موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد، ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی خود واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید. لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، تقاطع خیابان غفاری، پلاک 5 ، مراجعه و نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نموده و ظرف مدت  10 روز از تاریخ درج آگهی پیشنهادات خود را به انضمام ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمینی به مبلغ 270 میلیون ریال به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. نقشه ها و شرایط مناقصه در موسسه موجود بوده و پیشنهاد دهنده یک نسخه از آن را دریافت و ضمیمه پیشنهاد خود می نماید. لازم بذکر است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. ضمناً شماره تلفن 88381066 آماده پاسخگویی می باشد.
 
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code