کارگاه بین المللی پرورش متراکم میگو ( 25- 26 بهمن ماه 1393) - اطلاعیه چهارم
دوشنبه بیستم بهمن 1393 

کارگاه بین المللی پرورش متراکم میگو ( 25- 26 بهمن ماه 1393) - اطلاعیه چهارم

اطلاعیه چهارم کارگاه بین المللی پرورش متراکم میگو 25 26 بهمن ماه 1393 از ثبت نام کنندگان محترم در این گارگاه تقاضا می شود ساعت 8 صبح روز شنبه 25 بهمن ماه با دردست داشتن اصل فیشهای پرداختی جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه...
اطلاعیه ها | بازدید: 1108 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی 93/11/20 آقای دکتر دانیال اژدری
سه شنبه چهاردهم بهمن 1393 

برگزاری سخنرانی 93/11/20 آقای دکتر دانیال اژدری

ارائه دهنده جناب آقای دکتر دانیال اژدری کارشناس بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی توسعه زیستگاههای مصنوعی دریایی با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال تاریخ و زمان اجراء 1393 11 20 ساعت ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1250 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/15 آقای دکتر علی نکوئی فر
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/15 آقای دکتر علی نکوئی فر

جلسه دفاعیه پروژه بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی پرورش آرتمیای بومی در حاشیه شرقی دریاچه نمک قم مجری دکتر علی نکویی فر زمان چهارشنبه 93 11 15 ساعت 8 30 مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ...
اطلاعیه ها | بازدید: 951 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس بهروز بهرامیان
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس بهروز بهرامیان

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius از رودخانه های استان مازندران و تکثیر آنان و پرورش یک صد هزار بچه ماهیان تولیدی تا مرحله رها سازی به دریای خزر از...
اطلاعیه ها | بازدید: 966 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس حاجت صفی خانی
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس حاجت صفی خانی

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه علامتگذاری و رها سازی بچه ماهی آزاد Salmo trutta caspius دریای خزرجهت حفظ و بازسازی ذخایر آن در سواحل جنوبی دریای خزر از پروژه های طرح ملی حفظ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1008 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای دکتر شهرام عبدالملکی
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای دکتر شهرام عبدالملکی

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius از رودخانه های استان گیلان از پروژه های طرح ملی حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد Salmo trutta caspius در حوضه جنوبی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1134 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه    93/11/14 آقای دکتر مسعود حقیقی
یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای دکتر مسعود حقیقی

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه بررسی تأثیر اطلاع رسانی پروژه برنامه محیط زیست دریای خزر Caspian Environmental Program CEP در ارتقاء سطح آگاهی نگرش و عملکرد مردم و صیادان محلی نسبت به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر Salmo...
اطلاعیه ها | بازدید: 871 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر حمیدرضا شاه محمدی 1393/11/13
چهارشنبه هشتم بهمن 1393 

برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر حمیدرضا شاه محمدی 1393/11/13

ارائه دهنده جناب آقای دکتر حمیدرضا شاه محمدی مسئول گروه فرآوری و بهداشت فرآورده های آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی آشنایی با بهینه سازی به روش RSM Response surface methodology تاریخ و زمان اجراء 1393 11...
اطلاعیه ها | بازدید: 1272 مرتبه | 0 نظر
برگزاری  کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری انجمن جهانی آبزی‌پروری
سه شنبه هفنم بهمن 1393 

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری انجمن جهانی آبزی‌پروری

اطلاعیه سوم برگزاری کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری انجمن جهانی آبزی پروری World Aquaculture Society جهانی در تاریخ 26 25 بهمن ماه سال جاری درشهرستان بوشهر برگزار می گردد متقاضیانی...
اطلاعیه ها | بازدید: 862 مرتبه | 0 نظر
فراخوان نخست همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی" توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس"
شنبه چهارم بهمن 1393 

فراخوان نخست همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی" توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس"

گستره آبهای دریایی در شمال و جنوب کشور تنوع گونه های اقتصادی آبزیان ظرفیت درخور توجه ای برای توسعه آبزی پروری دریایی محسوب می گردد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیش از دو دهه پیشینه پژوهشی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و در راستای برنامه...
اطلاعیه ها | بازدید: 2078 مرتبه | 0 نظر
فراخوان نخست همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی" توسعه پایدار پرورش در قفس" در تاریخ 1393/11/15
شنبه چهارم بهمن 1393 

فراخوان نخست همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی" توسعه پایدار پرورش در قفس" در تاریخ 1393/11/15

گستره آبهای دریایی در شمال و جنوب کشور تنوع گونه های اقتصادی آبزیان ظرفیت درخور توجه ای برای توسعه آبزی پروری دریایی محسوب می گردد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیش از دو دهه پیشینه پژوهشی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و در راستای برنامه...
اطلاعیه ها | بازدید: 506 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر رضا بنادرخشان  1393/11/6
شنبه چهارم بهمن 1393 

برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر رضا بنادرخشان 1393/11/6

ارائه دهنده جناب آقای دکتر رضا بنادرخشان کارشناس بخش بهداشت و بیماریهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی بررسی بیماری نوظهور سندرم مرگ زود رس EMS در میگو تاریخ و زمان اجراء 1393 11 6 ساعت 15 14 محل اجراء...
اطلاعیه ها | بازدید: 1055 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژههای  بخش  زیست فناوری در تاریخ 1393/11/8
شنبه چهارم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژههای بخش زیست فناوری در تاریخ 1393/11/8

برگزاری جلسه دفاعیه پروژ ه های تولید انواع فرآورده های خشک طعم دار از کیلکا معمولی مجری علی اصغر خانی پور بررسی تاثیر لعاب های مختلف روی کیفیت کیلکای سوخاری مجری معصومه رهنما عمل آوری ماهیان خاویاری...
اطلاعیه ها | بازدید: 888 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه  : بررسی وضعیت زیستی بچه ماهیان سفید رهاسازی شده در سفیدرود - تاریخ 1393/11/6 توسط آقای کیوان عباسی
شنبه چهارم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : بررسی وضعیت زیستی بچه ماهیان سفید رهاسازی شده در سفیدرود - تاریخ 1393/11/6 توسط آقای کیوان عباسی

جلسه ارائه گزارش نهایی بررسی وضعیت زیستی بچه ماهیان سفید رهاسازی شده در سفیدرود مجری کیوان عباسی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ...
اطلاعیه ها | بازدید: 919 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی علمی خانم مهندس محبی  1393/10/29
سه شنبه بیست و سوم دی 1393 

برگزاری سخنرانی علمی خانم مهندس محبی 1393/10/29

ارائه دهنده سر کار خانم مهندس پرستو محبی کارشناس ارشد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی آلودگی های دارویی در اکوسیستمهای آبی تاریخ و زمان اجراء 1393 10 29 ساعت 15 14 محل اجراء...
اطلاعیه ها | بازدید: 1305 مرتبه | 0 نظر
سخنرانی آقای دکتر یزدان مرادی ، عضو هیئت علمی و رئیس بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
سه شنبه بیست و سوم دی 1393 

سخنرانی آقای دکتر یزدان مرادی ، عضو هیئت علمی و رئیس بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

آقای دکتر یزدان مرادی عضو هیئت علمی و رئیس بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور دوشنبه 1393 10 22ساعت 14 الی 15 سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی نکات مهم در پختن مواد غذائی بایداز روش هائیکه کمترین تغییر...
اطلاعیه ها | بازدید: 594 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه :93/10/24
یک شنبه بیست و یکم دی 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه :93/10/24

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه پرورش فیلماهی درحوضچه های بتنی تا اوزان 10 کیلوگرم...
اطلاعیه ها | بازدید: 1389 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه  : معرفی فن آوری فیلتر چندگانه در یک واحد بدون مصرف برق
چهارشنبه هفدهم دی 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : معرفی فن آوری فیلتر چندگانه در یک واحد بدون مصرف برق

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه معرفی فن آوری فیلتر چندگانه در یک واحد بدون مصرف برق ارائه کننده دکتر محمدرضا حسن نیا مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1289 مرتبه | 0 نظر
سخنرانی علمی دکتر یزدان مرادی 1393/10/22
چهارشنبه هفدهم دی 1393 

سخنرانی علمی دکتر یزدان مرادی 1393/10/22

ارائه دهنده جناب آقای دکتر یزدان مرادی عضو هیئت علمی و رئیس بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی روشهای کاهش جذب روغن در فرایند سرخ کردن مواد غذایی تاریخ و زمان اجراء 22 10 1393 ساعت 15 14 ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1359 مرتبه | 0 نظر
برگزاری کارگاه پرورش متراکم میگو با همکاری انجمن آبزی پروری جهانی (WAS) در تاریخ ۲۶-۲۵ بهمن ماه سال جاری در بوشهر  (اطلاعیه دوم)
سه شنبه شانزدهم دی 1393 

برگزاری کارگاه پرورش متراکم میگو با همکاری انجمن آبزی پروری جهانی (WAS) در تاریخ ۲۶-۲۵ بهمن ماه سال جاری در بوشهر (اطلاعیه دوم)

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری انجمن آبزی پروری جهانی WAS کارگاه پرورش متراکم میگو را در تاریخ 26 25 بهمن ماه سال جاری در بوشهر برگزار می کند به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ا ز متقاضیانی که ثبت نام اولیه...
اطلاعیه ها | بازدید: 1852 مرتبه | 0 نظر