جستجو در بانک های اطلاعاتی ذخایر آبزیان کشور
نوع جستجو
گروه اصلی
زیر گروه
گروه گونه ای
اکوسیستم
این گونه در آبهای جزایر خلیج فارس و دریای عمان مشاهده شده است. جزء گونه‌‌های تجاری محسوب می‌گردد. متوسط طول و وزن آن بترتیب 30 سانتی‌متر و 250 گرم می باشد. این گونه نواحی صخره‌ای - مرجانی و پوشیده از علف‌های دریایی را برای زیست ترجیح می‌دهد.
این گونه در آبهای جزیره فارور گزارش گردیده است و جزء گونه‌‌های با ارزش تجاری بالا می‌باشد. دارای بدنی با دانسیته بالا و نسبتا سنگین می‌باشد. این گونه جزء گونه‌‌های در معرض خطر انقزاض است و صید آن در اغلب نقاط دنیا ممنوع می‌باشد. متوسط طول بالغین 50 سانتی‌متر می‌باشد. متوسط وزن بالغین نیز 500 گرم است.
بعد از خیار دریایی Apostichopus japanicus ، این گونه با ارزش‌ترین گونه خیار دریایی می‌باشد. در سال 1389 طی بررسی‌هایی که در آب‌های اطراف جزیره قشم انجام گردید، این گونه مشاهده شد. متأسفانه به مدت بیشتر از یک دهه بدون آنکه کسی متوجه حضور این گونه در آبهای این جزیره شود، توسط اتباع بیگانه (هندی و بنگلادشی) به کمک بومیان منطقه و به صورت غیر قانونی صید و به قیمت بسیار نازلی به خارج از کشور ارسال گردید. بنظر می‌رسد در آبهای منطقه جد و کلات با توجه به نوع بستر، این گونه یافت شود.
این گونه یکی دیگر از گونه‌‌های با ارزش تجاری بالا محسوب می‌گردد. این گونه نیز تنها با یک تکرار یافت شده است. طی بررسی‌های صورت گرفته در سال 1393 در آبهای ساحلی خلیج گواتر، این گونه مشاهده گردید. از اختصاصات این گونه داشتن بدنی با دانسیته بالا ، قسمت شکمی روشن‌تر از قسمت پشتی است و در نواحی شنی تمیز و فاقذ سیلت زیست می‌کند.
این گونه طی بررسی ترانسکت‌های مطالعاتی در دریا بزرگ در شرق اسکله شهید بهشتی و نزدیک به دهانه خروجی خلیج که منطقه‌ای با آرامش نسبی امواج و بواسطه ساخت و سازهای بندری مملو از قلوه سنگ و تخته‌سنگ‌های بزرگ و کوچک مشاهده گردید و این گونه تنها با یک تکرار یافت شده است. این گونه با دارا بودن رشته‌های سفید کلفت و حالت دفاعی خاص خود، کاملاً با سایر گونه‌‌ها متفاوت است. این گونه بر خلاف سایر گونه‌‌ها قادر به پرتاب این رشته های سفید می باشد. از جمله گونه‌‌هایی است که عمل آوری می‌شود و بفروش می‌رسد.
این گونه از خانواده Dendrochirotids و جزء خیارهای دریایی با شاخک‌های درختی بسیار وسیع می‌باشد. از دیدگاه اقتصادی جزء خیارهای دریایی زینتی محسوب می‌گردد. البته برخی گونه‌‌های آن خوراکی هستند و عمل‌آوری می‌گردند. غالب آنها دارای تنتاکل‌های وسیع می‌باشند و آنها در محیط اطراف خود می‌گسترانند و هر جسم معلقی که از این محدوده عبور کند، بواسطه اجزاء شاخه‌مانند و تو در تو صید می‌شود و به درون حفره دهانی هدایت می‌گردد. فاقد حرکت است و در لابلای صخره‌ها و مکان‌هایی با انرژی امواج نسبتاً زیاد زیست می‌کنند.
همانند گونه قبلی از خانواده استیکوپوتیده می‌باشد. این گونه نیز صخری‌زی بوده و دارای ارزش تجاری بالا می‌باشد. و جزء 20 گونه برتر خیارهای دریایی و تجاری دنیا محسوب می‌گردد. این گونه در محیط خارج از آب بلافاصله از بین می‌ رود و به حالت ژله‌ای درمی‌آید. فاقد رشته‌های چسبنده کویران است. حداقل و حداکثر طول آن بترتیب 35 و 75 سانتی‌متر و وزن آن بالغ بر 1 کیلوگرم می‌باشد.
از خانواده استیکوپوتیده است و دارای چند زیر گونه می‌باشد. تاکنون مطالعات کمی در خصوص این مطلب وجود دارد که آیا مختلف‌الشکل بودن زیر گونه‌‌های این خانواده می‌تواند بر اساس اختلافات جمعیتی باشد یا خیر. در هر صورت تمامی زیر گونه‌‌های آن کاملاً صخری‌زی هستند و دارای ارزش تجاری بالا می‌باشند. در واقع، مطابق با تقسیمات گونه‌ای فائو جزء 20 گونه برتر خیارهای دریایی و تجاری دنیا محسوب می‌گردد. از اختصاصات بارز آن این است که در محیط خارج از آب بلافاصله از بین می‌ رود و به حالت ژله‌ای درمی‌آید. فاقد رشته‌های چسبنده کویران است. حداقل و حداکثر طول آن بترتیب 35 و 75 سانتی‌متر و وزن آن بالغ بر 1 کیلوگرم می‌باشد.
این گونه در مناطقی با جنس بستر شنی – ماسه‌ای زیست می‌کند. در عملیات غواصی طرح برآورد ذخایر خیاران دریایی در مناطق بریس و پسابندر مشاهده گردیده است. از اختصاصات آن دارای بدنی نرم و لکه‌های قهوه‌ای بزرگی در طرفین بدن می‌باشد. در حال حاضر، در فهرست گونه‌‌های تجاری جایی ندارد، ولی ذکر این نکته ضروری است، گونه‌‌هایی که در فهرست گونه‌‌های تجاری نمی‌باشند، اغلب از لحاظ طب و پزشکی ممکن است دارای اهمیت باشند.
12