حق بهره برداری، ابزاری برای مدیریت ماهیگیری
دوشنبه 27 خرداد 1398

حق بهره برداری، ابزاری برای مدیریت ماهیگیری

کتاب های منتشره سال 97    |    1097 بازدید    |    سال انتشار: 1397    |    قیمت: 160000 ریال   

خلاصه:  کتاب حاضر درصدد است که ضمن توضیح ابعاد و مولفه های مختلف مدیریت ماهیگیری، چالش¬ها و رویکردها، با معرفی رژیم های مختلف ایجاد حق بهره برداری در ماهیگیری، زمینه توجه بیشتر به این نوع رژیم مدیریتی را در مدیریت ماهیگیری ایران فراهم آورد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر سیدامین الله تقوی مطلق
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " حق بهره برداری، ابزاری برای مدیریت ماهیگیری" نتیجه پژوهش های محقق آقای دکتر سیدامین الله تقوی مطلق (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) می باشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی جناب آقای دکتر شهرام عبدالملکی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات بین‌ المللی تاسماهیان دریای خزر) انجام شده است که که در 151 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
بر اساس تخمین های سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو)، بخش مهمی از ذخایر ماهیگیری دنیا یا به طور کامل بهره برداری شده اند، برخی تحت فشار صید ویا تهی شده اند و ضرورت دارد شرایطی فراهم شود که بازسازی شوند تا بهره برداری دراز مدت از این ذخایر تضمین شود. دستورالعمل ماهیگیری مسئولانه فائو، کشورها را در بهره برداری پایدار از منابع ماهیگیری هدایت می کند تا بتوانند با بکارگیری آن بهره برداری درازمدت از ذخایر ماهیگیری خود را تضمین کنند. رژیم مدیریتی مبتنی بر واگذاری حق بهره برداری یا حق استفاده به بهره برداران نشان داده که ظرفیت بهره برداری پایدار بیولوژیک از منابع ماهیگیری را در جهان ایجاد کرده است و از سوی دیگر، بکارگیری این رویکرد، میتواند پایداری اقتصادی ماهیگیری را در درازمدت تضمین  کند.  بنابراین، کشورها می توانند در هر کدام از ماهیگیری های خود متناسب با نوع و خصوصیات ماهیگیری روش های تخصیص حق برداشت از ذخایر را بین صیادان و صاحبان ناوگان صیادی اجرایی کنند و زمینه اقتصادی کردن دراز مدت برداشت از منابع ماهیگیری خود را فراهم آورند.
کتاب حاضر درصدد است که ضمن توضیح ابعاد و مولفه های مختلف مدیریت ماهیگیری، چالش ها و رویکردها، با معرفی رژیم های مختلف ایجاد حق بهره برداری در ماهیگیری، زمینه توجه بیشتر به این نوع رژیم مدیریتی را در مدیریت ماهیگیری ایران فراهم آورد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code