تاریخچه
این بخش از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را تحت عنوان آزمایشگاه مرجع در ستاد مؤسسه آغاز نمود و اکنون تحت عنوان بخش استانداردسازی و نظارت فنی آزمایشگاه ها در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی فعالیت می‌نماید.
اهداف
-استانداردسازی،‌یکسان سازی و به هنگام نمودن روشهای آزمایشگاهی مورد استفاده در کلیة آزمایشگاههای مراکز تابعه مؤسسه
- نظارت بر عملکرد کیفی آزمایشگاه ها
نظارت کارشناسی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی
- کاهش مخاطرات آزمایشگاهی با استقرار ایمنی در آزمایشگاه های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی
- افزایش ارتباطات علمی و فنی دربین آزمایشگا های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی
نظارت و مدیریت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مستقر در آزمایشگاه های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی
 
 
 
وظایف
۱- انجام اقدامات و پیگیریهای مقتضی برای انطباق کلیة فعالیتهای آزمایشگاههای مؤسسه در مراکز و پژوهشکده‌های وابسته، با استانداردهای ملی و بین‌المللی مرتبط و تلاش در جهت اخذ کد استاندارد از مراجع ذیصلاح.
۲- تلاش در جهت ارائه روش‌های آنالیز استاندارد به آزمایشگاههای مختلف وابسته به مؤسسه و همچنین یکسان‌سازی و الویت‌بندی روشهای موجود براساس دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی ذیربط (با عنایت به امکانات و تجهیزات موجود، الویت‌های کاری مؤسسه، شرایط خاص اکوسیستم‌های آبی کشور و ....)
۳- ایجاد« بانک اطلاعاتی جامع آزمایشگاههای مؤسسه تحقیقات شیلات» حاوی اطلاعات مربوط به کلیة تجهیزات، امکانات و مواد مصرف‌شدنی موجود در کلیة مراکز، پژوهشکده‌ها و ایستگاههای وابسته به مؤسسه و بهنگام نمودن ادواری اطلاعات
۴- نظارت بر عملکرد کیفی کلیة آزمایشگاههای مؤسسه از دیدگاه بررسی دستورالعمل‌های مورد استفاده، چگونگی استفاده بهینه و نگهداری تجهیزات موجود، مساعدت در الویت‌بندی خرید تجهیزات و ...)
۵- تلاش در راستای برقراری ارتباطات علمی و کاری با آزمایشگاههای معتبر علمی و بین‌المللی به منظور ارتقاء کیفی عملکرد آزمایشگاههای مؤسسه
۶- تلاش در راستای ارتقاء ایمنی در آزمایشگاه های پژوهشکده ها و مراکز تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی
 
 
برنامه ها
۱-استقرار سیستماستاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه های پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
الف) استقرار سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان(واقع دربندر عباس) بر اساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ و اخذ گواهینامه از DAKKS آلمان
ب) استقرار سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه های پژوهشکده اکولوژی دریای خزر(واقع درساری) بر اساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ و اخذ گواهینامه ملی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ج)استقرار سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه های پژوهشکده میگوی کشور(واقع دربوشهر) بر اساس استانداردISO/IEC ۱۷۰۲۵ و اخذ گواهینامه ملی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
د)استقرار سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه های پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب(واقع در اهواز) بر اساس استانداردISO/IEC ۱۷۰۲۵ و اخذ گواهینامه از ASCB انگلستان
ه) استقرار سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه های پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی(واقع در انزلی) بر اساس استانداردISO/IEC ۱۷۰۲۵ و اخذ گواهینامه از ASCB انگلستان
برنامه های آتی این بخش استقرار سیستم ISO/IEC۱۷۰۲۵ در تمامی آزمایشگاه های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد.
۲- ارتقا و به هنگام سازی پایگاه اطلاعاتی آزمایشگاهی در آزمایشگاه های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
به منظور بالا بردن سطوح همکاری فعالیت های آزمایشگاهی ،صرفه جویی هایی در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی (مواد آزمایشگاهی و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی ) بانک اطلاعاتی از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در سایت مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی جانمایی گردید که امکان دسترسی به تعرفه های خدمات آزمایشگاهی ،سفارش خدمات آزمایشگاهی ، کالیبراسیون تجهیزات و... امکان پذیر می باشد
۳-به حداقل رساندن مخاطرات موجود در آزمایشگاه های پژوهشکده ها و مراکز تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
الف) ارزیابی مخاطرات در آزمایشگاه های مرکز ملی فرآوری(یونیدو)(واقع در انزلی)
ب) ارزیابی مخاطرات در آزمایشگاه های های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان(واقع دربندر عباس)
ج) ارزیابی مخاطرات در آزمایشگاه های های پژوهشکده میگوی کشور(واقع دربوشهر)
در برنامه های آینده این بخش استقرار ایمنی در تمامی آزمایشگاه های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی مد نطر می باشد
۴-عضویت تمامی آزمایشگاه های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشوردر شبکه ملی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ریاست جمهوری
به منظور ایجاد همکاری با سایر سازمان ها و آزمایشگاه ها تفاهم نامه های همکاری منعقد گردیده است
آزمایشگاه ها ی تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 
آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در ۱۳ پژوهشکده/مرکز در استانهای مختلف مستقر می باشد که مجهز به تجهیزات با اهمیت می باشد و متخصصین باتجربه ،نظارت بر کار آزمایشگاه ها را به عهده دارند
 
ردیفنام مرکز آزمایشگاههای موجود
1 پ‍ژوهشکده اکولوژی دریای خزر - ساری ‍ژنتیک- آنالیز دستگاهی- میکروبیولو‍ژی- شیمی مواد غذایی- پاتولوژی-قارچ شناسی- باکتری شناسی- انگل شناسی-خون شناسی غذای زنده و کشت جلبک- پلانکتون- آلاینده ها- فیزیک و شیمی- بنتوز-تعیین سن – بیولوژی آبزیان
2 مرکز تحقیقات فرآوری آبزیان-انزلی میکروبیولوژی مواد غذایی- شیمی مواد غذایی- فیزیک مواد غذایی- ارزیابی حسی- دستگاههای حساس
3 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار فایکولب- پلانکتون- آنالیز دستگاهی- شیمی فیزیک- بنتوز - تعیین سن- بهداشت و بیماریها- ماهی شناسی-PCR
4 مرکز تحقیقات آرتمیا ( ارومیه) بهداشت و بیماریها- - ارزیابی ذخایر- جلبک شناسی- هیدروشیمی-بیوتکنولوژی -
5 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی- تنکابن ماهی شناسی- بنتوز- هیدروشیمی- تغذیه - انگل شناسی- باکتری شناسی- تشخیص مولکولی- قارچ شناسی
  پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر بنتوز-ژنتیک-بافت شناسی و آسیب شناسی- شیمی و فیزیک- میکروبیولو‍ژی- پلانکتون- آلاینده ها- زیست سنجی آبزیان-فایکو لب
6 پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور- اهواز بافت شناسی- پلانکتون- هیدروشیمی- ژنتیک- تغذیه- ماهی شناسی- انگل شناسی- میکروبیولوژی- بنتوز
7 انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری- رشت بهداشت و بیماریها- ارزیابی ذخایر- ژنتیک مولکولی- ژنتیک سلولی- بنتوز- پلانکتون- آلاینده ها- کشت جلبک- بافت شناسی- هماتولوژی- غذای زنده- آنالیز شیمیایی غذا- انجماد اسپرم-HPLC
8 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گلستان تعیین سن- بهداشت و بیماریها -آزمایشگاه مرکزی
9 مرکز تحقیقات ابهای شور- بافق یزد اکولوژی- تکثیر و پرورش- بهداشت و بیماریها
10 مرکز تحقیقات ‍ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان- یاسوج ژنتیک و بیوتکنولوژی- آسیب شناسی و بافت شناسی- تکثیر و پرورش و اصلاح نژاد- بهداشت و بیماریها
11 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان -بندرعباس ماهی شناسی و پرورش فایکو لب- آنالیز دستگاهی- کروماتوگرافی- بنتوز- آماده سازی- ژنتیک- تعیین سن- پلانکتون- میکروبیولو‍ژی- بهداشت و بیماریها- شیمی
12 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- انزلی تغذیه- تکثیر و پرورش- هیدروشیمی- بافت شناسی- پلانکتون- تعیین سن- ‍ژنتیک- ماهی شناسی- جلبک- کروماتوگرافی- آنالیز دستگاهی بنتوز- ارزیابی ذخایر- آلاینده ها- باکتری شناسی- ویروس شناسی- انگل شناسی- تشخیص مولکولی- فیزیولوژی