پنجمین دوره از مجموعه دوره های مجازی انتقال تجربیات نمونه های ملی (زیر بخش شیلات و آبزیان) در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با عنوان "ارتقاء تولید در مزارع ماهیان زینتی" به صورت مجازی (وبینار) توسط آقایان محمد شاهرخی و فرشاد کوشیار، نمونه های ملی بخش کشاورزی سال 99 در حوزه ماهیان زینتی و  مشارکت 86  نفر از بهره برداران و کارشناسان شیلات استان ها  به صورت وبینار در تاریخ 27 دی ماه سال 1400 برگزار گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code