شنبه سوم آبان 1393 

سخنرانی علمی دکتر احمد غرقی 1393/10/8

ارائه دهنده جناب آقای دکتر احمد غرقی عضو هیئت علمی و مدیر گروه ژنتیک مولکولی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی کاربرد DNA بارکدینگ در آبزیان تاریخ و زمان اجراء 1393 10 8 ساعت 15 14 محل اجراء سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
اطلاعیه ها | بازدید: 2443 مرتبه | 0 نظر

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر احمد غرقی ( عضو هیئت علمی ومدیر گروه ژنتیک مولکولی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)

موضوع سخنرانی:کاربردDNA بارکدینگ در آبزیان

تاریخ و زمان اجراء:1393/10/8

ساعت:15-14

محل اجراء: سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code