مسئولین و مدیران معاونت ترویج
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

مسئولین و مدیران معاونت ترویج

دکتر خاوازی معاون ترویج دکتر شاه پسند قائم مقام معاونت ترویج و مدیرکل دفتر امور ترویج و منابع طبیعی سلطانیان مدیرکل دفترآموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی درجانی مدیرکل دفتر بسیج و پشتیبانی شبکه عاملین ترویج دکتر سرافرازی...
اطلاعیه ها | بازدید: 749 مرتبه | 0 نظر
همکاریهای دانشگاهی و بین المللی
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

همکاریهای دانشگاهی و بین المللی

همکاری معاونت ترویج و دانشگاه ها در طرح نظام نوین ترویج کشاورزی همکاری اساتید دانشگاه به عنوان بازوی مشورتی و نظارتی در طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بهره گیری از توان دانشجویان دانشگاه ها جهت انجام کارهای مطالعاتی احصاء فعالیت...
اطلاعیه ها | بازدید: 763 مرتبه | 0 نظر
نکات قابل تامل در شبکه مدیریت دانش
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

نکات قابل تامل در شبکه مدیریت دانش

موارد قابل توجه د ر راه اندازی شبکه مدیریت دانش تشکیل بانکهای اطلاعاتی مربوط به فعالیتهای مختلف در سازمان ایجاد گردد افزایش ضریب نفوذ دانش با اجرای مدیریت دانش در سازمان پیش بینی می شود اعتبارات ناکافی مهمترین مانع کار...
اطلاعیه ها | بازدید: 755 مرتبه | 0 نظر
فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش

فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش در معاونت ترویج در راستای اجرای برنامه های نظام نوین ترویج در بخش مدیریت دانش تقویت ارتباط علمی بین محققان و مروجان حائز اهمیت بوده و با استفاده از راهکارهای تشویقی محققان برای تولید محتواهای علمی و استفاده...
اطلاعیه ها | بازدید: 745 مرتبه | 0 نظر
فناوری اطلاعات ضرورت مدیریت دانش کارآمد
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

فناوری اطلاعات ضرورت مدیریت دانش کارآمد

فناوری اطلاعات ضرورت یک مدیریت دانش کارآمد در نظام نوین ترویج مدیریت دانش فرایند تولید کسب توسعه و ایجاد تسهیم نگهداری ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب است که از طریق ایجاد پیوند مناسب بین منابع انسانی ...
اطلاعیه ها | بازدید: 727 مرتبه | 0 نظر
مراحل اجرایی استقرار مدیریت دانش
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

مراحل اجرایی استقرار مدیریت دانش

مراحل اجرایی استقرار مدیریت دانش در معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته تدوین محتوا و تولیدات علمی به ریاست معاون ترویج سازمان و با هدف اولویت یابی حوزه های تحقیقاتی با هماهنگی معاون تحقیقاتی...
اطلاعیه ها | بازدید: 684 مرتبه | 0 نظر
مدیریت دانش در نظام نوین ترویج
چهارشنبه پنجم آبان 1395 

مدیریت دانش در نظام نوین ترویج

جایگاه مدیریت دانش در نظام نوین ترویج نظام نوین ترویج کشاورزی مبتنی بر اصول چندگانه از جمله استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی است در حوزه مدیریت دانش این نظام بر آن...
اطلاعیه ها | بازدید: 738 مرتبه | 0 نظر
کارگروههای تخصصی نظام نوین ترویج
سه شنبه چهارم آبان 1395 

کارگروههای تخصصی نظام نوین ترویج

معرفی اجمالی کارگروههای تخصصی نظام نوین ترویج کشاورزی به منظور تحقق اهداف عالیه وزارت جهاد کشاورزی در استقرار نظام نوین ترویج کشاورزی هفت کارگروه تخصصی در معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل شد که عناوین اهداف...
اطلاعیه ها | بازدید: 819 مرتبه | 0 نظر
ضرورت اجرای طرح نظام نوین ترویج
سه شنبه چهارم آبان 1395 

ضرورت اجرای طرح نظام نوین ترویج

ضرورت اجرای طرح نظام نوین ترویج در کشور الف پاسخگویی به مسائل و مشکلات کشاورزان در عرصه های تولیدی امروزه بخش عمده ای از بهره برداران که در نواحی روستایی زندگی می کنند در حوزه تولید و مدیریت واحدهای تولیدی خود...
اطلاعیه ها | بازدید: 693 مرتبه | 0 نظر
معرفی نظام نوین ترویج
سه شنبه چهارم آبان 1395 

معرفی نظام نوین ترویج

نظام نوین ترویج به منظور مداخله گری فعال ترویج در نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی برای افزایش دانش فنی و تخصصی و کاربردی کارشناسان و همچنین بهره گیری از رویکردهای ترویجی مطلوب به منظور ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی بهره برداران شاغل به فعالیت...
اطلاعیه ها | بازدید: 1493 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی
چهارشنبه هفنم مهر 1395 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی

مجری ارائه دهنده مهندس سید فخرالدین میر هاشمی نسب پژوهشکده مرکز آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی مکان سالن جلسات موسسه زمان 10 صبح 1395 07 10 بدینوسیله از کلیه محققان و دانش...
اطلاعیه ها | بازدید: 1339 مرتبه | 0 نظر
ششمین نشست کارگروه ژنتیک واصلاح نژاد آبزیان
سه شنبه بیست و دوم دی 1394 

ششمین نشست کارگروه ژنتیک واصلاح نژاد آبزیان

ششمین نشست کارگروه ژنتیک واصلاح نژاد آبزیان تاریخ برگزاری 28 دی ماه 1394 ساعت برگزاری 12 10 محل برگزاری سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بخش اصلاح نژاد وتکثیر وپرورش آبزیان
اطلاعیه ها | بازدید: 1564 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: لخته سازی و تهیه خمیر از میکرو جلبک   .Scenedesmus sp
سه شنبه بیست و دوم دی 1394 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: لخته سازی و تهیه خمیر از میکرو جلبک .Scenedesmus sp

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه پروژه لخته سازی و تهیه خمیر از میکرو جلبک Scenedesmus sp ارائه کننده مهندس گنجیان خناری مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان ...
اطلاعیه ها | بازدید: 1543 مرتبه | 0 نظر
کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس
دوشنبه بیست و پنجم آبان 1394 

کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس

در راستای ارتقاء جایگاه علمی کشور در سطح بین المللی و در جهت افزایش سطح علمی و عملی دانش آموختگان بخش خصوصی و بخش اجرا مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد کارگاه آموزشی ذیل را به صورت تئوری و عملی برگزار نماید ...
اطلاعیه ها | بازدید: 2282 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی علمی: بازنگری و اصلاح رده بندی و ثبت فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز بر اساس استاندارد موزه ایMCZ  ، کد بندی بین المللی جا
شنبه شانزدهم آبان 1394 

برگزاری سخنرانی علمی: بازنگری و اصلاح رده بندی و ثبت فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز بر اساس استاندارد موزه ایMCZ ، کد بندی بین المللی جا

موضوع سخنرانی بازنگری و اصلاح رده بندی و ثبت فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز بر اساس استاندارد موزه ای MCZ کد بندی بین المللی جانوری ICZN و تایید موزه تاریخ طبیعی کانادا CMN ارائه دهنده دکتر فریدون...
اطلاعیه ها | بازدید: 1990 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه برگزاری دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور
یک شنبه بیست و ششم مهر 1394 

اطلاعیه برگزاری دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور

جلسه دفاعیه رساله دکترای پژوهش محور تحت عنوان تاثیر عصاره الکلی و نانوکپسوله گیاه نعناع فلفلی بر شاخص های رشد خونی ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمان در مواجهه با باکتری یرسینیا راکری توسط آقای میلاد عادل دانشجوی...
اطلاعیه ها | بازدید: 1826 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
شنبه بیست و هشتم شهریور 1394 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مجری مستوره دوستدار مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور زمان شنبه ۹۴ ۶ 28 ساعت...
اطلاعیه ها | بازدید: 1683 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه  : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای
شنبه چهاردهم شهریور 1394 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها...
اطلاعیه ها | بازدید: 506 مرتبه | 0 نظر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه  : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای
شنبه چهاردهم شهریور 1394 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه : بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها...
اطلاعیه ها | بازدید: 1830 مرتبه | 0 نظر