بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
شنبه دوم شهریور 1398 

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتر محمودی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بازدید کرد.
| بازدید: 14 مرتبه | 0 نظر
جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با مهندس دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان
شنبه دوم شهریور 1398 

جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با مهندس دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

با حضور دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه مشترکی با مهندس دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان تشکیل شد.
| بازدید: 28 مرتبه | 0 نظر
برنامه انتقال یافته های علمی استان هرمزگان
یک شنبه بیست و هفنم مرداد 1398 

برنامه انتقال یافته های علمی استان هرمزگان

برنامه انتقال یافته های علمی با موضوع حفظ و احیاء ذخایر آبزیان در حال بهره برداری استان هرمزگان برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 43 مرتبه | 0 نظر
برنامه انتقال  یافته های علمی
یک شنبه بیست و هفنم مرداد 1398 

برنامه انتقال یافته های علمی

برگزاری برنامه انتقال یافته های علمی با عنوان بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان
اخبار مهم سایت | بازدید: 39 مرتبه | 0 نظر
برنامه انتقال یافته های علمی
یک شنبه بیست و هفنم مرداد 1398 

برنامه انتقال یافته های علمی

برگزاری برنامه انتقال یافته های علمی با عنوان پرورش تک گونه ای ماهی سوف سفید در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان
اخبار مهم سایت | بازدید: 67 مرتبه | 0 نظر
بازدید از ایستگاه خیرود
شنبه بیست و ششم مرداد 1398 

بازدید از ایستگاه خیرود

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی دریای خزر- خیرود بازدید کردند
اخبار مهم سایت | بازدید: 87 مرتبه | 0 نظر
بازدید از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
شنبه بیست و ششم مرداد 1398 

بازدید از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

رئیس ومعاونین مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ازپژوهشکده اکولوژی دریای خزر بازدید کردند
اخبار مهم سایت | بازدید: 159 مرتبه | 0 نظر
برگزاری روز مزرعه
شنبه بیست و ششم مرداد 1398 

برگزاری روز مزرعه

مراسم روز مزرعه با عنوان مدیریت بستر استخرهای پرورش میگو برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 69 مرتبه | 0 نظر
بانک اطلاعاتی مگادیتا
شنبه بیست و ششم مرداد 1398 

بانک اطلاعاتی مگادیتا

برگزاری جلسه توجیهی در مورد بانک اطلاعاتی مگادیتا در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان
اخبار مهم سایت | بازدید: 47 مرتبه | 0 نظر
جلسه شورای پژوهشی
یک شنبه بیستم مرداد 1398 

جلسه شورای پژوهشی

پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 182 مرتبه | 0 نظر