1401/6/13    
بازدید: 4183
شادروان استاد فرهاد فرید پاک در جمع شخصیت هایی از شیلات، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورو چهره های دانشگاه 
 
 
تاریخچه:
بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان ازسال ۱۳۶۸ فعالیتهای تحقیقاتی خود را در خصوص مقوله بهداشت و بیماریهای آبزیان در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور آغاز نمود. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ در قالب بخش بیماریهای آبزیان، سپس از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ در قالب گروه تغذیه وبیماریها در بخش تکثیر و پرورش ، فعالیت خود را ادامه داد و از سال ۱۳۸۲ تاکنون در قالب بخش بهداشت وبیماریهای آبزیان در موسسه فعالیت مینماید.
وضعیت نیروی انسانی:
  • کل نیروهای کارشناسی و تخصصی موجود در بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان موسسه و مراکز تابعه: ۵۰ نفر
  • نیروهای متخصص دارای مدرک Ph.D. در رشته های آسیب شناسی آبزیان، بیماریهای ویروسی آبزیان، بیماریهای قارچی آبزیان، انگل شناسی آبزیان، ایمنی شناسی آبزیان، فارماکولوژی وبیوتکنولوژی:۲۰ نفر
  • نیروهای در حال اخذ مدرک Ph.D. در زمینه های بیماریهای ویروسی ماهی ، ایمنولوژی آبزیان، بیماریهای باکتریایی، انگلی و تغذیه ای آبزیان: ۸ نفر
  • دارای مدرک دکترای حرفه ای دامپزشکی ۶ نفر
  • نیروهای کارشناس و کارشناس ارشد ۱۶ نفر
گروه های تحت پوشش
گروه بهداشت و بیماری های سخت پوستان
گروه بهداشت و بیماری های ماهیان آب شیرین
گروه بهداشت و بیماری های ماهیان آبزی و سایر آبزیان
 
سرفصل برنامه های تحقیقاتی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان:
مطالعه همه گیر شناسی و سبب شناسی بیماریهای مهلک در آبزیان پرورشی.
امکان سنجی ساخت کیت های تشخیص سریع و تولید واکسن بیماریهای مهلک در آبزیان پرورشی.
بررسی و مطالعه تاثیر عوامل محیطی، تغذیه ای و وراثتی در بروز بیماریهای آبزیان
مطالعه بیماریهای متابولیک و مسمومیت ها در آبزیان پرورشی.
مطالعات فارمی داروها و مواد شیمیایی و واکسن های معرفی شده جهت مصرف در مراکز تکثیرومزارع پرورش آبزیان.
مطالعه امکان تولید گونه های SPR و SPF برای معرفی به مراکز تکثیر و مزارع پرورش آبزیان.
مطالعه راههای کنترل و پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش آبزیان.
مطالعه تاثیر ترکیبات شیمیایی و دارویی بر محیط زیست آبزیان.
طراحی و تدوین فارماکوپه آبزیان پرورشی کشور.
مطالعه شاخص های کلینیکال پاتولوژی آبزیان اقتصادی کشور.
مطالعات ایمنی شناسی و محرکهای سیستم ایمنی آبزیان.
مطالعه راهکارهای ارتقای امنیت زیستی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش آبزیان.
توسعه کاربرد گیاهان دارویی ،جلبک های ماکروسکوپی و میکروسکوپی در آبزی پروری.
توسعه کاربرد پروبیوتیکها، پریبیوتیکها و سین بیوتیکها در کاهش تلفات، افزایش رشد و مقاومت در برابر بیماریهای آبزیان.
 
 
 
اهم فعالیت ها و پروژه های پایان یافته:
۱-بررسی فون طبیعی و پاتوژن باکتریایی در کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
۲- ایمن سازی ماهی قره برون علیه عوامل باکتریائی (آئروموناس هیدروفیلا)
۳- بررسی اثرات بیهوشی عصاره و اسانس گل میخک در برخی گونه های آبزیان پرورشی
۴- بررسی آلودگی های انگلی وباکتریایی در مزارع پرورشی ماهیان گرم آبی و سردآبی استان مازندران
۵- بررسی آثار هیستو پاتولوژیک ناشی از عوامل زیست محیطی دریای خزر روی ماهیان استخوانی شکارچی (ماهی آزاد و سوف دریای خزر)
۶- بررسی آثار هیستو پاتولوژیک ناشی از عوامل زیست محیطی دریای خزر برروی ماهیان خاویاری
۷- بررسی مقدماتی امکان ردیابی علل عفونی (ویروسی–باکتریایی) سندرم تلفات نوزادان و ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان پرورشی
۸- بررسی کاربرد اسانس های گیاهی در کنترل آلودگی های قارچی تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان
۹- بررسی امکان استحصال مجدد تخمک از مولدین ماده شیپ از طریق جراحی به روش زنده
۱۰- پایش کمی، کیفی و بهداشتی بچه ماهیان خاویاری از مرحله تکثیر تا رها کرد در مراکز تکثیر شمال کشور
۱۱- پایش کمی، کیفی و بهداشتی بچه ماهیان سفید تولیدی در مراکز تکثیر و پرورش استان گیلان تا رها سازی به دریا
۱۲- پایش کمی، کیفی و بهداشتی بچه ماهیان سیم و سوف تولیدی در مراکز تکثیر و پرورش استان گیلان تا مرحله رها سازی به دریا
۱۳- پایش کمی، کیفی و بهداشتی بچه ماهیان استخوانی(کپور-کلمه) در مراکز تکثیر و پرورش سیجوال استان گلستان
۱۴- پایش کمی کیفی و بهداشتی بچه ماهیان سفید تولیدی در مراکز تکثیر وبازسازی ذخایر استان مازندران
۱۵- پایش کمی، کیفی و بهداشتی بچه ماهی آزاد تولیدی در مراکز تکثیر و پرورش استان مازندران تا رها سازی به دریا
۱۶- مطالعه بیماریهای ویروسی در میگوهای پرورشی سفید هندی درایران(سالهای ۷۸ و ۷۷)
۱۷- بررسی شیوع بیماری نوظهور نکروز عصبی ویروسی (VNN) در ماهیان کفال دریای خزر
۱۸- ردیابی و شناسایی بیماری لکه سفید ( WSSD ) در میگوهای پرورشی سفید هندی کشور ( سال ۸۱ )
۱۹- استفاده از آرتمیا بعنوان حامل آنتی بیوتیکها و تعیین میزان باقیماندگی دارو و در مراحل مختلف رشد (سالهای ۷۹-۷۸)
۲۰- بررسی میزان باقیمانده داروها ، سموم و آلاینده های زیست محیطی در میگوهای پرورشی ایران ( ۸۲-۸۱)
۲۱- طرح ملی بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور
۲۲- طرح ملی بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیروپرورش ماهیان گرم آبی کشور
۲۳- طرح ملی بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری (استانهای گیلان، مازندران و گلستان )
۲۴- طرح ملی بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش میگوی کشور
۲۵- مطالعه بیماری نکروز عصبی ویروسی ) جداسازی ، شناسائی و بیماریزائی) درکفال ماهیان دریای خزر و بررسی بیماریزائی و احتمال انتقال آن به سایر ماهیان ( ماهیان خاویاری، ماهی سفید و ماهیان پرورشی ) در کشور
دستاوردهای علمی در ستاد مؤسسه:
 
 
دستاوردهای علمی در ستاد مؤسسه:
دستیابی به دانش فنی تولید کیت تشخیص بیماری لکه سفید میگو
ثبت ۳ مورد اختراع در زمینه کاربرد اسانس های گیاهی در کنترل آلودگیهای قارچی آبزیان
تهیه وتولید نرم افزار تشخیص سریع بیماریهای ماهی
چاپ مقالات علمی پژوهشی در نشریات معتبر علمی داخل وخارج کشور
ارایه مقالات علمی به صورت سخنرانی در کنفرانس های داخلی و بین المللی
چاپ مقالات تحلیلی در نشریات علمی ترویجی و سایت اطلاع رسانی شیلات
تدوین، نگارش و ترجمه چند عنوان کتاب علمی در زمینه بهداشت وبیماریهای آبزیان
 
 
 
ارتباطات و همکاریهای علمی با مراکز و نهاد های علمی، تحقیقاتی و اجرایی:
دانشکده های دامپزشکی دانشگاه تهران، شیراز و اهواز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی شیلات
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم وتحقیقات)
موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی
شرکت سهامی شیلات ایران
سازمان دامپزشکی کشور
سازمان نظام دامپزشکی کشور
ارتباطات و همکاریهای بین المللی بخش با مراکز و نهاد های علمی، تحقیقاتی:
NACA
SEAFDEC
AHHARI (Thailand)
OIE (Aquatic Animal Commission)
ARRIFF inst. (Russia)
National inst. Of Aquatic Animal Health (Australia)
Norwegian National Vet. Inst.
OIE Reference Lab. For VNN (Japan, Italy)
National University of Taiwan