سایت شیلات

| چهارشنبه 1 اسفند 1397 | بازدید: 9 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
سفر یک روزه دکتر پورکاظمی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشوربه استان گلستان ومرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

سفر یک روزه دکتر پورکاظمی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشوربه استان گلستان ومرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

این سفر که در آن دکتر سید مرتضایی معاون تحقیقاتی موسسه آقای دکتر پورکاظمی را همراهی می نمودند از ایستگاه ها و سایت میگوی گمیشان بازدید شد
| چهارشنبه 1 اسفند 1397 | بازدید: 19 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقای دکتر گل محمدی مدیر کل منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقای دکتر گل محمدی مدیر کل منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

به منظور بررسی مشکلات و ابهامات موجود در زمینه های اداری و پشتیبانی، جلسه ای با حضور آقای دکتر گل محمدی مدیر کل منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آقای مهندس توکل مدیر امور اداری و پشتیبانی موسسه علوم شیلاتی کشور و همچنین...
| چهارشنبه 1 اسفند 1397 | بازدید: 10 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
جلسه مشترک مرکزتحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان واداره کل شیلات استان گلستان با حضور دکتر پورکاظمی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

جلسه مشترک مرکزتحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان واداره کل شیلات استان گلستان با حضور دکتر پورکاظمی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

جلسه مشترک مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی و اداره کل شیلات استان گلستان با حضوردکتر پورکاظمی ریاست و دکتر سید مرتضایی معاونت پژوهش و فناوری موسسه علوم شیلاتی کشوربمنظوربررسی راهکارهای اجرایی پروژه کفال خاکستری در محل اداره شیلات شهرستان گمیشان برگزارگردید.
| سه شنبه 30 بهمن 1397 | بازدید: 37 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی "احصاء فرآیندهای حوزه منابع انسانی و نوسازی اداری"

دوره آموزشی "احصاء فرآیندهای حوزه منابع انسانی و نوسازی اداری" با حضور آقای دکتر گل محمدی مدیر کل منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تات، آقایان مهندس امامی زاده و شفیعی از وزارتخانه جهاد کشاورزی، آقای مهندس توکل مدیر امور اداری و پشتیبانی موسسه علوم...
مقالات | سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | بازدید: 548 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا رضوانی با موضوع آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات روز دوشنبه مورخ 1396/2/18 ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | یک شنبه 7 آذر 1395 | بازدید: 1028 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود حافظیه ، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، روز دوشنبه مورخ 1395/8/3 ساعت 14 الی 15/30 در سالن جلسات موسسه تحقیات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | سه شنبه 2 آذر 1395 | بازدید: 1090 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

جلسه سخنرانی علمی ، آقای دکتر منصور شریفیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/1 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
فراخوان | دوشنبه 23 مرداد 1396 | بازدید: 250 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

پژوهشکده میگوی کشور در نظر دارد بخشی از اراضی ساختمان مرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
فراخوان | یک شنبه 15 مرداد 1396 | بازدید: 284 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آگهی مزایده فروش آهن آلات

آگهی مزایده فروش آهن آلات

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظردارد مقدار تقریبی 81 تن میلگرد مازاد خود را ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند.
اخبار ترویجی و تجاری | چهارشنبه 18 مرداد 1396 | بازدید: 265 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

نماینده ولی فقیه، مسئولین استانی به همراه دکتر حسین زاده از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، بازدید کردند.