جلسه دفاعیه دانش نامه دکترای تخصصی آقای مهرداد محمدی دوست 96/2/26
شنبه بیست و سوم اردیبهشت  1396 

جلسه دفاعیه دانش نامه دکترای تخصصی آقای مهرداد محمدی دوست 96/2/26

به اطلاع می رساند که جلسه دفاعیه دانش نامه دکترای تخصصی آقای مهرداد محمدی دوست دانشجوی دکترای پژوهش محور موسسه با عنوان ارزیابی تحمل پذیری میگو پاسفید غربی واکسینه با واکسن بیماری لکه سفید و تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و جلبک...
اطلاعیه ها | بازدید: 1530 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور در تاریخ 95/11/30
سه شنبه بیست و ششم بهمن 1395 

برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور در تاریخ 95/11/30

برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور عنوان پایان نامه بررسی واکنش های بیوشیمیایی و عمر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان توسط شناگرهای گازی در بسته بندی هوشمند طی دوره نگهداری در دمای یخچال دانشجو...
اطلاعیه ها | بازدید: 1576 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: " تنوع گونه ای در آبزی پروری ایران"
دوشنبه بیست و نهم آذر 1395 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: " تنوع گونه ای در آبزی پروری ایران"

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه تنوع گونه ای در آ بزی پروری ایران ارائه کننده دکتر عباس متین فر مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان سه شنبه مورخ 30 9 95 ساعت...
اطلاعیه ها | بازدید: 1783 مرتبه | 0 نظر
عوامل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت دانش
شنبه هشتم آبان 1395 

عوامل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت دانش

عوامل موفقیت و عدم موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمان عمده عواملی که در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش تأثیرگذارند عبارتند از تکنولوژی فرایندهای موجود سازمانی سرمایه های فرایندی سازمان افراد تعهد استراتژیکی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1382 مرتبه | 0 نظر
پیاده سازی مدیریت دانش
شنبه هشتم آبان 1395 

پیاده سازی مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان همان طور که اشاره شد امروزه پیاده سازی مدیریت دانش بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات امکان پذیر نمی باشد علاوه بر شناخت مبانی مدیریت دانش شناخت سازمانی که قرار است بستر این پیاده سازی قرار گیرد فرهنگ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1374 مرتبه | 0 نظر
مفاهیم کلی مدیریت دانش
شنبه هشتم آبان 1395 

مفاهیم کلی مدیریت دانش

مفاهیم کلی در مدیریت دانش نظریه پردازان و دست اندرکاران مدیریت دانش به طور معمول بحث درباره چیستی دانش را با هرم دانش باز می کنند و جهان دانش را به صورت هرمی شکل شماره 1 شامل داده ها مجموعه ای از حقایق واقعیت ها و مشاهدات مجزا و بعضاً...
اطلاعیه ها | بازدید: 1508 مرتبه | 0 نظر
ساختار مدیریت دانش در موسسات پروژه محور
شنبه هشتم آبان 1395 

ساختار مدیریت دانش در موسسات پروژه محور

ساختار مدیریت دانش در سازمانها و موسسات پروژه محور و تحقیقاتی مدیریت دانش پس از انفجار اطلاعاتی و ورود بشر به عصر دانش اهمیت یافت و به این ترتیب دانش به ویژه دانش متکی بر فناوری اطلاعات خود را به عنوان مهمترین سرمایه کشورها و سازما نها...
اطلاعیه ها | بازدید: 1376 مرتبه | 0 نظر
منابع
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

منابع

سایت معاونت ترویج به آدرس Tarvij areo ir خبرنامه نظام نوین ترویج شماره 1 آبانماه 1394 خبرنامه نظام نوین ترویج شماره 2 آذر ماه 1394 خبرنامه نظام نوین ترویج شماره 3 دیماه 1394 خبرنامه نظام نوین ترویج شماره 4 بهمن ماه 1394...
اطلاعیه ها | بازدید: 1391 مرتبه | 0 نظر
مسئولین و مدیران معاونت ترویج
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

مسئولین و مدیران معاونت ترویج

دکتر خاوازی معاون ترویج دکتر شاه پسند قائم مقام معاونت ترویج و مدیرکل دفتر امور ترویج و منابع طبیعی سلطانیان مدیرکل دفترآموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی درجانی مدیرکل دفتر بسیج و پشتیبانی شبکه عاملین ترویج دکتر سرافرازی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1307 مرتبه | 0 نظر
همکاریهای دانشگاهی و بین المللی
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

همکاریهای دانشگاهی و بین المللی

همکاری معاونت ترویج و دانشگاه ها در طرح نظام نوین ترویج کشاورزی همکاری اساتید دانشگاه به عنوان بازوی مشورتی و نظارتی در طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بهره گیری از توان دانشجویان دانشگاه ها جهت انجام کارهای مطالعاتی احصاء فعالیت...
اطلاعیه ها | بازدید: 1488 مرتبه | 0 نظر
نکات قابل تامل در شبکه مدیریت دانش
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

نکات قابل تامل در شبکه مدیریت دانش

موارد قابل توجه د ر راه اندازی شبکه مدیریت دانش تشکیل بانکهای اطلاعاتی مربوط به فعالیتهای مختلف در سازمان ایجاد گردد افزایش ضریب نفوذ دانش با اجرای مدیریت دانش در سازمان پیش بینی می شود اعتبارات ناکافی مهمترین مانع کار...
اطلاعیه ها | بازدید: 1296 مرتبه | 0 نظر
فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش

فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش در معاونت ترویج در راستای اجرای برنامه های نظام نوین ترویج در بخش مدیریت دانش تقویت ارتباط علمی بین محققان و مروجان حائز اهمیت بوده و با استفاده از راهکارهای تشویقی محققان برای تولید محتواهای علمی و استفاده...
اطلاعیه ها | بازدید: 1376 مرتبه | 0 نظر
فناوری اطلاعات ضرورت مدیریت دانش کارآمد
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

فناوری اطلاعات ضرورت مدیریت دانش کارآمد

فناوری اطلاعات ضرورت یک مدیریت دانش کارآمد در نظام نوین ترویج مدیریت دانش فرایند تولید کسب توسعه و ایجاد تسهیم نگهداری ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب است که از طریق ایجاد پیوند مناسب بین منابع انسانی ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1275 مرتبه | 0 نظر
مراحل اجرایی استقرار مدیریت دانش
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

مراحل اجرایی استقرار مدیریت دانش

مراحل اجرایی استقرار مدیریت دانش در معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته تدوین محتوا و تولیدات علمی به ریاست معاون ترویج سازمان و با هدف اولویت یابی حوزه های تحقیقاتی با هماهنگی معاون تحقیقاتی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1502 مرتبه | 0 نظر
مدیریت دانش در نظام نوین ترویج
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

مدیریت دانش در نظام نوین ترویج

جایگاه مدیریت دانش در نظام نوین ترویج نظام نوین ترویج کشاورزی مبتنی بر اصول چندگانه از جمله استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی است در حوزه مدیریت دانش این نظام بر آن...
اطلاعیه ها | بازدید: 1334 مرتبه | 0 نظر
کارگروههای تخصصی نظام نوین ترویج
سه شنبه چهارم آبان 1395 

کارگروههای تخصصی نظام نوین ترویج

معرفی اجمالی کارگروههای تخصصی نظام نوین ترویج کشاورزی به منظور تحقق اهداف عالیه وزارت جهاد کشاورزی در استقرار نظام نوین ترویج کشاورزی هفت کارگروه تخصصی در معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل شد که عناوین اهداف...
اطلاعیه ها | بازدید: 1418 مرتبه | 0 نظر
ضرورت اجرای طرح نظام نوین ترویج
سه شنبه چهارم آبان 1395 

ضرورت اجرای طرح نظام نوین ترویج

ضرورت اجرای طرح نظام نوین ترویج در کشور الف پاسخگویی به مسائل و مشکلات کشاورزان در عرصه های تولیدی امروزه بخش عمده ای از بهره برداران که در نواحی روستایی زندگی می کنند در حوزه تولید و مدیریت واحدهای تولیدی خود...
اطلاعیه ها | بازدید: 1287 مرتبه | 0 نظر
12345