برگزاری دوره های  ترویجی تحت وب وبینار
چهارشنبه چهارم تیر 1399 

برگزاری دوره های ترویجی تحت وب وبینار

دوره های ترویجی تحت وب (وبینار) با عناوین ۱- پرورش ماهی تیلاپیا در سیستم آکواپونیک ۲- مدیریت پرورش ماهی تیلاپیا از طریق سامانه وبینار برگزار می گردد.
اطلاعیه ها | بازدید: 1008 مرتبه | 0 نظر
برگزاری دورهای  ترویجی تحت وب وبینار
شنبه هفدهم خرداد 1399 

برگزاری دورهای ترویجی تحت وب وبینار

دورهای ترویجی تحت وب (وبینار) با عناوین۱- آماده سازی استخرهای خاکی و ذخیره سازی بچه میگو۲- پرورش توام میگوی وانامی و خیار دریایی در شرایط کنترل شده ۳- اصول بهداشتی و ایمنی زیستی در پرورش میگو ۴-مدیریت مکانیزاسیون در مزارع گرمابی از طریق سامانه وبینار...
اطلاعیه ها | بازدید: 812 مرتبه | 0 نظر
برگزاری دوره  ترویجی تحت وب وبینار
شنبه بیست و هفنم اردیبهشت  1399 

برگزاری دوره ترویجی تحت وب وبینار "اصول بهداشت و بیماری‌ها در مزارع پرورش میگو"

دوره ترویجی تحت وب (وبینار) با عنوان"اصول بهداشت و بیماری‌ها در مزارع پرورش میگو"توسط محقق هیات علمی موسسه (پژوهشکده میگوی کشور _ بوشهر) جناب آقای دکتر خلیل پذیر برگزار می گردد.
اطلاعیه ها | بازدید: 965 مرتبه | 1 نظر
برگزاری دوره  ترویجی تحت وب وبینار
سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت  1399 

برگزاری دوره ترویجی تحت وب وبینار "مزایای استقرار ایمنی زیستی در مراکز تکثیر میگو"

دوره ترویجی تحت وب (وبینار) با عنوان"مزایای استقرار ایمنی زیستی در مراکز تکثیر میگو"توسط محقق هیات علمی موسسه (پژوهشکده میگوی کشور _ بوشهر) جناب آقای دکتر دشتیان نسب برگزار می گردد.
اطلاعیه | بازدید: 957 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی علمی
یک شنبه سیزدهم بهمن 1398 

برگزاری سخنرانی علمی

نشست های تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مناسبت دهه مبارک فجر
اطلاعیه ها | بازدید: 963 مرتبه | 0 نظر
برگزاری آزمون دوره وبینار
سه شنبه چهارم تیر 1398 

برگزاری آزمون دوره وبینار

آزمون دوره وبینار " مدیریت پایدار منابع ماهیگیری، اصول و روشها "
اطلاعیه | بازدید: 1422 مرتبه | 0 نظر
برگزاری دوره آموزشی - ترویجی
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 

برگزاری دوره آموزشی - ترویجی

برگزاری دوره آموزشی - ترویجی " مدیریت پایدار منابع ماهیگیری، اصول و روشها" از طریق سامانه وبینار
اطلاعیه | بازدید: 1523 مرتبه | 0 نظر
برگزاری کارگاه آموزشی
دوشنبه بیست و هفنم خرداد 1398 

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی تولید آرتمیا در استخرهای خاکی
اطلاعیه ها | بازدید: 1579 مرتبه | 0 نظر