یک شنبه دوازدهم بهمن 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه 93/11/14 آقای مهندس بهروز بهرامیان

بسمه تعالی جلسه دفاعیه پروژه تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius از رودخانه های استان مازندران و تکثیر آنان و پرورش یک صد هزار بچه ماهیان تولیدی تا مرحله رها سازی به دریای خزر از پروژه های طرح ملی حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد Salmo trutta caspius در حوضه جنوبی دریای خزر مجری آقای مهندس بهروز بهرامیان روز سه شنبه مورخ 93 11 14 ساعت 9 صبح دفتر معاون پژوه
اطلاعیه ها | بازدید: 1416 مرتبه | 0 نظر

بسمه تعالی

جلسه دفاعیه پروژه

" تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) از رودخانه های استان مازندران و تکثیر آنان و پرورش یک صد هزار بچه ماهیان تولیدی تا مرحله رها سازی به دریای خزر"

از پروژه های طرح ملی:

"حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد (Salmo trutta caspius) در حوضه جنوبی دریای خزر"

مجری: آقای مهندس بهروز بهرامیان

روز سه شنبه مورخ 93/11/14

ساعت 9 صبح

دفتر معاون پژوهشی موسسه

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code