سایت شیلات

| چهارشنبه 14 خرداد 1399 | بازدید: 11 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از روند اجرای پرورش بچه ماهیان سفید در استخرهای ساحلی استان گیلان

بازدید کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از روند اجرای پرورش بچه ماهیان سفید در استخرهای ساحلی استان گیلان

کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از روند اجرای پرورش بچه ماهیان سفید در استخرهای ساحلی استان گیلان بازدید کردند
| سه شنبه 13 خرداد 1399 | بازدید: 24 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازديد جناب آقای دكتر بهمني رياست محترم و معاون پژوهش و فناوري موسسه از بخش فرآوري آبزيان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی

بازديد جناب آقای دكتر بهمني رياست محترم و معاون پژوهش و فناوري موسسه از بخش فرآوري آبزيان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی

آقای دكتر بهمني رياست محترم و معاون پژوهش و فناوري موسسه از بخش فرآوري آبزيان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی بازدید کردند
| سه شنبه 13 خرداد 1399 | بازدید: 23 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری جلسه مشترک پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و اداره کل دامپزشکی خوزستان

برگزاری جلسه مشترک پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و اداره کل دامپزشکی خوزستان

به منظور برقراری ارتباط گسترده¬تر با دیگر بخش¬های سازمان جهاد کشاورزی، جلسه¬ای مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و اداره کل دامپزشکی خوزستان برگزار گردید.
| سه شنبه 13 خرداد 1399 | بازدید: 16 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
نشست کارگروه ترویج میگو (همیاری ترویجی)

نشست کارگروه ترویج میگو (همیاری ترویجی)

این نشست در روزیکشنبه مورخه 1399/03/11و سه شنبه مورخه 1399/03/13 در سال کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی – گرگان بین ارگان ذی ربط در امر پرورش میگو در استان ( مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، اداره کل دامپزشکی ، اداره کل شیلات...
سخنرانی های علمی | سه شنبه 8 بهمن 1398 | بازدید: 530 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
اصول طراحی مراکز پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از تکنولوژی بیوفلاک

اصول طراحی مراکز پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از تکنولوژی بیوفلاک

سیستم های آبزی پروری دوستدار محیط زیست یا فناوری توده زیستی( بیوفلاک) بعنوان یک ابزار پرقدرت و کارا بویژه در باز چرخش و استفاده مجدد از غذا معروف شده اند
اخبار تجاری سازی | دوشنبه 8 مهر 1398 | بازدید: 764 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
کمیته جذب منابع

کمیته جذب منابع

شصت و دومین جلسه کمیته جذب منابع در سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید