سه شنبه نوزدهم تیر 1403 

جلسه دبیران محققین معین

جلسه دبیران محققین معین با موضوع "برنامه ریزی طرح جهاد میدانی" برگزار شد.
| بازدید: 83 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، محسنی معاونت پژوهشی به همراه حلاجیان دبیر محققان معین انستیتو در جلسه دبیران محققین معین استان گیلان مورخ یکشنبه 17 تیر ماه سال جاری با حضور سایر دبیران محققین معین مراکز تحقیقاتی استان در دفتر مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان با موضوع جهاد میدانی جهت اهتمام ویژه به توسعه حضور جهاد میدانی محققان و اجرای جامع عملیات چند سطحی جهت بهره برداران شرکت کردند.
در ابتدا جلسه منشی زاده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: استان گیلان بعد از استان البرز بیشترین مراکز تحقیقاتی را داشته، لذا بایستی مستندات کلیه فعالیت های محققین معین مراکز تحقیقاتی استان در تمامی حوزه ها از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی بصورت بسته های ترویجی در کشور انعکاس داده شود.
در ادامه فرم های جدید در تمامی فعالیت ها از جمله کارگاه های آموزشی، انتقال یافته ها، بازدید های میدانی و سایر موارد که در مزارع صورت می گیرد، بایستی توسط محقق معین تکمیل و ارسال گردد.
همچنین دبیران محققین معین به مشکلات اصلی موجود از جمله: کمبود (نبود) خودرو در مراکز تحقیقاتی جهت بازدید از مزارع و عدم اعتبار ترویجی اشاره داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code