عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه و طراحی مجتمع تولیدی ماهیان زینتی در شهرستان محلات (فاز اول)
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه و طراحی مجتمع تولیدی ماهیان زینتی در شهرستان محلات (فاز اول)

شماره مصوب یا کد پروژه : 88079-12-73-4 واحد اجرا :پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان مرکزی شهرستان محلات نام هماهنگ کننده / مجری : شهرام بهمنش سال شروع : بهمن 1388 خاتمه : 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1069 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی آلودگی ها و منابع آلاینده زیست محیطی در مناطق ساحلی کشور
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه: بررسی آلودگی ها و منابع آلاینده زیست محیطی در مناطق ساحلی کشور

شماره مصوب : 91003-9161-12-80-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد صدیق مرتضوی سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1897 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی تفاوتهای ژنتیکی موجود در میگوهای سفید غربی نسلهای مختلف
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : بررسی تفاوتهای ژنتیکی موجود در میگوهای سفید غربی نسلهای مختلف

شماره مصوب : 93001-9352-1252-80-134 واحد اجرا : بخش آبزی پروری محل اجرا : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد خلیل پذیر سال شروع : فروردین 1393 سال خاتمه : خرداد 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1223 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : تعیین رابطه خویشاوندی بین مولدها و نتاج هر نسل
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : تعیین رابطه خویشاوندی بین مولدها و نتاج هر نسل

شماره مصوب : 93003-9352-1252-80-134 واحد اجرا : بخش آبزی پروری محل اجرا : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد خلیل پذیر سال شروع فرودین 1393 سال خاتمه : خرداد 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1252 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : شناسائی و ارزیابی تنوع ژنتیکی میگوهای سفید غربی برای نسلهای مختلف
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : شناسائی و ارزیابی تنوع ژنتیکی میگوهای سفید غربی برای نسلهای مختلف

شماره مصوب : 9352-12-80-14 واحد اجرا : بخش آبزی پروری محل اجرا : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد خلیل پذیر سال شروع فرودین 1393 سال خاتمه : خرداد 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1215 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی زیستگاه ها و جلوه های ویژه طبیعی در مناطق ساحلی کشور
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی زیستگاه ها و جلوه های ویژه طبیعی در مناطق ساحلی کشور

شماره مصوب : 91003-9161-12-80-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : فریدون عوفی سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1194 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی جوامع زیستی جانوری و گیاهی در مناطق ساحلی کشور
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی جوامع زیستی جانوری و گیاهی در مناطق ساحلی کشور

شماره مصوب : 91001-9161-12-12-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مهناز ربانی ها سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1264 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: مدیریت زیست‎محیطی مناطق ساحلی کشور (خلیج فارس – دریای عمان – دریای خزر)
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: مدیریت زیست‎محیطی مناطق ساحلی کشور (خلیج فارس – دریای عمان – دریای خزر)

شماره مصوب : 9161-12-12-014 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : فریدون عوفی سال شروع : 1391 سال...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1384 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل غیر زنده موثر بر بروز بیماری لکه سفید در میگو
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل غیر زنده موثر بر بروز بیماری لکه سفید در میگو

شماره مصوب : 94116-12-12-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری سال شروع : 1394 سال خاتمه : 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1236 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح /پروژه : تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم

شماره مصوب : 89011-12-12-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج محل اجرا: استان کهگیلویه و بویر احمد نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : طیبه باشتی سال شروع : 1389 سال خاتمه:1393 عنوان دستاورد: تولید...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1908 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  پایش و تکثیر شانه‌دار مهاجم Mnemiopsis leidyi حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: : پایش و تکثیر شانه‌دار مهاجم Mnemiopsis leidyi حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 9151-12-76-12 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: ابوالقاسم روحی سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/12/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1175 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون دراستخرهای پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون دراستخرهای پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر

شماره مصوب پروژه : 92004-9253-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: علی گنجیان خناری سال خاتمه : 29/3/94 92/10/1 سال شروع سال خاتمه : 94/3/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1237 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش مواد مغذی رسوبات در محدوه استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآبا
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: پایش مواد مغذی رسوبات در محدوه استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآبا

شماره مصوب: 92001-9257-12-76-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 92/11/1 سال خاتمه: 94/12/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1187 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : مقایسه شاخص های رشدماهی فیتوفاگ وبیگ هدوارداتی ازکشورچین باماهی فیتوفاگ وبیگهداستان خوزستان - اهواز
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح /پروژه : مقایسه شاخص های رشدماهی فیتوفاگ وبیگ هدوارداتی ازکشورچین باماهی فیتوفاگ وبیگهداستان خوزستان - اهواز

شماره مصوب : 4-12-12- واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1275 مرتبه | 0 نظر