1400/9/15    
بازدید: 3658

                                                                                 فهرست اعضای هیات علمی به تفکیک مراکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت

ستاد موسسه

1.         

فرشته اسلامی

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

2.         

فریبا اسماعیلی

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

3.         

محمود بهمنی

دکتری

استاد پژوهشی

 

4.         

نیما پورنگ

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

5.         

امین اله تقوی مطلق

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

6.         

همایون حسین زاده صحافی

دکتری

استاد پژوهشی

 

7.         

سیف اله حقیقی

دکتری

استادیارپژوهشی

مامور به سازمان شیلات

8.         

مهناز ربانیها

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

9.         

ابوالفضل سپهداری

دکتری

دانشیار پژوهشی

 

10.      

عیسی شریف پور

دکتری

استاد پژوهشی

 

11.      

مصطفی شریف روحانی

دکتری

استاد پژوهشی

 

12.      

حسینعلی عبدالحی

دکتری

دانشیار رپژوهشی

 

13.      

فریدون عوفی

دکتری

دانشیار پژوهشی

 

14.      

کامیار غرا

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

15.      

تورج ولی نسب

دکتری

استادپژوهشی

مامور به سازمان تحقیقات

16.      

منصور شریفیان

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

17.      

محمود حافظیه

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

18.      

یزدان مرادی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

19.      

شهرام دادگر

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

20.      

سیدمحمدابراهیم جلیل ذریه زهرا

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

21.      

فریبرز احتشامی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

22.      

شاپور کاکولکی

دکتری

دانشیار پژوهشی

 

23.      

آرزو وهاب نژاد

دکتری

استادیارپژوهشی

 

24.      

مسطوره دوستدار

دکتری

استادیارپژوهشی

 

25.      

سیدرضا سید مرتضایی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

26.      

هادی غفاری

دکتری

استادیارپژوهشی

 

27.      

بابک قائدنیا

دکتری

استادیارپژوهشی

 

28.      

مریم میربخش

دکتری

استادیارپژوهشی

 

29.      

مهدی گلشن

دکتری

استادیارپژوهشی

 

30.      

الهام جرفی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

31.      

کیوان اجلالی خانقاه

دکتری

استادیارپژوهشی

 

32.      

سعید تمدنی جهرمی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

33.      

بهنام دقوقی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

34.      

کیومرث روحانی قادیکلایی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

35.      

لیلا محبی نوذر

دکتری

استادیارپژوهشی

 

36.      

محمدصدیق مرتضوی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

37.      

محمد مومنی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

38.      

علی سالار پوری

دکتری

استادیار پژوهشی

 

39.      

ملیکا ناظمی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

40.      

سیامک بهزادی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

41.      

محمد درویشی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

42.      

سجاد پورمظفر

دکتری

استادیارپژوهشی

 

43.      

ذبیح الله بهمنی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

44.      

محسن گذری

دکتری

استادیارپژوهشی

 

45.      

بهزاد سروی عموقین

دکتری

استادیارپژوهشی

 

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

46.      

حمید رمضانی فوکلائی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

47.      

ابوالقاسم روحی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

48.      

رضا صفری

دکتری

استادیار پژوهشی

 

49.      

حسن فضلی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

50.      

مهدی نادری جلودار

دکتری

استادیارپژوهشی

 

51.      

حسن نصراله زاده ساروی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

52.      

سید محمد وحید فارابی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

53.      

مریم قیاسی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

54.      

زهرا یعقوب زاده

دکتری

استادیار پژوهشی

 

55.      

محمد علی افرایی بندپی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

56.      

فاطمه سادات تهامی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

57.      

غلامرضا دریانبرد

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

58.      

سیامک باقری جونقانی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

59.      

محمد صیاد بورانی

دکتری

دانشیار پژوهشی

 

60.      

علیرضا ولی پور

دکتری

دانشیار پژوهشی

 

61.      

محدث قاسمی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

62.      

شهرام بهمنش

دکتری

استادیارپژوهشی

 

63.      

کیوان عباسی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

64.      

جواد دقیق روحی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

65.      

سید فخرالدین میرهاشمی نسب

دکتری

استادیار پژوهشی

 

66.      

علی عابدینی

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

67.      

علیرضا میرزاجانی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

68.      

احمد قانع

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

69.      

محدثه احمد نژاد

دکتری

استادیارپژوهشی

 

70.      

اسماعیل صادقی نژاد ماسوله

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

71.      

اکبر پورغلامی

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

72.      

مینا سیف زاده

دکتری

استادیار پژوهشی

 

73.      

سیدحسن جلیلی حسن کیاده

دکتری

استادیار پژوهشی

 

پژوهشکده میگوی کشور

74.      

خسرو آئین جمشید

دکتری

استادیارپژوهشی

 

75.      

عقیل دشتیان نسب

دکتری

استادیار پژوهشی

 

76.      

نصیر نیامیمندی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

77.      

محمد خلیل پذیر

دکتری

استادیارپژوهشی

 

78.      

مسلم شریفی­نیا

دکتری

استادیارپژوهشی

 

79.      

مهرزاد کشاورزی­فرد

دکتری

استادیارپژوهشی

 

80.      

رضا پسندیده

دکتری

استادیارپژوهشی

 

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

81.      

حسین هوشمند

دکتری

استادیارپژوهشی

 

82.      

مینا آهنگرزاده

دکتری

استادیارپژوهشی

 

83.      

سمیرا ناظم رعایا

دکتری

استادیارپژوهشی

 

84.      

منصور طرفي موزان زاده

دکتری

استادیارپژوهشی

 

85.      

آیه سادات صدر

دکتری

استادیارپژوهشی

 

86.      

محمد یونس­زاده

دکتری

استادیارپژوهشی

 

مرکز تحقیقات ذخائر آبزیان آبهای داخلی

87.      

سید مرتضی حسینی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

88.      

عباسعلی آقایی مقدم

دکتری

استادیارپژوهشی

 

89.      

عبدالعظیم فاضل

دکتری

استادیارپژوهشی

 

90.      

سیدعباس حسینی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

91.      

مسعود صیدگر

دکتری

استادیارپژوهشی

 

92.      

علی نکویی فرد

دکتری

استادیارپژوهشی

 

93.      

فریدون محبی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

94.      

سعید گنجور

فوق لیسانس

مربی پژوهشی

 

95.      

رقیه محمودی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

96.      

حسن راستیان نسب

دکتری

استادیار پژوهشی

 

97.      

داوود ضرغام

دکتری

استادیارپژوهشی

 

98.      

سجاد نظری

دکتری

استادیارپژوهشی

 

مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی بافق یزد

99.      

نسرین مشائی

فوق لیسانس

استادیارپژوهشی

 

100.   

علیرضا قائدی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

101.   

محمد محدی

دکتری

مربی

 

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور

102.   

مسعود حقیقی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

103.   

سلطنت نجار لشگری

دکتری

استادیارپژوهشی

 

104.   

سلمان ملک­پور

دکتری

استادیارپژوهشی

 

105.   

میثم عرفانی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

چابهار

106.   

زهرا امینی خویی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

107.   

محمدرضا میرزایی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

108.   

سید احمدرضا هاشمی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان

109.   

زهره رمضانپور

دکتری

استادیارپژوهشی

 

110.   

علیرضا شناور ماسوله

دکتری

استادیارپژوهشی

 

111.   

رضوان اله کاظمی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

112.   

شهرام عبدالملکی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

113.   

ایوب یوسفی جوردهی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

114.   

علیرضا علیپور

دکتری

استادیار پژوهشی

 

115.   

تورج سهرابی لنگرودی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

116.   

علی حسین پورذلتی

دکتری

استادیار پژوهشی

 

117.   

ذبیح اله پژند

دکتری

استادیار پژوهشی

 

118.   

محمد حسن زاده صابر

دکتری

مربی پژوهشی

 

119.   

مریم منصف شکری

دکتری

استادیارپژوهشی

 

120.   

رضا قربانی واقعی

دکتری

استادیارپژوهشی

 

121.   

حمیدرضا علیزاده ثابت

دکتری

استادیار پژوهشی

 

122.   

محمود محسنی

دکتری

دانشیارپژوهشی

 

123.   

فروزان باقرزاده

دکتری

استادیار پژوهشی

 

124.   

سهیل بازاری مقدم

دکتری

استادیار پژوهشی

 

125.   

اسماعیل عبدالله­زاده

دکتری

استادیار پژوهشی

 

126.   

امید جعفری

دکتری

استادیار پژوهشی

 

127.   

شیرین جمشیدی

دکتری

استادیار پژوهشی