دوشنبه هجدهم تیر 1403 

برگزاری کارگاه آموزشی

محمد تقی آژیر محقق معین و پژوهشگر مروج ارشد مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "آنالیز غذای آبزیان" در شبکه آموزش کشاورزی کرد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 124 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن، محمد تقی آژیر محقق معین و پژوهشگر مروج ارشد این مرکز اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "آنالیز غذای آبزیان" در شبکه آموزش کشاورزی کرد.
وی در این کارگاه اعلام کرد:
پرهزینه ترین بخش آبزی پروری تأمین خوراک بوده و کیفیت و کمیت خوراک تعیین کننده سود و زیان آبزی پرور می باشد.
مصرف غذای مناسب و به تبع آن رشد و سلامت آبزی و در نهایت تولید گوشت با کیفیت از منظر اقتصادی و زیست محیطی برای انسان بسیار حائز اهمیت است.
غذای ماهی با هدف تأمین نیازهای ماهی فرموله می شود بطوریکه مواد اولیه با کیفیت از منابع مختلف بر اساس حداقل قیمت و حداکثر کارایی طی فرآیند اکستروژن به اکسترود و یا پلت قابل مصرف برای آبزی تبدیل می گردند.
ترکیبات تشکیل دهنده و کیفیت خوراک تولیدی با روش ها و تجهیزات مختلفی مورد سنجش قرار می گیرند.
لازم به ذکر است که 23 نفر فراگیر در این کارگاه آموزشی حضور داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code