بررسی امکان تولید  بستر بزرگ (Big Bester)
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی امکان تولید بستر بزرگ (Big Bester)

شماره مصوب : 89085-12-86-2 سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1394 اجراشده در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان مجری: شهروز برادران نویری
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 9831 مرتبه | 0 نظر
 تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبود کارائی تولید مثلی در مولدین ماهی گورامی بهشتی Macropodus opercularis
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبود کارائی تولید مثلی در مولدین ماهی گورامی بهشتی Macropodus opercularis

شماره مصوب : 93115-12-12-4 سال شروع : 1393 سال خاتمه: 1395 اجرا شده درمرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی جمشیدی- سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد مجری : علیرضا قائدی عنوان دستاورد: ارائه فرمول غذائی ویژه انواع ماهیان لابیرینت دار و گورامی ها
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 9942 مرتبه | 0 نظر
مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزی پروری در استان اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزی پروری در استان اردبیل

شماره مصوب یا کد پروژه : 9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1391 سال خاتمه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 10033 مرتبه | 0 نظر
 تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذایی شور در آب شیرین
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذایی شور در آب شیرین

شماره مصوب: 92141-12-76-2 سال شروع: 139292/6/1 سال خاتمه: 95/2/30 محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری: سید محمد وحید فارابی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 9828 مرتبه | 0 نظر
مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول : بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول : بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی

شماره مصوب: 89064-12-12-4 سال شروع: 1387 سال خاتمه: 1389 محل اجرا: استان تهران توسط مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور – تنکابن مجری: حمیدرضا علیزاده ثابت
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 9321 مرتبه | 0 نظر
 بررسی پارامترهای زیستی، غیر زیستی و آلاینده های زیست محیطی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) در حوزه جنوبی دریای
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی پارامترهای زیستی، غیر زیستی و آلاینده های زیست محیطی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) در حوزه جنوبی دریای

شماره مصوب: ‌ 9257-12-76-14 سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28 اجرا شده در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری:محمد علی افرائی بندپی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 10381 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی گونه کپور هندی به استخرهای پرورش ماهی آزادگان
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی گونه کپور هندی به استخرهای پرورش ماهی آزادگان

شماره مصوب: 93106-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان، اهواز نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرحناز کیان ارثی سال شروع: 93/1/1 سال خاتمه:94/6/27
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1977 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه: : کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91003-9156-12-76-12 واحد اجرا: بخش بیوتکنولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/9/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1851 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح:‌      بررسی ظرفیت¬های آبزی پروری رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح:‌ بررسی ظرفیت¬های آبزی پروری رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل

شماره مصوب یا کد پروژه : 93004-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1393 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2118 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: تولید جیره های غذایی پلت و بررسی تاثیر آنها بصورت انفرادی و ترکیبی با غذاهای تر طبیعی بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان پروژه: تولید جیره های غذایی پلت و بررسی تاثیر آنها بصورت انفرادی و ترکیبی با غذاهای تر طبیعی بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی

واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی بندگاه مجری: رضا قربانی واقعی - نام و نام خانوادگی همکاران: عباس متین فر-شهرام دادگر- بابک قائد نیا- محمد هادی ابوالحسنی- رسول قربانی- محمد خلیل پذیر- احمد مال الهی- محمود حافظیه سال...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1606 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین فاصله مجاز  مزارع پرورش ماهیان سردآبی با منبع آبی مشترک در رودخانه پردانان آذربایجان غربی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین فاصله مجاز مزارع پرورش ماهیان سردآبی با منبع آبی مشترک در رودخانه پردانان آذربایجان غربی

شماره مصوب یا کد پروژه : 91405-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجان غربی ( رودخانه پردانان ) نام مجری : مسعود صیدگر سال شروع : 1394 خاتمه : 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2660 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل

شماره مصوب کد پروژه : 91001-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی) محل اجرا : استان اردبیل نام هماهنگ کننده / مجری : سید حجت خداپرست سال شروع : 1391 سال خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1562 مرتبه | 0 نظر