برگزاری سخنرانی علمی: بازنگری و اصلاح رده بندی و ثبت فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز بر اساس استاندارد موزه ایMCZ  ، کد بندی بین المللی جا
شنبه شانزدهم آبان 1394 

برگزاری سخنرانی علمی: بازنگری و اصلاح رده بندی و ثبت فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز بر اساس استاندارد موزه ایMCZ ، کد بندی بین المللی جا

موضوع سخنرانی بازنگری و اصلاح رده بندی و ثبت فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز بر اساس استاندارد موزه ای MCZ کد بندی بین المللی جانوری ICZN و تایید موزه تاریخ طبیعی کانادا CMN ارائه دهنده دکتر فریدون...
اطلاعیه ها | بازدید: 1706 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه برگزاری دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور
یک شنبه بیست و ششم مهر 1394 

اطلاعیه برگزاری دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور

جلسه دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور تحت عنوان تاثیر عصاره الکلی و نانوکپسوله گیاه نعناع فلفلی بر شاخص های رشد خونی ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمان در مواجهه با باکتری یرسینیا راکری توسط آقای میلاد عادل دانشجوی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1504 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
شنبه بیست و هشتم شهریور 1394 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مجری مستوره دوستدار مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان شنبه ۹۴ ۶ 28 ساعت...
اطلاعیه ها | بازدید: 1383 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه  : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای
شنبه چهاردهم شهریور 1394 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها...
اطلاعیه ها | بازدید: 192 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه  : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای
شنبه چهاردهم شهریور 1394 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها...
اطلاعیه ها | بازدید: 1515 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه  : «بررسی امکان توسعه آبزی پروری در خلیج گرگان»
دوشنبه بیست و ششم مرداد 1394 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : «بررسی امکان توسعه آبزی پروری در خلیج گرگان»

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بررسی امکان توسعه آبزی پروری در خلیج گرگان ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1485 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در منطقه البرز شمالی
دوشنبه بیست و ششم مرداد 1394 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در منطقه البرز شمالی

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در منطقه البرز شمالی ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1571 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه :بررسی اثر دما، شوری، دوره نوری، تراکم و همجنس خواری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیا در آب لب شور بافق
یک شنبه یازدهم مرداد 1394 

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه :بررسی اثر دما، شوری، دوره نوری، تراکم و همجنس خواری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیا در آب لب شور بافق

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی سازمان آموزش وتحقیقات کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه بررسی اثر دما شوری دوره نوری تراکم و همجنس خواری بر رشد و بازماندگی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1614 مرتبه | 0 نظر
جلسه دفاعیه پروژه: بررسی و امکان سنجی آب های زیرزمینی پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری در تاریخ 1394/5/14
دوشنبه پنجم مرداد 1394 

جلسه دفاعیه پروژه: بررسی و امکان سنجی آب های زیرزمینی پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری در تاریخ 1394/5/14

جلسه دفاعیه پروژه بررسی و امکان سنجی آب های زیرزمینی پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری ارائه کننده علیرضا ولی پور مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان...
اطلاعیه ها | بازدید: 1504 مرتبه | 0 نظر
جلسه دفاعیه پروژه:بررسی اثر شکوفایی پلانکتونی مضر ناشی از Cochlodinium.sp بر بازماندگی میگوی سفید غربی ( Litopenaeus vannamei )
شنبه بیست و سوم خرداد 1394 

جلسه دفاعیه پروژه:بررسی اثر شکوفایی پلانکتونی مضر ناشی از Cochlodinium.sp بر بازماندگی میگوی سفید غربی ( Litopenaeus vannamei )

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی سازمان آموزش وتحقیقات کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه جلسه دفاعیه...
اطلاعیه ها | بازدید: 1144 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه سخنرانی علمی:بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم
شنبه شانزدهم خرداد 1394 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی:بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم

اطلاعیه برگزاری جلسه سخنرانی علمی بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم ارائه دهنده سرکار خانم دکتر آرزو وهاب نژاد مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات...
اطلاعیه ها | بازدید: 1203 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه آموزشی- سامانه دفتر آموزش کارکنان به آدرس سایت www.stos.ir
شنبه نوزدهم اردیبهشت  1394 

اطلاعیه آموزشی- سامانه دفتر آموزش کارکنان به آدرس سایت www.stos.ir

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم موسسه میرساند با توجه به اینکه نیازسنجی سال 1394 از تاریخ 94 2 15 لغایت 94 2 22 در سامانه فراگیر آموزش فعال می باشد لازم است همکاران نسبت به تکمیل اطلاعات ضروری سازمانی خود در سامانه دفتر آموزش کارکنان...
اطلاعیه ها | بازدید: 893 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری ماهی سفید در پرورش با آب دریای خزر
چهارشنبه نهم اردیبهشت  1394 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری ماهی سفید در پرورش با آب دریای خزر

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری ماهی سفید در پرورش با آب دریای خزر ارائه کننده علیرضا ولی پور مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور...
اطلاعیه ها | بازدید: 1148 مرتبه | 0 نظر
تغییر آدرس پست الکترونیک نشریه Iranian Journal of Fisheries Sciences
سه شنبه یکم اردیبهشت  1394 

تغییر آدرس پست الکترونیک نشریه Iranian Journal of Fisheries Sciences

بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم نشریه Iranian Journal of Fisheries Sciences می رساند آدرس الکترونیکی نشریه از ijfs ifro ir به ijfs ifri ifro ir تغییر یافته است با تشکر دفتر نشریه IJFS
اطلاعیه ها | بازدید: 1579 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه:ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر
دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1394 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه:ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم در دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر ارائه کننده حسن فضلی مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور...
اطلاعیه ها | بازدید: 963 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه: تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسلهای مختلف
چهارشنبه بیستم اسفند 1393 

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه: تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسلهای مختلف

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسل های مختلف مجری ارائه دهنده دکتر رضا قربانی مکان سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان دوشنبه 93 12 25 ساعت 12 10 بدینوسیله از کلیه...
اطلاعیه ها | بازدید: 848 مرتبه | 0 نظر
12345