بررسی امکان تولید  بستر بزرگ (Big Bester)
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی امکان تولید بستر بزرگ (Big Bester)

شماره مصوب : 89085-12-86-2 سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1394 اجراشده در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان مجری: شهروز برادران نویری
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 13831 مرتبه | 0 نظر
 تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبود کارائی تولید مثلی در مولدین ماهی گورامی بهشتی Macropodus opercularis
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبود کارائی تولید مثلی در مولدین ماهی گورامی بهشتی Macropodus opercularis

شماره مصوب : 93115-12-12-4 سال شروع : 1393 سال خاتمه: 1395 اجرا شده درمرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی جمشیدی- سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد مجری : علیرضا قائدی عنوان دستاورد: ارائه فرمول غذائی ویژه انواع ماهیان لابیرینت دار و گورامی ها
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14050 مرتبه | 0 نظر
مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزی پروری در استان اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزی پروری در استان اردبیل

شماره مصوب یا کد پروژه : 9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1391 سال خاتمه...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14014 مرتبه | 0 نظر
بررسی قابلیت سازگاری (یونی – اسمزی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد با آب دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی قابلیت سازگاری (یونی – اسمزی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد با آب دریای خزر

شماره مصوب: 93118-12-76 - 4 سال شروع: 1393 سال خاتمه: 1395 اجراشده در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری: محمود قانعی تهرانی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 13877 مرتبه | 0 نظر
 تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذایی شور در آب شیرین
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذایی شور در آب شیرین

شماره مصوب: 92141-12-76-2 سال شروع: 139292/6/1 سال خاتمه: 95/2/30 محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری: سید محمد وحید فارابی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 13841 مرتبه | 0 نظر
مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول : بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول : بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی

شماره مصوب: 89064-12-12-4 سال شروع: 1387 سال خاتمه: 1389 محل اجرا: استان تهران توسط مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور – تنکابن مجری: حمیدرضا علیزاده ثابت
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 13268 مرتبه | 0 نظر
بررسی و پایش اکولوژیک محدوده مصب رودخانه های استان گیلان
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی و پایش اکولوژیک محدوده مصب رودخانه های استان گیلان

شماره مصوب : ‌ 90133-12-73-4 سال شروع و خاتمه بر اساس سند پروژه: مهر 1390 الی مهر 1392 اجرا شده در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی مجری: علیرضا میرزاجا نی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 13991 مرتبه | 0 نظر
 بررسی پارامترهای زیستی، غیر زیستی و آلاینده های زیست محیطی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) در حوزه جنوبی دریای
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی پارامترهای زیستی، غیر زیستی و آلاینده های زیست محیطی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) در حوزه جنوبی دریای

شماره مصوب: ‌ 9257-12-76-14 سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28 اجرا شده در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری:محمد علی افرائی بندپی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14366 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی گونه کپور هندی به استخرهای پرورش ماهی آزادگان
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی گونه کپور هندی به استخرهای پرورش ماهی آزادگان

شماره مصوب: 93106-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان، اهواز نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرحناز کیان ارثی سال شروع: 93/1/1 سال خاتمه:94/6/27
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2148 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه: : کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91003-9156-12-76-12 واحد اجرا: بخش بیوتکنولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/9/30
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2045 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح:‌      بررسی ظرفیت¬های آبزی پروری رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح:‌ بررسی ظرفیت¬های آبزی پروری رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل

شماره مصوب یا کد پروژه : 93004-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1393 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2290 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: تولید جیره های غذایی پلت و بررسی تاثیر آنها بصورت انفرادی و ترکیبی با غذاهای تر طبیعی بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان پروژه: تولید جیره های غذایی پلت و بررسی تاثیر آنها بصورت انفرادی و ترکیبی با غذاهای تر طبیعی بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی

واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی بندگاه مجری: رضا قربانی واقعی - نام و نام خانوادگی همکاران: عباس متین فر-شهرام دادگر- بابک قائد نیا- محمد هادی ابوالحسنی- رسول قربانی- محمد خلیل پذیر- احمد مال الهی- محمود حافظیه سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1758 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین فاصله مجاز  مزارع پرورش ماهیان سردآبی با منبع آبی مشترک در رودخانه پردانان آذربایجان غربی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین فاصله مجاز مزارع پرورش ماهیان سردآبی با منبع آبی مشترک در رودخانه پردانان آذربایجان غربی

شماره مصوب یا کد پروژه : 91405-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجان غربی ( رودخانه پردانان ) نام مجری : مسعود صیدگر سال شروع : 1394 خاتمه : 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 3071 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل

شماره مصوب کد پروژه : 91001-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی) محل اجرا : استان اردبیل نام هماهنگ کننده / مجری : سید حجت خداپرست سال شروع : 1391 سال خاتمه : 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1721 مرتبه | 0 نظر