سایت شیلات

اخبار و اطلاع رسانی | دوشنبه 26 فروردین 1398 | بازدید: 69 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
انتقال محصول دانش بنیان طرح کلان تولید ماهی قزل آلای spf به شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی

انتقال محصول دانش بنیان طرح کلان تولید ماهی قزل آلای spf به شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی

تعداد 8000 عدد بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور به بخش خصوصی شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی منتقل گردید
اخبار و اطلاع رسانی | دوشنبه 26 فروردین 1398 | بازدید: 54 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
انتقال تخم چشم‌زده با سلامت بالا و شناسنامه دار طرح کلان تولید ماهی قزل‌آلای SPF به بخش خصوصی

انتقال تخم چشم‌زده با سلامت بالا و شناسنامه دار طرح کلان تولید ماهی قزل‌آلای SPF به بخش خصوصی

تعداد 26000 عدد تخم چشم‌زده قزل‌آلای رنگین‌کمان از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور به بخش خصوصی در شهرستان تنکابن استان مازندران منتقل گردید
انتقال محصول دانش‌بنیان طرح کلان
چهارشنبه 28 فروردین 1398
اجرای طرح ملی تکثیر طبیعی ماهی سفید
چهارشنبه 28 فروردین 1398
کمیته جذب منابع
چهارشنبه 28 فروردین 1398
طرح های ترویجی میگو
دوشنبه 26 فروردین 1398
جلسه تخصصی بخش فرآوری آبزیان
دوشنبه 26 فروردین 1398
جلسه با مدیر عامل واحد پرورش طیور
یک شنبه 25 فروردین 1398
جلسه مشترک
یک شنبه 25 فروردین 1398
| شنبه 31 فروردین 1398 | بازدید: 19 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید  و جلسات کارشناسی مدیرکل محترم دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و معاونت محترم ترویج و انتقال یافته های موسسه

بازدید و جلسات کارشناسی مدیرکل محترم دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و معاونت محترم ترویج و انتقال یافته های موسسه

بازدید و جلسات کارشناسی مدیرکل محترم دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و معاونت محترم ترویج و انتقال یافته های موسسه در پژوهشکده آبزی پرور ی برگزار گردید
| چهارشنبه 28 فروردین 1398 | بازدید: 19 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
جلسه مشترک تصمیم گیری در خصوص پایش ذخایر شاه میگوی آب شیرین ارس

جلسه مشترک تصمیم گیری در خصوص پایش ذخایر شاه میگوی آب شیرین ارس

پیرو کاهش چشمگیر صید شاه میگوی آب شیرین ارس در سال 97 در جهت حفظ ذخایر و پیش بینی تولید دریاچه مخزنی ارس جلسه ای مشترک با مسئولین مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی
مقالات | سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | بازدید: 4585 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا رضوانی با موضوع آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات روز دوشنبه مورخ 1396/2/18 ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | یک شنبه 7 آذر 1395 | بازدید: 1181 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود حافظیه ، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، روز دوشنبه مورخ 1395/8/3 ساعت 14 الی 15/30 در سالن جلسات موسسه تحقیات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | سه شنبه 2 آذر 1395 | بازدید: 2872 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

جلسه سخنرانی علمی ، آقای دکتر منصور شریفیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/1 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
فراخوان | دوشنبه 23 مرداد 1396 | بازدید: 376 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

پژوهشکده میگوی کشور در نظر دارد بخشی از اراضی ساختمان مرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
فراخوان | یک شنبه 15 مرداد 1396 | بازدید: 404 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آگهی مزایده فروش آهن آلات

آگهی مزایده فروش آهن آلات

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظردارد مقدار تقریبی 81 تن میلگرد مازاد خود را ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند.
اخبار ترویجی و تجاری | چهارشنبه 18 مرداد 1396 | بازدید: 1272 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

نماینده ولی فقیه، مسئولین استانی به همراه دکتر حسین زاده از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، بازدید کردند.