برگزاری جلسه دفاعیه پروژه:ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر
دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1394 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه:ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم در دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر ارائه کننده حسن فضلی مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور...
اطلاعیه ها | بازدید: 1818 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه: تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسلهای مختلف
چهارشنبه بیستم اسفند 1393 

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه: تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسلهای مختلف

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسل های مختلف مجری ارائه دهنده دکتر رضا قربانی مکان سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان دوشنبه 93 12 25 ساعت 12 10 بدینوسیله از کلیه...
اطلاعیه ها | بازدید: 1700 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه جلسه دفاعیه  پروژه تعیین جیره غذایی مناسب برای رسیدگی جنسی مولدین میگوی وانامی
چهارشنبه بیستم اسفند 1393 

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه تعیین جیره غذایی مناسب برای رسیدگی جنسی مولدین میگوی وانامی

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی سازمان آموزش وتحقیقات کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه تعیین جیره غذایی مناسب برای رسیدگی جنسی مولدین میگوی وانامی ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1797 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی : تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران
چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 

برگزاری سخنرانی : تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران

ارائه دهنده جناب آقای مهندس فریدون عوفی کارشناس بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران تاریخ و زمان اجراء 1393 12 18 ساعت 15 14 محل اجراء...
اطلاعیه ها | بازدید: 2366 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در صنعت شیلات و آبزی پروری ایران
سه شنبه دوازدهم اسفند 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در صنعت شیلات و آبزی پروری ایران

تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در صنعت شیلات و آبزی پروری ایران ارائه کننده امیر مسعود صابری مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان 1393 12 13 ساعت 30 8 30 9 بدینوسیله از کلیه محققان دانش پژوهان...
اطلاعیه ها | بازدید: 1759 مرتبه | 0 نظر
تولید میگوی SPF در ایران
شنبه نهم اسفند 1393 

تولید میگوی SPF در ایران

ارائه دهنده جناب آقای دکتر محمد افشارنسب عضو هیئت علمی و مدیر گروه سخت پوستان و سایر آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی تولید میگوی SPF در ایران تاریخ و زمان اجراء 1393 12 11 ساعت 15...
اطلاعیه ها | بازدید: 1610 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه هم اندیشی پژوهشگران موسسه
سه شنبه پنجم اسفند 1393 

برگزاری جلسه هم اندیشی پژوهشگران موسسه

اطلاعیه برگزاری جلسه هم اندیشی پژوهشگران موسسه با محوریت پژوهش های راهبردی و برنامه های آتی زمان چهارشنبه ۱۳۹۳ ۱۲ ۶ ساعت ۹ ۳۰ مکان سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور
اطلاعیه ها | بازدید: 1422 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: پرورش تیلاپیا در سیستم آکواپوتیک " یزد "
سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: پرورش تیلاپیا در سیستم آکواپوتیک " یزد "

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه پرورش تیلاپیا در سیستم آکواپوتیک یزد ارائه کننده فرهاد رجبی پور مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان 93 12 3 ساعت 14 30 15 30 ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1538 مرتبه | 0 نظر
کارگاه بین المللی پرورش متراکم میگو ( 25- 26 بهمن ماه 1393) - اطلاعیه چهارم
دوشنبه بیستم بهمن 1393 

کارگاه بین المللی پرورش متراکم میگو ( 25- 26 بهمن ماه 1393) - اطلاعیه چهارم

اطلاعیه چهارم کارگاه بین المللی پرورش متراکم میگو 25 26 بهمن ماه 1393 از ثبت نام کنندگان محترم در این گارگاه تقاضا می شود ساعت 8 صبح روز شنبه 25 بهمن ماه با دردست داشتن اصل فیشهای پرداختی جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه...
اطلاعیه ها | بازدید: 1716 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی 93/11/20 آقای دکتر دانیال اژدری
سه شنبه چهاردهم بهمن 1393 

برگزاری سخنرانی 93/11/20 آقای دکتر دانیال اژدری

ارائه دهنده جناب آقای دکتر دانیال اژدری کارشناس بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی توسعه زیستگاههای مصنوعی دریایی با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال تاریخ و زمان اجراء 1393 11 20 ساعت ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1835 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/15 آقای دکتر علی نکوئی فر
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/15 آقای دکتر علی نکوئی فر

جلسه دفاعیه پروژه بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی پرورش آرتمیای بومی در حاشیه شرقی دریاچه نمک قم مجری دکتر علی نکویی فر زمان چهارشنبه 93 11 15 ساعت 8 30 مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1585 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس بهروز بهرامیان
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس بهروز بهرامیان

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius از رودخانه های استان مازندران و تکثیر آنان و پرورش یک صد هزار بچه ماهیان تولیدی تا مرحله رها سازی به دریای خزر از...
اطلاعیه ها | بازدید: 1544 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس حاجت صفی خانی
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس حاجت صفی خانی

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه علامتگذاری و رها سازی بچه ماهی آزاد Salmo trutta caspius دریای خزرجهت حفظ و بازسازی ذخایر آن در سواحل جنوبی دریای خزر از پروژه های طرح ملی حفظ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1568 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای دکتر شهرام عبدالملکی
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای دکتر شهرام عبدالملکی

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius از رودخانه های استان گیلان از پروژه های طرح ملی حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد Salmo trutta caspius در حوضه جنوبی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1773 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه    93/11/14 آقای دکتر مسعود حقیقی
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای دکتر مسعود حقیقی

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه بررسی تأثیر اطلاع رسانی پروژه برنامه محیط زیست دریای خزر Caspian Environmental Program CEP در ارتقاء سطح آگاهی نگرش و عملکرد مردم و صیادان محلی نسبت به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر Salmo...
اطلاعیه ها | بازدید: 1436 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر حمیدرضا شاه محمدی 1393/11/13
چهارشنبه هشتم بهمن 1393 

برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر حمیدرضا شاه محمدی 1393/11/13

ارائه دهنده جناب آقای دکتر حمیدرضا شاه محمدی مسئول گروه فرآوری و بهداشت فرآورده های آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی آشنایی با بهینه سازی به روش RSM Response surface methodology تاریخ و زمان اجراء 1393 11...
اطلاعیه ها | بازدید: 1877 مرتبه | 0 نظر
برگزاری  کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری انجمن جهانی آبزی‌پروری
سه شنبه هفنم بهمن 1393 

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری انجمن جهانی آبزی‌پروری

اطلاعیه سوم برگزاری کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری انجمن جهانی آبزی پروری World Aquaculture Society جهانی در تاریخ 26 25 بهمن ماه سال جاری درشهرستان بوشهر برگزار می گردد متقاضیانی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1412 مرتبه | 0 نظر
12345