بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم و آهن بر میزان رشد، بازماندگی و ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی فیلماهیان (Huso huso) پرورشی
رای به این مطلب دوشنبه 7 اسفند 1402

بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم و آهن بر میزان رشد، بازماندگی و ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی فیلماهیان (Huso huso) پرورشی

کد مصوب: 991148-98001-011-12-32-12؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: فروزان باقرزاده لاکانی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 55 مرتبه | 0 نظر
ارزيابي تاثير کنسرسيوم ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک بومي بر کيفيت آب، ميزان رسوب‌گذاري و تنوع ميکروبي تانک‌هاي پرورش ميگوي سفید غربی تحت سيستم پرورش فو
رای به این مطلب دوشنبه 7 اسفند 1402

ارزيابي تاثير کنسرسيوم ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک بومي بر کيفيت آب، ميزان رسوب‌گذاري و تنوع ميکروبي تانک‌هاي پرورش ميگوي سفید غربی تحت سيستم پرورش فو

کد مصوب: 000007-004-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجریان: محمدرضا زاهدی، حجت‌اله فروغی فرد
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 57 مرتبه | 0 نظر
بررسی اقتصادی و تعیین زی‌فن تولید قزل‌آلای  رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (بیش از 1500 کیلوگرم) در قفس های شناور در جنوب دریای خزر با تأکید بر کیفی
رای به این مطلب دوشنبه 7 اسفند 1402

بررسی اقتصادی و تعیین زی‌فن تولید قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (بیش از 1500 کیلوگرم) در قفس های شناور در جنوب دریای خزر با تأکید بر کیفی

کد مصوب: 000730-050-12-76-2؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژي درياي خزر؛ مجری: سيد محمد وحيد فارابي
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 49 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات فیزیولوژیک هورمون تیروکسین در بیان ژن گیرنده‌های هورمون تیروئید در تخم و لاروهای ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)
رای به این مطلب چهارشنبه 2 اسفند 1402

بررسی اثرات فیزیولوژیک هورمون تیروکسین در بیان ژن گیرنده‌های هورمون تیروئید در تخم و لاروهای ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)

کد مصوب: 991026-040-12-95-24؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی؛ مجری: سلمان ملک پورکلبادی نژاد
زیست فناوری و فرآوری آبزیان-1402 | بازدید: 100 مرتبه | 0 نظر
اثر جايگزيني پودر ماهي با پودر ميل ورم (Tenebrio molitor) در جيره ميگوي پاسفيد غربي (Litopenaeus vannamei) بر رشد و عملکرد بقاء، بازده غذايي، ترکيبات
رای به این مطلب چهارشنبه 2 اسفند 1402

اثر جايگزيني پودر ماهي با پودر ميل ورم (Tenebrio molitor) در جيره ميگوي پاسفيد غربي (Litopenaeus vannamei) بر رشد و عملکرد بقاء، بازده غذايي، ترکيبات

کد مصوب: 000790-057-12-80-24؛ محل اجرا: پژوهشكده میگوی کشور؛ مجری: مسلم شریفی‌نیا
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 106 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی اثر بازدارندگی کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پرو بیوتیک بومی بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای شاخص میگوی سفید غربی در شرایط درون‌تنی
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

ارزیابی اثر بازدارندگی کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پرو بیوتیک بومی بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای شاخص میگوی سفید غربی در شرایط درون‌تنی

کد مصوب: 000005-002-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: سعید تمدنی جهرمی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 177 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی تأثیر کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک بومی بر پاسخ‌های ایمنی و وضعیت تغذیه‌ای میگو سفید غربی  (Penaeus vannamei)
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

ارزیابی تأثیر کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک بومی بر پاسخ‌های ایمنی و وضعیت تغذیه‌ای میگو سفید غربی (Penaeus vannamei)

کد مصوب: 000006-003-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: سجاد پورمظفر
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 165 مرتبه | 0 نظر
برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

کد مصوب: 96069-087-12-12-01؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان - پژوهشکده میگوی کشور- پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- مرکز تحقیقاتی شیلاتی آبهای دور؛ مجری مسئول: تورج ولی نسب
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1402 | بازدید: 167 مرتبه | 0 نظر
بررسی فاکتورهای رشد و بازماندگی میگوهای حاصل از مولدین SPF وارداتی و مولدین داخلی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با پرورش در مخازن پرورشی در ا
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

بررسی فاکتورهای رشد و بازماندگی میگوهای حاصل از مولدین SPF وارداتی و مولدین داخلی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با پرورش در مخازن پرورشی در ا

کد مصوب: 000919-067-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان ؛ مجری: مریم معزی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 147 مرتبه | 0 نظر