
(Tetraselmis succica ) در باکتریهای بیماریزای جنس ویبریو
۳۷
۳۱/۳/۱۳۷۹
۱/۱۰/۱۳۷۷
بررسی راندمان و کیفیت تن ماهیان در کشور از اسکله تحویل گیری تا سردخانه
۳۸
۱۵/۹/۷۶
۱۵/۲/۷۶
تهیه تخمک نمک سود شده تن ماهیان جهت مصارف انسانی
۳۹
۱۵/۹/۷۶
۱۵/۲/۷۶
تهیه کنسرو از تخمک تن ماهیان
۴۰
۳۱/۹/۷۶
۱/۳/۷۶
بررسی تاثیر میزان متا بی سولفیت سدیم در حفظ کیفیت شیمیائی و میکروبی میگوی فرآوری شده
۴۱
۱۵/۹/۷۶
۱۵/۳/۷۶
بررسی تولید فرآورده ماریناد تخم تن ماهیان جهت مصارف انسانی
۴۲
۳۰/۱/۷۶
۱/۸/۷۵
بررسی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E در ماهیان دودی استان مازندران
۴۳
۳۰/۱/۷۶
۱/۲/۷۵
استحصال مادهUlvaline از کاهوی دریائی
(Ulva) جنوب ایران (چابهار)
۴۴
۱/۴/۷۶
۱/۴/۷۵
ارائه روشهای فرآوری و بسته بندی مناسب گربه ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
۴۵
۲۹/۱۲/۷۵
۱/۴/۷۵
تهیه کراکر از کیلکا
۴۶
۱/۴/۷۵
۱/۴/۷۴
استخراج کارآگینان از جلبکهای قرمز گونه
Chondrus spp. سواحل چابهار
۴۷
۱/۴/۷۵
۱/۴/۷۴
استخراج آلژینات از جلبکهای قهوه ای گونه
Sargassun spp. سواحل چابهار
۴۸
۳۰/۵/۷۵
۳۰/۳/۷۴
بررسی بهبود روشهای هندلینگ ماهی کیلکا از صید تا عمل آوری با تاکید بر میزان هیستامین
۴۹
۱/۸/۷۵
۱/۲/۷۴
بررسی اثر تغییرات نمک، مواد نگهدارنده و نحوه عمل آوری در رفع چسبندگی خاویار سوروگا
۵۰
۱/۱/۷۵
۱/۴/۷۴
بررسی و استخراج اسکوالن از روغن کبد کوسه ماهی
۵۱
۱/۶/۷۵
۱/۶/۷۴
بررسی روشهای اندازه گیری و مقایسه ای هیستامین در ماده خام تن ماهیان منجمد گونه غالب منطقه
۵۲
۱/۱/۷۵
۱/۳/۷۴
بررسی روشهای اندازه گیری و مقایسه ای هیستامین در کنسرو تن
۵۳
۱/۷/۷۵
۱/۷/۷۴
تهیه الیاف طبی از پوسته میگو جهت نوعی چسب زخم و کاربرد آن در پزشکی
۵۴
۱۵/۱/۷۵
۱۵/۱/۷۴
مطالعه منطقه ای و بررسی هندلینگ ماهی مرکب
۵۵
۳۰/۱/۷۶
۱/۸/۷۵
بررسی کلستریدیوم بوتولینوم تیپE در ماهیان دودی استان مازندران
۵۶
۳۰/۱/۷۶
۱/۲/۷۵
استحصال مادهUlvaline از کاهوی دریائی
(Ulva) جنوب ایران (چابهار)
۵۷
۳۰/۳/۷۶
۷/۲/۷۵
تهیه کیک ماهیFish cake)) و بررسی زمان ماندگاری آن
۵۸
۳۰/۹/۷۲
۳۰/۱/۷۲
بررسی زمان ماندگاری ماهی ازون برون در سردخانه شیلات
۵۹
۳/۱۲/۷۲
۲/۳/۷۲
تعیین میزان فلزات سنگین
(cd -zn -co -Pb -Hg ) درماهیان خوراکی تالاب انزلی کاراس-اردک ماهی - فیتوفاگ- آمور-کپور و ماهی سفید
۶۰
۱۵/۱/۷۳
۱۵/۱/۷۲
ارزیابی انواع فرآورده های ماهی خاویاری و کیلکا در بسته بندی واکیوم
۶۱
۱/۶/۷۳
۱/۶/۷۲
بررسی بهبود وضعیت هندلینگ ساردین ماهیان از صید تا کارخانه گونهS.longiceps
۶۲
۳۰/۱۰/۷۳
۱/۱۰/۷۲
تهیه کنسرو از میگوهای فاقد ارزش صادراتی و ریز
۶۳
۳۰/۱۲/۷۱
۱/۱/۷۱
تهیه محصول چیپس ماهی از گوشت ماهیان خاویاری
۶۴
۳/۲/۷۲
۳/۲/۷۱
عمل آوری خاویار با سوربات پتاسیم و بررسی تغییرات میکروبی ، شیمیایی و ارگانولپتیکی آن طی۹ ماه
۶۵
۳۱/۴/۷۲
۱۵/۱/۷۱
پاستوریزاسیون خاویار با استفاده از مایکروویو
۶۶
۳۱/۴/۷۲
۱۵/۱/۷۱
عمل آوری خاویار با آنتی سپتیک متیل پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید
۶۷
۳۰/۳/۷۲
۱/۴/۷۱
تهیه کیتوزان و گلوکز آمین از کیتین استخراج شده از ضایعات میگو و سایر سخت پوستان
۶۸
۳۰/۳/۷۲
۱/۴/۷۱
استخراج کیتین از ضایعات میگو و سایر سخت پوستان
۶۹
۱/۰۲/۷۲
۱/۰۲/۷۱
تهیه سوسیس از یک گونه کوسه ماهی C. dussumieri
۷۰
۳۰/۱۲/۷۰
۱۵/۰۱/۷۰
تهیه چرم از پوست ماهیان خاویاری
۷۱
۳۰/۰۱/۷۱
۱/۰۲/۷۰
بررسی و اندازه گیری میزان سرب و کادمیوم در بعضی از ماهیان جنوب ایران
۷۲
۳۰/۰۱/۷۰
۳۰/۰۲/۶۹
بررسی امکان جایگزینی نمک داخلی (نمک طعام) در عمل اوری خاویار
۷۳
۲۹/۱۲/۷۰
۱/۰۱/۶۹
بررسی میزان و سنجش اوره و جیوه و ازت و پروتئین و PH در بافت عضلانی یک گونه از کوسه ماهیان
۷۴
۲۹/۱۲/۶۹
۱/۰۱/۶۹
بازیابی استیک واتر پشاب در کارخانه های آرد ماهی
۷۵
۲۹/۱۲/۶۹
۱/۰۱/۶۹
بالا بردن کیفیت آرد ماهی در کارخانه های شیلات بندر عباس و بندر انزلی
۷۶
۲۹/۱۲/۶۹
۱/۰۱/۶۹
تهیه کنسانتره پروتئین (FPC )در ماهی کیلکا ساردین – آنچوی و میکتوفیده
۷۷
۱/۰۶/۷۰
۱/۰۶/۶۹
تهیه روغن ماهی جهت مصارف انسانی و صنعتی
۷۸
۱/۰۴/۷۰
۱/۰۶/۶۹
تهیه روغن از کبد ماهی
۷۹
۲۹/۱۲/۶۹
۱/۰۱/۶۹
تهیه سوسیس و کالباس از ساردین ماهیان آنچوی – میکتوفیده و کیلکا
۸۰
۲۹/۱۲/۶۹
۱/۰۱/۶۹
تهیه چیپس از میگو
۸۱
۲۹/۱۲/۶۹
۱/۰۱/۶۸
بررسی اندازه گیری فرمآلدئید در ماهیان جنوب به عنوان اندیس فساد جمعیت تعیین زمان ماندگاری در سردخانه
۸۲
۲۹/۱۲/۱۳۷۰
۱/۰۹/۶۸
بررسی روشهای عمل آوری ساردین ماهیان تا عرضه به بازا ر
۸۳