عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور بر محیط زیست شهرستان بوشهر-مط
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور بر محیط زیست شهرستان بوشهر-مط

شماره مصوب 9101K-91003-9105-12-80-14 واحد اجرا :پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری :آرش حق شناس سال شروع :1391 سال خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1831 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: تحلیل و ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی و ارتباط آنها با بروز بیماری لکه سفید میگو
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح: تحلیل و ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی و ارتباط آنها با بروز بیماری لکه سفید میگو

واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: همایون حسین زاده صحافی سال شروع: 1394 سال خاتمه: 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1752 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: نمایه سازی اطلاعات  مجلات فارسی و انگلیسی و گزارشات نهایی در بانک اطلاعاتی ASFA
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: نمایه سازی اطلاعات مجلات فارسی و انگلیسی و گزارشات نهایی در بانک اطلاعاتی ASFA

شماره مصوب: 92138-12-12-2 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: شهلا جمیلی سال شروع: 92/3/1 سال خاتمه: 94/2/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1960 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ ارزیابی زیست محیطی توسعه آبزی پروری منطقه گنبد(بی بی شیروان)
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ ارزیابی زیست محیطی توسعه آبزی پروری منطقه گنبد(بی بی شیروان)

شماره مصوب : 89128- 12- 77- 4 واحد اجرا : مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان محل اجرا : استان گلستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : حسینعلی خوشباوررستمی سال شروع : 89/8/1 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1902 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و مطالعه ارزیابی زیست محیطی منطقه دیگچه به منظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و مطالعه ارزیابی زیست محیطی منطقه دیگچه به منظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی

شماره مصوب : 88076- 12- 77- 4 واحد اجرا : مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان محل اجرا : استان گلستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : دکتر حسینعلی خوشباوررستمی سال شروع : 88/10/1سال خاتمه : 90/8/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1873 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی تراکم و دینامیک جمعیت  فیتوپلانکتون با تاکید بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی تراکم و دینامیک جمعیت فیتوپلانکتون با تاکید بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91001-9125-12-76-12 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:آسیه مخلوق سال شروع: 1391/6/1 سال خاتمه: 94/6/31
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1878 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی مولدین ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) بر شاخص‌های تولید مثلی
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی مولدین ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) بر شاخص‌های تولید مثلی

شماره مصوب: 89036-12-74-4 واحد اجرا: بخش آبزی پروری محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرود بساک کاهکش سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1893 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح : بررسی وضعیت آلایند ه های(فلزات سنگین،سموم ارگانوکلره و فسفره ،هیدروکربنهای نفتیPAHs) ( موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جن
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح : بررسی وضعیت آلایند ه های(فلزات سنگین،سموم ارگانوکلره و فسفره ،هیدروکربنهای نفتیPAHs) ( موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جن

شماره مصوب : 9251-12-12-14 واحد اجراء بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام مجری مسئول طرح : علی اصغر خانی پور همکاران : عباسعلی مطلبی، یزدان مرادی،کامران زلفی نژاد، فرحناز لکزایی،قربان زارع گشتی؛فریدون رفیع...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1901 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح : بررسی وضعیت سموم  کشاورزی ارگانوکلره وارگانو فسفره موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جنوب غرب تالاب انزلی(استان گیلان) با ت
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح : بررسی وضعیت سموم کشاورزی ارگانوکلره وارگانو فسفره موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جنوب غرب تالاب انزلی(استان گیلان) با ت

واحد اجراء بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام مجری مسئول : عباسعلی مطلبی همکاران : یزدان مرادی، علی اصغر خانی پور،کامران زلفی نژاد، فرحناز لکزایی،قربان زارع گشتی؛فریدون رفیع پور، مینا احمدی ،فرشته خدابنده، حمیدرضا...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2092 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه :‌مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب :9101K-91001-9105-12-80-14 واحد اجرا :پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری :خسرو آئین جمشید سال شروع :1391 سال خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1802 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه:‌ پایش عوامل کیفیت آب (عوامل زیستی و غیر زیستی) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب سه شنبه 2 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه:‌ پایش عوامل کیفیت آب (عوامل زیستی و غیر زیستی) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب: 9101k-91003-9104-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: پژوهشکده میگوی کشور- بخش اکولوژی نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: محسن نوری نژاد سال شروع: اسفند 1391 سال خاتمه: خرداد 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1820 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: : بررسی الگوی رشد از طریق تشکیل حلقه‌های رشد در ماهیان استخوانی دریای خزر   فاز 1 - ماهی کپور
رای به این مطلب سه شنبه 2 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: : بررسی الگوی رشد از طریق تشکیل حلقه‌های رشد در ماهیان استخوانی دریای خزر فاز 1 - ماهی کپور

شماره مصوب: واحد اجرا: محل اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرخ پرافکنده حقیقی سال شروع: 1389/10/1 سال خاتمه:...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1789 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: : مطالعه وضعیت رشد در کفال ماهیان مبتلا به عارضه نکروز عصبی ویروسی در حوضه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 2 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: : مطالعه وضعیت رشد در کفال ماهیان مبتلا به عارضه نکروز عصبی ویروسی در حوضه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: واحد اجرا: محل اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرخ پرافکنده حقیقی سال شروع: 1390/12/1 سال خاتمه: 1393/6/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1914 مرتبه | 0 نظر