بازدید  از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

بازدید از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

بازدید رئیس و نماینده محترم ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بازدید کردند
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 39 مرتبه | 0 نظر
دهه فجر مبارک
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

دهه فجر مبارک

عناوین ایام دهه فجر با شعارهای محوری
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 61 مرتبه | 0 نظر
بازدید از منطقه شبانکاره استان بوشهر
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

بازدید از منطقه شبانکاره استان بوشهر

بازدید هئیت کارشناسی سازمان برنامه بودجه کل کشور از قفس های پرورش ماهی گروه صنعتی پلیمر استان بوشهر
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 99 مرتبه | 0 نظر
جلسه همکاری الویت های ترویجی
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

جلسه همکاری الویت های ترویجی

جلسه همکاری الویت های ترویجی در اداره کل شیلات استان گیلان تشکیل شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 32 مرتبه | 0 نظر
جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته ها
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته ها

سومین جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته های پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 92 مرتبه | 0 نظر
برگزاری گردهمایی تخصصی
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

برگزاری گردهمایی تخصصی

برگزاری گردهمایی تخصصی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان موسسه در سال ۱۳۹۷
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 28 مرتبه | 0 نظر
ارائه دستاوردهای موسسه
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

ارائه دستاوردهای موسسه

برگزاری نشست مشترک ارائه دستاوردهای موسسه در راستای کاهش عارضه سرقرمزی
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 31 مرتبه | 0 نظر
برگزاری نشست مشترک
رای به این مطلب یک شنبه چهاردهم بهمن 1397 

برگزاری نشست مشترک

نشست مشترک بخش بیوتکنولوژی موسسه و مسئولین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 30 مرتبه | 0 نظر
همایش ملی
رای به این مطلب شنبه بیست و نهم دی 1397 

همایش ملی

برگزاری همایش ملی منطقه ای آبزی پروری_ مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب در اهواز
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 652 مرتبه | 0 نظر
جلسه تشریح جشنواره
رای به این مطلب چهارشنبه بیست و ششم دی 1397 

جلسه تشریح جشنواره

برگزاری جلسه تشریح جشنواره استارتاپ ها و ایده های شیلاتی در استان بوشهر
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 653 مرتبه | 0 نظر
نشست کارگروه ترویج و انتقال یافته ها
رای به این مطلب چهارشنبه بیست و ششم دی 1397 

نشست کارگروه ترویج و انتقال یافته ها

اولین نشست تخصصی کارگروه ترویج و انتقال یافته های مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 633 مرتبه | 0 نظر
 نشست علمی تخصصی
رای به این مطلب چهارشنبه بیست و ششم دی 1397 

نشست علمی تخصصی

نشست علمی تخصصی بازسازی ذخایر آبزیان اقتصادی کشور برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 629 مرتبه | 0 نظر
جلسه مشترک
رای به این مطلب یک شنبه بیست و سوم دی 1397 

جلسه مشترک

جلسه مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و دانشگاه دریانوردی چابهار
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 686 مرتبه | 0 نظر
تکثیر ماهیان آزاد دریای خزر
رای به این مطلب شنبه بیست و دوم دی 1397 

تکثیر ماهیان آزاد دریای خزر

تکثیر ماهیان آزاد دریای خزر نسل دوم G2 در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور تنکابن
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 625 مرتبه | 0 نظر
بازدید دانش آموزان مدارس
رای به این مطلب شنبه بیست و دوم دی 1397 

بازدید دانش آموزان مدارس

دانش آموزان نونهال بوشهری از موزه آبزیان پژوهشکده میگوی کشور بازدید کردند
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 620 مرتبه | 0 نظر
بازدید از پژوهشکده میگوی کشور
رای به این مطلب شنبه بیست و دوم دی 1397 

بازدید از پژوهشکده میگوی کشور

رئیس حراست مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در استان بوشهر
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 614 مرتبه | 0 نظر