دومین دوره از مجموعه دوره های مجازی انتقال تجربیات نمونه های ملی( زیر بخش شیلات و آبزیان) در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با عنوان "ارتقا تولید در مزارع ماهیان سردآبی" به صورت مجازی (وبینار) توسط آقایان  محمد مهرزاد و میر مسلم بنی هاشم، نمونه های ملی بخش کشاورزی سال 99 در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی به روش های متراکم و متداول با حضور 50 نفر از بهره برداران، پرورش دهندگان  ماهیان سردآبی کشور  و کارشناسان شیلات استان ها  در تاریخ 4 مرداد ماه سال 1400 برگزار گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code