چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 

جلسه دفاعیه پروژه

ارائه دهنده دکتر حمید سقاوی موضوع سخنرانی مقایسه راندمان تکثیر ماهی صبیتی sparidentex hasta پرورشی با ماهیان صید شده از دریا در مخازن تخم ریزی مدور تاریخ و زمان اجرا 1393 9 3 ساعت 12 10 محل اجرا سالن کنفرانس موسسه
اطلاعیه ها | بازدید: 1379 مرتبه | 0 نظر

ارائه دهنده: دکتر حمید سقاوی

موضوع سخنرانی: مقایسه راندمان تکثیر ماهی صبیتیsparidentex hasta پرورشی با ماهیان صید شده از دریا در مخازن تخم ریزی مدور

تاریخ و زمان اجرا: 1393/9/3

ساعت: 12-10

محل اجرا: سالن کنفرانس موسسه

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code