عنوان طرح / پروژه: ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در منطقه البرز شمالی
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در منطقه البرز شمالی

شماره مصوب: 89147-8911-12-76-14 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: مهدی یوسفیان سال شروع: 1389/9/1 سال خاتمه: 1391/5/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1751 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور برمحیط زیست شهرستان بوشهر-مطا
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور برمحیط زیست شهرستان بوشهر-مطا

شماره مصوب : 9101K-91002-9105-12-80-14 واحد اجرا :پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری :آرش حق شناس سال شروع :1391 سال خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1691 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: مطالعه شناسایی ساختار ژنتیکی و جمعیت های ماهیان سس، سوف ،کلمه ، سفید و آزاد حوزه جنوبی دریای  خزر با استفاده از روشهای مولکولی(ریز
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: مطالعه شناسایی ساختار ژنتیکی و جمعیت های ماهیان سس، سوف ،کلمه ، سفید و آزاد حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از روشهای مولکولی(ریز

شماره مصوب: 89164-8914-12-76-14 واحد اجرا: بخش فناوری زیستی آبزیان محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرامرز لالوئی سال شروع: 89/10/1 سال خاتمه: 92/12/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1717 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه:  بررسی امکان پرورش ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)  در تراکم های مختلف در استان خوزستان
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان پرورش ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در تراکم های مختلف در استان خوزستان

شماره مصوب: 92132-12-74-4 واحد اجرا: بخش آبزی پروری محل اجرا: دزفول نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرخ امیری سال شروع: 92 سال خاتمه:94
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1665 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: ارزیابی  مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح: ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

شماره مصوب: 9160-12-12-01 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: نیما پورنگ سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1691 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: ارزیابی  مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده  اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح: ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

شماره مصوب: 12-12-12- 9160-92001 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: نیما پورنگ سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1689 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی بررسی کمی وکیفی اندیکاتورهای میکروبی دریاچه پشت سد شهید رجایی استان مازندران (ساری)
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی بررسی کمی وکیفی اندیکاتورهای میکروبی دریاچه پشت سد شهید رجایی استان مازندران (ساری)

شماره مصوب پروژه :92003-9254-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا:پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: زهرا یعقوب زاده سال شروع :92/4/1 سال خاتمه:94/9/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1702 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی تأثیر آفلاتوکسین B1  بر فاکتورهای خونی، تغییرات بافتی ، میزان باقیمانده بافتی، رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی  Fenneropenae
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : بررسی تأثیر آفلاتوکسین B1 بر فاکتورهای خونی، تغییرات بافتی ، میزان باقیمانده بافتی، رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی Fenneropenae

شماره مصوب : 89027-12-80-2 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور(بوشهر) محل اجرا : استان بوشهر نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد رضا مهرابی سال شروع : 1391 سال...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1748 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : ارزیابی میزان آلاینده ها در منابع آبی پرورش میگوی عاری از بیماری(SPF)
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : ارزیابی میزان آلاینده ها در منابع آبی پرورش میگوی عاری از بیماری(SPF)

شماره مصوب : K9101-91002-9104-12-80-14 واحد اجرا : بخش بوم شناسی محل اجرا : استان بوشهر- مرکز ملی تحقیقات پرورش میگوی عاری از بیماری خلیج فارس نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : پریسا حسین‎خضری سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1633 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی، تدوین و ارائه وضعیت بیماریهای میگو در ایران و جهان و ارائه بهترین روشهای مدیریت مزارع میگو
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی، تدوین و ارائه وضعیت بیماریهای میگو در ایران و جهان و ارائه بهترین روشهای مدیریت مزارع میگو

شماره مصوب: 94115-12-12-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان : مرکز تحقیقات شیلاتی آبهاب دور- چابهار نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394/1/1...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1685 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی فاکتورهای ایمنی (THS,TPP,PO,SOD,POD)میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکار
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی فاکتورهای ایمنی (THS,TPP,PO,SOD,POD)میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکار

شماره مصوب: 94002- 9451-12-74-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان حوزستان : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394 سال خاتمه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1651 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌ ارزیابی تحمل پذیری میگوی پاسفید واکسینه با واکسن لکه سفید و تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا در برا
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ ارزیابی تحمل پذیری میگوی پاسفید واکسینه با واکسن لکه سفید و تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا در برا

شماره مصوب: 9451-12-74-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان حوزستان : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394 سال خاتمه : ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1678 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌ کسب و انتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ کسب و انتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی

شماره مصوب: 89150-8912-12-75-12 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1392 سال خاتمه : شهریور ماه 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1702 مرتبه | 0 نظر