عنوان تک‌نگاشت: گزارش عملکرد و دستاوردهای آبزی‌پروری کشور در سال 1398
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان تک‌نگاشت: گزارش عملکرد و دستاوردهای آبزی‌پروری کشور در سال 1398

تهیه‌کنندگان: حسینعلی عبدالحی، مهدی شکوری، ناصر کرمی راد، وحید معدنی، اژدرشیری، مریم نفری یزدی، حدیث عباسی قادیکلایی، محمّد یوسفیان (سازمان شیلات ایران)
گزارشهای علمی سال 1399 | بازدید: 199 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی: گزارش عملکرد و تولید آبزیان کشور در سال 1396
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی: گزارش عملکرد و تولید آبزیان کشور در سال 1396

تهیه کنندگان: حسینعلی عبدالحی، مهدی شکوری، ناصر کرمی راد، وحید معدنی، اژدرشیری، مریم نفری یزدی، محمّد شهاب الدین یوسفیان، حدیث عباسی قادیکلایی (سازمان شیلات ایران)
گزارشهای علمی سال 1399 | بازدید: 211 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی: گزارش بازدید از موسسه تحقیقات شیلاتHAKI  (کشور مجارستان)
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی: گزارش بازدید از موسسه تحقیقات شیلاتHAKI (کشور مجارستان)

تهیه‌کنندگان: شهرام بهمنش، الهام جرفی، سید صاحب مرتضوی زاده، امین میر هاشمی رستمی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- پژوهشكده آبزی‌پروری آبهای داخلی)
گزارشهای علمی سال 1399 | بازدید: 170 مرتبه | 0 نظر
عنوان دستنامه فنی: اثرات کووید-19 بر صید و آبزی پروری (ارزیابی جهانی از منظر نهادهای منطقه‌ای شیلات)
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان دستنامه فنی: اثرات کووید-19 بر صید و آبزی پروری (ارزیابی جهانی از منظر نهادهای منطقه‌ای شیلات)

تألیف: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)؛ مترجمان : دکتر مهدی گلشن، دکتر داود ضرغام، دکتر محمود بهمنی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
گزارشهای علمی سال 1399 | بازدید: 200 مرتبه | 0 نظر
عنوان نرم‌افزار دیجیتالی: نرم‌افزار دیجیتالی پایش و رصد مراکز تکثیر ماهی قزل آلای رنگین‌کمان کشور
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان نرم‌افزار دیجیتالی: نرم‌افزار دیجیتالی پایش و رصد مراکز تکثیر ماهی قزل آلای رنگین‌کمان کشور

تهیه‌کنندگان: همایون حسین‌زاده صحافی، داود ضرغام، طیبه باشتی، سینا پیش‌نماز زاده (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- معاونت برنامه‌ ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی)
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 182 مرتبه | 0 نظر
عنوان نشریه فنی: اثرات نانو ذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی ماهیان با تاکید بر مولدین نر  قزل آلای رنگین کمان
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان نشریه فنی: اثرات نانو ذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی ماهیان با تاکید بر مولدین نر قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان: جواد مهدوی جهان آباد، محمد میثم صلاحی اردکانی، ابوالحسن راستیان نسب (مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج)
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 233 مرتبه | 0 نظر