عنوان نشریه فنی: مجموعه سخنرانی‌های نشست تخصصی تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آبزیان
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان نشریه فنی: مجموعه سخنرانی‌های نشست تخصصی تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آبزیان

نویسندگان: مهدی گلشن، محمد جعفرآقایی، محمد پورکاظمی، هادی غفاری، الهام جرفی، فریدون عوفی، مهتاب یارمحمدی، سید محمدهادی علوی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکیِ کشاورزی و منابع طبیعی کشور- دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران –...
گزارشهای علمی سال 1399 | بازدید: 185 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی - فنی: ضرورت استفاده از منابع آبی شور به منظور توسعه آبزی پروری  و امکان سنجی معرفی ماهی آتلانتیک سالمونSalmo salar  (Linnaeus, 1758)
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی - فنی: ضرورت استفاده از منابع آبی شور به منظور توسعه آبزی پروری و امکان سنجی معرفی ماهی آتلانتیک سالمونSalmo salar (Linnaeus, 1758)

نویسندگان : سید محمد وحید فارابی، سید رضا سید مرتضایی (پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
گزارشهای علمی سال 1399 | بازدید: 187 مرتبه | 0 نظر
عنوان تک‌نگاشت: گزارش عملکرد و دستاوردهای آبزی‌پروری کشور در سال 1398
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان تک‌نگاشت: گزارش عملکرد و دستاوردهای آبزی‌پروری کشور در سال 1398

تهیه‌کنندگان: حسینعلی عبدالحی، مهدی شکوری، ناصر کرمی راد، وحید معدنی، اژدرشیری، مریم نفری یزدی، حدیث عباسی قادیکلایی، محمّد یوسفیان (سازمان شیلات ایران)
گزارشهای علمی سال 1399 | بازدید: 199 مرتبه | 0 نظر
12