به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، معاون پژوهشی و مسئول بخش تکثیر و پرورش ضمن نشستی صمیمانه  با همکاران ایستگاه تحقیقاتی خیرود و پاسخگوئی به سوالات آنان، فعالیت های شاخص سال 98 که جزء اولویت های تحقیقاتی پژوهشکده می باشد را تشریح نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code