دومین جلسه ستاد کاهش اثرات و رفع معضلات سیل در حوزه آبزیان روز یکشنبه مورخ 15/2/98 در  سالن جلسات ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس و معاونین موسسه و روسای بخشهای پژوهشی برگزار شد، رؤسای پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی موسسه نیز از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه شرکت نموده و ضمن ارائه گزارش از وضعیت استانهای سیل زده، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دادند.همچنین در این جلسه ضمن مرور تجربیات جهانی درمواجهه با سیل و تأثیر آن بر آبزی پروری،دستورالعمل ها و راهکارهای بهداشتی برای کنترل بیماریهای احتمالی در واحدهای آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code