استــعلام قیمت
جناب آقای/ شرکت محترم
باسلام،
احتراماً، باتوجه به اینکه مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد 17 قطعه فیل ماهیان خاویاری شامل 16 قطعه ماده و 1 قطعه نر در مرحله 2 و 3 جنسی با میانگین وزن 50 کیلوگرم را به فروش رساند، لذا درصورتی که آن شرکت/ فرد آمادگی دارد نسبت به خرید ماهیان مذکور اقدام نماید، قیمت پیشنهادی خود را طبق شرایط پرداخت ذیل به این مرکز اعلام نماید:
شرایط
  1. فروش کالا به صورت نقدی می باشد.
  2. مجموع برآورد قیمت پایه 990000000ریال (نود و نه میلیون تومان) می باشد.
  3. لازم است شرکت کنندگان در مزایده 10 درصد مبلغ پایه معادل 99000000 ریال را به عنوان تضمین خرید کالا به حساب شماره 795099366 بانک کشاورزی شعبه شهرک راه آهن به نام تمرکز وجوه سپرده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور واریز و اصل فیش واریزی به این مرکز ارائه شود و مابقی مبلغ نسبت به قیمت پیشنهادی، در روز تحویل به حساب 690425710 بانک کشاورزی به نام مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور واریز و اصل فیش ارائه گردد. ضمنا تحویل کالا موکول به واریز این مبلغ خواهد بود. درصورت عدم واریز در روز تحویل، به نفر دوم واگذار و سپرده اولیه ضبط خواهد شد.
  4. ماهیان خاویاری مورد فروش در شرایط مطلوب نگهداری و با رعایت نکات بهداشتی در محل مرکز تحویل آن شرکت/ فرد یا نماینده قانونی او خواهد شد و این مرکز هیچ مسئولیتی در مورد نگهداری آن نخواهد داشت.
  5. فروش ماهیان خاویاری با رعایت قوانین و مقررات توسط خریداران، انجام خواهد شد و مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
  6. با امضاء برگ پیوست اعلام می نمایید که مشمول منع قانون مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات آن مسئول عواقب قانونی آن خواهید بود.
  7. خواهشمند است نسبت به ارسال پاسخ حداکثر تا تاریخ 96/05/31 اقدام فرمائید.
نسرین مشائی
رئیس مرکز
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code