چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 

برگزاری سخنرانی : تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران

ارائه دهنده جناب آقای مهندس فریدون عوفی کارشناس بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران تاریخ و زمان اجراء 1393 12 18 ساعت 15 14 محل اجراء سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
اطلاعیه ها | بازدید: 2249 مرتبه | 0 نظر

ارائه دهنده : جناب آقای مهندس فریدون عوفی ( کارشناس بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور )

موضوع سخنرانی : تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران

تاریخ و زمان اجراء : 1393/12/18

ساعت : 15-14

محل اجراء : سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code