سایت شیلات

اخبار مهم سایت | سه شنبه 1 بهمن 1398 | بازدید: 195 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
انتصاب

انتصاب

دکتر محمود محسنی، سرپرست معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر منصوب گردید
انتصاب
سه شنبه 1 بهمن 1398
کارگاه آموزشی
چهارشنبه 25 دی 1398
| دوشنبه 7 بهمن 1398 | بازدید: 8 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
صدور ابلاغیه محقق معین به 8 تن  از اعضائ هیئت علمی  پژوهشکده اکولوژی دریای خزراز سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

صدور ابلاغیه محقق معین به 8 تن از اعضائ هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزراز سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران حکم محقق معین به 8 تن از اعضائ هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزرابلاغ شد.
| دوشنبه 7 بهمن 1398 | بازدید: 8 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آشنایی محققین معین مرکز تحقیقات با مدیریت هماهنگی ترویج و مروجان پهنه جهاد استان

آشنایی محققین معین مرکز تحقیقات با مدیریت هماهنگی ترویج و مروجان پهنه جهاد استان

این جلسه در روز شنبه مورخه 98/11/05در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی با حضور ریاست ومحققین معین و کارشناسان این مرکز با رئیس اداره ترویج و مروجان پهنه جهاد استان برگزار گردید.
| یک شنبه 6 بهمن 1398 | بازدید: 125 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری نشست هم اندیشی و برنامه ریزی اجرایی طرح ترویجی ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

برگزاری نشست هم اندیشی و برنامه ریزی اجرایی طرح ترویجی ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

نشست هم اندیشی و برنامه ریزی اجرایی طرح ترویجی ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار شد
| شنبه 5 بهمن 1398 | بازدید: 28 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
شرکت عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بعنوان مدرس در دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس در اداره کل شیلات مازندران

شرکت عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بعنوان مدرس در دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس در اداره کل شیلات مازندران

شرکت عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بعنوان مدرس در دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس در اداره کل شیلات مازندران
| یک شنبه 29 دی 1398 | بازدید: 37 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
ترویج فرصت های شیلاتی برای بانوان  در استان بوشهر - دلوار

ترویج فرصت های شیلاتی برای بانوان در استان بوشهر - دلوار

در هفته آخر دی ماه ۱۳۹۸، نخستین کارگاه آموزشی آشنایی بانوان با ضرورت ها و فرصت های اشتغال در بخش ساحلی بوشهر-دلوار تشکیل شد. این برنامه ترویجی توسط محسنی زاده از پژوهشکده میگوی کشور، با حضور بخشدار و رییس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از بانوان محلی،
سخنرانی های علمی | شنبه 12 مرداد 1398 | بازدید: 938 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
پیامد های ناشی از سیل

پیامد های ناشی از سیل

سخنرانی علمی دکتر محمود رامین تحت عنوان پیامد های ناشی از سیل بر فعالیت های شیلاتی،تنوع زیستی و زیستگاه های ماهیان در آبهای داخلی
مبانی فیزیولوژی رفتار در ماهی
چهارشنبه 27 شهریور 1398
پیامد های ناشی از سیل
شنبه 12 مرداد 1398
مدیریت سندرم
شنبه 12 مرداد 1398
دستیابی به  دانش فنی
یک شنبه 23 تیر 1398
اخبار تجاری سازی | دوشنبه 8 مهر 1398 | بازدید: 440 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
کمیته جذب منابع

کمیته جذب منابع

شصت و دومین جلسه کمیته جذب منابع در سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید