ضرورت تدوین نقشه آمایش ساحلی برای آبزی پروری
دوشنبه سوم آبان 1400 

ضرورت تدوین نقشه آمایش ساحلی برای آبزی پروری

معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بر تدوین نقشه آمایش ساحلی برای آبزی پروری در آب های سواحل و کرانه های دریایی ایران تاکید کرد.
اخبار کانون بسیج علمی تخصصی | بازدید: 57 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سومین جلسه ستاد سیل موسسه
شنبه بیست و هشتم اردیبهشت  1398 

برگزاری سومین جلسه ستاد سیل موسسه

در این جلسه نسخه اولیه برنامه اقدام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارائه گردید.
اخبار کانون بسیج علمی تخصصی | بازدید: 918 مرتبه | 0 نظر
1