به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، طی هماهنگی و بازدید جناب سرهنگ رضا علی نژاد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باباساعی ادارات کل و هیات همراه به منظور ترویج و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی و یافته های علمی این مرکز در مورخه 25 فروردین 98، از تجهیزات، امکانات، توانمندی های آزمایشگاهی، روش های نوین تکثیر- پرورش و تولید آرتمیا اورمیانا در استخرهای پرورشی با پوشش ژئوممبران و سالن عمل آوری مرکز مورد بازدید قرار گرفته و مراحل اجرای پروژه های تحقیقاتی مرکز توسط دکتر نکوئی فرد، رئیس  مرکز تحقیقات آرتمیای کشور توضیح داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code