بررسی میزان تجمع  فلزات سنگین (سرب، کادمیوم) در بافت خوراکی عضله ماهیان سرد آبی (قزل آلای رنگین کمان پرورشی) در نواحی تالش و رودسر استان گیلان
رای به این مطلب شنبه 11 آذر 1402

بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم) در بافت خوراکی عضله ماهیان سرد آبی (قزل آلای رنگین کمان پرورشی) در نواحی تالش و رودسر استان گیلان

کد مصوب: 93119 – 12 – 12 – 4؛ محل اجرا: پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي؛ مجری: مینا سیف زاده
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 167 مرتبه | 0 نظر