امکان سنتز و ارزيابي سه آنالوگ LHRH در تکثير مصنوعي ماهيان خاوياري با تاکيد برتاسماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)
رای به این مطلب دوشنبه 2 بهمن 1402

امکان سنتز و ارزيابي سه آنالوگ LHRH در تکثير مصنوعي ماهيان خاوياري با تاکيد برتاسماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)

کد مصوب: 980064-002-12-32-2؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین‌‌المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: مریم منصف شکری
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 429 مرتبه | 0 نظر
بررسی خصوصیات تولیدمثل ماهی کپور (Cyprinus carpio) و کلمه  (Rutilus caspicus) در پره‌های صیادی سواحل ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 17 دی 1402

بررسی خصوصیات تولیدمثل ماهی کپور (Cyprinus carpio) و کلمه (Rutilus caspicus) در پره‌های صیادی سواحل ایرانی دریای خزر

کد مصوب: 980631-011-12-77-0؛ محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (مجری استانی: محمد صیادبورانی)، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: غلامرضا دریانبرد)، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی (مجری استانی: محمد لاریجانی)؛ مجری مسئول: محمد لاریجانی
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1402 | بازدید: 725 مرتبه | 0 نظر
بررسی کارآیی مکانیزاسیون بر بهره‌وری، مدیریت تغذیه و غذادهی مزارع دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی
رای به این مطلب یک شنبه 17 دی 1402

بررسی کارآیی مکانیزاسیون بر بهره‌وری، مدیریت تغذیه و غذادهی مزارع دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی

کد مصوب: 000415-022-12-79-24؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور؛ مجری: مسعود صیدگر
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 579 مرتبه | 0 نظر
بررسی جوامع گروه‌های زیستی (ماکروبنتوز و زئوپلانکتون) به منظور مطالعه بیواندیکاتور رودخانه تجن جهت رهاسازی بچه ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

بررسی جوامع گروه‌های زیستی (ماکروبنتوز و زئوپلانکتون) به منظور مطالعه بیواندیکاتور رودخانه تجن جهت رهاسازی بچه ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی

کد مصوب: 000923-00039-072-12-76-12؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژی دریای خزر؛ مجری: مهدی نادری جلودار
اکولوژی منابع آبی-1402 | بازدید: 668 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی ذخایر و تعيين برخی شاخص های زیستی کيلکا ماهيان در آبهای ایرانی دریای خزر (1402-1399)
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

ارزیابی ذخایر و تعيين برخی شاخص های زیستی کيلکا ماهيان در آبهای ایرانی دریای خزر (1402-1399)

کد مصوب: 990700-022-12-76-0؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: حسن فضلی)- پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (مجری استانی: کامبیز خدمتی بازکیایی)؛ مجری مسئول: علی اصغر جانباز
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1402 | بازدید: 628 مرتبه | 0 نظر
بررسي تاثير کنسرسيوم میکروارگانیسم‌های پروبيوتيک بومي در ارتقاء ضریب رشد و بازماندگی ميگوي سفيد غربي (Penaeus vannamei)
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

بررسي تاثير کنسرسيوم میکروارگانیسم‌های پروبيوتيک بومي در ارتقاء ضریب رشد و بازماندگی ميگوي سفيد غربي (Penaeus vannamei)

کد مصوب: 00000۴-001-12-75-۲۴؛ محل اجرا: پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان؛ مجری: کیومرث روحانی قادیکلایی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 650 مرتبه | 0 نظر
اثر سطوح مختلف عصاره ترکیبی ماکروجلبک‌ها بر رشد، ترکیب لاشه، ترکیب اسیدهای چرب، استرس اکسیداتیو و بقاء میگوی پاسفید غربی (Litopeneus vannamei)
رای به این مطلب یک شنبه 5 آذر 1402

اثر سطوح مختلف عصاره ترکیبی ماکروجلبک‌ها بر رشد، ترکیب لاشه، ترکیب اسیدهای چرب، استرس اکسیداتیو و بقاء میگوی پاسفید غربی (Litopeneus vannamei)

کد مصوب: 001115-084-1251-78-3؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور (مجری: پریا اکبری)؛ مجری مسئول: اشکان اژدری
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1171 مرتبه | 0 نظر