دوشنبه بیست و پنجم آبان 1394 

کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس

در راستای ارتقاء جایگاه علمی کشور در سطح بین المللی و در جهت افزایش سطح علمی و عملی دانش آموختگان بخش خصوصی و بخش اجرا مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد کارگاه آموزشی ذیل را به صورت تئوری و عملی برگزار نماید کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس 14 آذرماه 94 لغایت 19 آذر ماه 94 مکان برگزاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سرفصلهای کارگاه Theorical title of Course 1 Introduction of marine cages merge
اطلاعیه ها | بازدید: 2811 مرتبه | 0 نظر
در راستای ارتقاء جایگاه علمی کشور در سطح بین‌المللی و در جهت افزایش سطح علمی و عملی دانش آموختگان ، بخش خصوصی و بخش اجرا مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد کارگاه آموزشی ذیل را به صورت تئوری و عملی برگزار نماید.
«کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس»
14 آذرماه 94 لغایت 19 آذر ماه 94
مکان برگزاری: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
سرفصلهای کارگاه:
Theorical title of Course:
1)Introduction of marine cages (merged and submersible cages- inshore and offshore)
2)Codes of conduct of site selection for marine cages
3) Codes of conduct of data analyses of environmental parameters for cage culture
4) Codes of conduct of marine fish culture management in cages (Fry transport, stocking density, sorting, water quality, production program and catch)
5) Codes of conduct of feed and feeding
6) Codes of conduct of health and prevention methods of diseases
7)Environmental Impact Assessment
8)software for marine fish culture management
9)Explain of experiences of fish culture (Salmon, sturgeon and Trout) in cages in Caspian Sea
Practical titles and Visits:
1)Visit of selected sites for cagesin the southern Caspian Sea
2)Recognition and description of all parts of cages
3)Culture management on site (counting, transport and packing of fry, stocking, sorting, Biometry, feeding)
مدرس:آقای بو گروف از کشور روسیه
شرایط حضور در کارگاه:
-تکمیل و ارسال فرم حضور در کارگاه آموزشی به همراه اصل فیش پرداختی به آدرس ذیل تا تاریخ 1394/09/10
-فرم حضور در کارگاه آموزشی در سایت موسسهwww.ifro.ir موجود می‌باشد.
-واریز هزینه کارگاه به ازاء هر نفر به مبلغ 25000000 ریال به حساب شماره 756685358 نزد بانک کشاورزی شعبه شهرک راه آهن به نام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور»
-لازم بذکر است دوره تئوری در بازه زمانی بین 14 آذر ماه 94 لغایت 19 آذر ماه 94 به مدت 3 روز در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بر گزار خواهد گردید که موسسه فقط پذیرایی ناهار را عهده دار می باشد.(لازم بذکر است تاریخ دقیق دوره تئوری یک هفته قبل از دوره اعلام می گردد.)
-بازدید از قفس های شمال کشور به مدت 2 روز در دوره زمانی بین 14 آذرماه 94 لغایت 19 آذر ماه 94 انجام خواهد پذیرفت ،که در مدت 2 روزهزینه صبحانه ، ناهار و شام و میان وعده و اسکان بعهده موسسه می باشد.
-به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی حضور در کارگاه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تقدیم می‌گردد.
-متقاضیان فیش واریزی و فرم ذیل را به آدرس موسسه پست ، و یا از طریق نمابر ارسال نموده و هنگام شروع در کارگاه ارائه نمایند.
-آدرس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور: تهران اتوبان تهران ، کرج خروجی پیکانشهر آزادشهر– خ سروناز- خ سروآزاد. خ هشتم غربی (باغ ملی گیاه‌شناسی ). کدپستی 14967936163 واحد آموزش موسسه نمابر 44787583 تلفن تماس: آقای اردستانی 44787580
فرم حضور در«کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس»
نام و نام خانوادگی:
محل کار:
سمت/ میزان تحصیلات:
نشانی:
تلفن تماس:
تلفن همراه:
شماره فیش بانکی پرداخت شده بابت حضور در دوره:
نام و امضاء:
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code