بررسی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده بر بازماندگی، روند رشد، سیستم ایمنی و کارایی آنزیم‌های گوارشی بچه فيلماهي
رای به این مطلب چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403

بررسی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده بر بازماندگی، روند رشد، سیستم ایمنی و کارایی آنزیم‌های گوارشی بچه فيلماهي

کد مصوب: 980064-24-12-32-002؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: علی حسین‌پور زلتی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 428 مرتبه | 0 نظر
مقایسه شاخص‌‌های تولیدمثلی در مولدین و شاخص‌‌های رشد از مرحله لاروی تا اندازه بازاری نتاج آنها در جمعیت‌‌های مختلف کپور معمولی (Cyprinus carpio)
رای به این مطلب چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403

مقایسه شاخص‌‌های تولیدمثلی در مولدین و شاخص‌‌های رشد از مرحله لاروی تا اندازه بازاری نتاج آنها در جمعیت‌‌های مختلف کپور معمولی (Cyprinus carpio)

کد مصوب: 990680-98043-018-12-74-124، محل اجرا: پژوهشكده آبزی‌‌پروری آبهای جنوب کشور؛ مجری: سمیرا ناظم‌‌رعایا
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 422 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات آنتی اکسيدانی و سيتوتوکسيسيتی پلی‌ساکاریدها و پپتيدهای استخراج شده از ميکروجلبک کلرلا ولگاریس بر روی سل لاین سرطانی کولون در شرایط آزمایشگ
رای به این مطلب یک شنبه 26 فروردین 1403

بررسی اثرات آنتی اکسيدانی و سيتوتوکسيسيتی پلی‌ساکاریدها و پپتيدهای استخراج شده از ميکروجلبک کلرلا ولگاریس بر روی سل لاین سرطانی کولون در شرایط آزمایشگ

کد مصوب: 010120-001-12-76-2؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر؛ مجری: زهرا یعقوب‌زاده
زیست فناوری و فرآوری آبزیان-1403 | بازدید: 636 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات افزودنی پروبیوتیک‌ها (پروتوتایپ‌های آزمایشگاهی) بر رشد پارامترهای خونی، ایمنی،آنزیمی و میزان فلورباکتریایی لوله گوارش بچه ماهی قزل آلای رن
رای به این مطلب یک شنبه 26 فروردین 1403

بررسی اثرات افزودنی پروبیوتیک‌ها (پروتوتایپ‌های آزمایشگاهی) بر رشد پارامترهای خونی، ایمنی،آنزیمی و میزان فلورباکتریایی لوله گوارش بچه ماهی قزل آلای رن

کد مصوب: 010355-012-1212-73-34؛ محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی؛ مجری: امیر میمندی پور؛ مجری مسئول: منیره فئید
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 600 مرتبه | 0 نظر
بررسی شاخص‌‌‌های تکثیر و رشد نتاج حاصل از تلاقی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان نر xx ایرانی و ماده نژاد ایرانی
رای به این مطلب یک شنبه 26 فروردین 1403

بررسی شاخص‌‌‌های تکثیر و رشد نتاج حاصل از تلاقی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان نر xx ایرانی و ماده نژاد ایرانی

کد مصوب: 991131-047-12-88-7؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری (یاسوج)؛ مجری: ابوالحسن راستیان نسب؛ مجری مسئول: اسماعیل کاظمی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 668 مرتبه | 0 نظر
استحصال خاویار از مولدین ماهیان خاویاری به روش زنده با بکارگیری روش ریزبرش مجرای تخمک بر
رای به این مطلب چهارشنبه 15 فروردین 1403

استحصال خاویار از مولدین ماهیان خاویاری به روش زنده با بکارگیری روش ریزبرش مجرای تخمک بر

کد مصوب: 9800۷2 – 98001 – 006 – 12 – 32 – 12؛ محل اجرا: انستیتو تحقيقات بين‌‌المللي ماهیان خاویاری؛ مجری: ایوب یوسفی جوردهی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 286 مرتبه | 0 نظر
مطالعه برخی غذاهای وارداتی مراکز تکثیر میگو  با آزمایش پی‌سی‌آر مثبت ویروس لکه سفید و توانایی آنها در آلودگی پست لاروها
رای به این مطلب چهارشنبه 15 فروردین 1403

مطالعه برخی غذاهای وارداتی مراکز تکثیر میگو با آزمایش پی‌سی‌آر مثبت ویروس لکه سفید و توانایی آنها در آلودگی پست لاروها

کد مصوب: 010343- 010- 12-12-7؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ مجری: بابک قائدنیا؛ مجری مسئول: شاپور کاکولکی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 285 مرتبه | 0 نظر