سایت شیلات

نخستین جشنواره ماهی سفید
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
بازدید از مرکز ملی فرآوری آبزیان
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
تقدیر و تشکر
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
کارگاه آموزشی
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
آخرین وضعیت دریاچه ارومیه
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
اجرای طرح ملی تکثیر طبیعی ماهی سفید
چهارشنبه 28 فروردین 1398
کمیته جذب منابع
چهارشنبه 28 فروردین 1398
| چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 | بازدید: 15 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید ریاست محترم موسسه علوم شیلاتی کشور  از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

بازدید ریاست محترم موسسه علوم شیلاتی کشور از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

جناب آقای دکتر پورکاظمی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه جناب دکتر مرادی، دکتر مرتضایی و مهندس ایرانپور در روز سه شنبه مورخ 03/02/98 از مرکز یاسوج بازدید نمودند.
| سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 | بازدید: 20 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
نشست تخصصی در خصوص تدوین   پروژه مشترک تولید رنگدانه فیکوسیانین از میکروجلبک اسپیرولینا بومی  با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کرج

نشست تخصصی در خصوص تدوین پروژه مشترک تولید رنگدانه فیکوسیانین از میکروجلبک اسپیرولینا بومی با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کرج

نشست تخصصی در خصوص تدوین فرمت نهائی پروژه مشترک تولید رنگدانه فیکوسیانین از میکروجلبک اسپیرولینا بومی توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی کرج وپژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شد.
| دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 | بازدید: 28 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
جلسه همکاری دربرگزاری سومین همایش ملی منابع شیلاتی و فناوری های نوین در علوم شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جلسه همکاری دربرگزاری سومین همایش ملی منابع شیلاتی و فناوری های نوین در علوم شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جلسه ای با حضور دکتر گرگین دبیر اجرایی سومین همایش ملی منابع شیلاتی و فناوری های نوین در علوم شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درمحل دفتررئیس مرکز برگزار گردید.
مقالات | سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | بازدید: 4589 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا رضوانی با موضوع آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات روز دوشنبه مورخ 1396/2/18 ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | یک شنبه 7 آذر 1395 | بازدید: 1188 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود حافظیه ، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، روز دوشنبه مورخ 1395/8/3 ساعت 14 الی 15/30 در سالن جلسات موسسه تحقیات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | سه شنبه 2 آذر 1395 | بازدید: 2878 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

جلسه سخنرانی علمی ، آقای دکتر منصور شریفیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/1 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
فراخوان | دوشنبه 23 مرداد 1396 | بازدید: 385 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

پژوهشکده میگوی کشور در نظر دارد بخشی از اراضی ساختمان مرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
فراخوان | یک شنبه 15 مرداد 1396 | بازدید: 410 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
آگهی مزایده فروش آهن آلات

آگهی مزایده فروش آهن آلات

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظردارد مقدار تقریبی 81 تن میلگرد مازاد خود را ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند.
اخبار ترویجی و تجاری | چهارشنبه 18 مرداد 1396 | بازدید: 1281 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

نماینده ولی فقیه، مسئولین استانی به همراه دکتر حسین زاده از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، بازدید کردند.