اولین دوره از مجموعه دوره های مجازی انتقال تجربیات نمونه های ملی زیر بخش شیلات و آبزیان در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  با عنوان "ارتقا تولید در مزارع گرمابی" به صورت مجازی (وبینار) توسط آقای مهرداد داریوش کریمی، پرورش دهنده نمونه ملی بخش کشاورزی سال 99 در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی با حضور 100 نفر از بهره برداران، پرورش دهندگان ماهیان گرمابی کشور و کارشناسان پهنه و کارشناسان شیلات استان ها در تاریخ 10 خرداد ماه سال 1400 برگزار گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code