به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر پورکاظمی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه دکتر مرادی، دکتر مرتضایی و مهندس ایرانپور روز سه شنبه مورخ 3 اردیبهشت 98 به منظور بررسی روند پیشرفت طرح اصلاح نژاد از مرکز بازدید کردند. ایشان در جلساتی جداگانه که با حضور کارشناسان مرکز و پیمانکاران طرح اصلاح نژاد برگزار گردید، ضمن شنیدین نقطه نظرات و مشکلات، راهکارهای لازم جهت پیشرفت سریع تر طرح را بررسی نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code