یک شنبه بیست و پنجم فروردین 1398 

جلسه با مدیر عامل واحد پرورش طیور

جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با مدیر عامل واحد پرورش طیوردر خصوص ارائه جیره غذائی با هدف ارتقاء ایمنی درشهر جویبار در استان مازندران برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1173 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه مشترک رئیس و معاون تحقیقاتی پژوهشکده با مدیر عامل واحد پرورش طیور آقای رضایی با ظرفیت پرورش بیش از 20000 مرغ  گوشتی در واحد پرورشی واقع در جویبار مازندران برگزار گردید. در این جلسه مهمترین پروژه های کاربردی جایگزین مناسب جیره غذایی طیور از جمله تولید بیوسیلاژ از مرغ های تلف شده مرغداری ها، تولید پروتئین تک یاخته از کود های مرغی تولید شده در واحدهای پرورش و استفاده از میکروجلبک ها در جیره غذایی با هدف ارتقاء ایمنی مطرح گردید. در پایان نیز توافق گردید به زودی با حمایت های واحد مذکور در قالب تفاهم نامه مشترک، طرح های مطرح شده فوق بر اساس اولویت های تعیین شده، در مقیاس پایلوت انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code