سایت شیلات

برنامه انتقال  یافته های علمی
یک شنبه 27 مرداد 1398
برنامه انتقال یافته های علمی
یک شنبه 27 مرداد 1398
بازدید از ایستگاه خیرود
شنبه 26 مرداد 1398
برگزاری روز مزرعه
شنبه 26 مرداد 1398
بانک اطلاعاتی مگادیتا
شنبه 26 مرداد 1398
جلسه شورای پژوهشی
یک شنبه 20 مرداد 1398
اجرای اولین مرحله نمونه برداری
چهارشنبه 16 مرداد 1398
| دوشنبه 28 مرداد 1398 | بازدید: 11 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با مهندس دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با مهندس دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

با حضور دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه مشترکی با مهندس دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان تشکیل شد.
| دوشنبه 28 مرداد 1398 | بازدید: 20 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید آقای دکتر بهمنی از شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس

بازدید آقای دکتر بهمنی از شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس

دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر مرتضایی معاون پژوهش و فناوری و دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های علمی از شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس بازدید به عمل آوردند.
| دوشنبه 28 مرداد 1398 | بازدید: 16 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس

بازدید آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس

آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، آقای دکتر مرتضایی معاون پژوهش و فناوری و آقای دکتر حسین زاده معاون محترم ترویج و انتقال یافته های علمی در روز یکشنبه مورخ27/5/1398 از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس واقع در بندرلنگه بازدید به...
| دوشنبه 28 مرداد 1398 | بازدید: 24 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان

جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان

در مدت حضور آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در بندرعباس،جلسه مشترکی با حضور آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان تشکیل گردید.
| دوشنبه 28 مرداد 1398 | بازدید: 15 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید  آقای دکتر محمودی معاون برنامه ریزی  و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بازدید آقای دکتر محمودی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

آقای دکتر محمودی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بازدید کردند.
| یک شنبه 20 مرداد 1398 | بازدید: 55 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری جلسه کمیته فنی میگو در اداره کل شیلات استان گلستان

برگزاری جلسه کمیته فنی میگو در اداره کل شیلات استان گلستان

در این نشست کارشناسان گروه ترویج میگومرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات استان ، مدیرکل و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان و تعدادی از پرورش دهندگان میگوشرکت داشتند.
| یک شنبه 20 مرداد 1398 | بازدید: 99 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری روز انتقال یافته های علمی

برگزاری روز انتقال یافته های علمی

روز انتقال یافته های علمی حاصل از اجرای پروژه های تحقیقاتی با عنوان "حفظ و احیاء ذخایر آبزیان در حال بهره برداری استان هرمزگان" در مورخ 98/5/16 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید.
| شنبه 19 مرداد 1398 | بازدید: 32 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز

این جلسه در مورخ 1398/05/12 وبا حضور اعضای شورای پژوهشی در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.
سخنرانی های علمی | شنبه 12 مرداد 1398 | بازدید: 71 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
پیامد های ناشی از سیل

پیامد های ناشی از سیل

سخنرانی علمی دکتر محمود رامین تحت عنوان پیامد های ناشی از سیل بر فعالیت های شیلاتی،تنوع زیستی و زیستگاه های ماهیان در آبهای داخلی
سخنرانی های علمی | شنبه 12 مرداد 1398 | بازدید: 32 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
مدیریت سندرم

مدیریت سندرم

سخنرانی علمی دکتر فریبرز احتشامی تحت عنوان مدیریت سندرم، مرگ زودرس در کارگاه های تکثیر و مزارع پرورش میگو